Archiv rubriky: Úkoly

Úkoly 21.10.

Český jazyk

PS do str. 17 cv. 1

Pravopisná cvičení. Natrénovat psaní předpon ob-,o-,v-,bez-, roz-, předložek. Psaní skupin bje/bě, pě, vě/vje. Hodně procvičování je na PC Školákov

Matematika

PS do str. 35

MM do str. 6

Čtení

Čítanka do str. 30

Vlastivěda a Přírodověda

Opsat poznámky od kamaráda.

Po prázdninách budu vybírat projekt a napíšeme prověrku z vlastivědy. Uč. str. 22

Úkoly pro chybějící 23.9.

Český jazyk

PS do str. 8

pravopisná cvičení na VS – umět odůvodnit proč je tam i/y

Čtení

Čítanka do str. 13

Matematika

PS do str. 16

MM do str. 3

Vlastivěda

Kraje ČR – opsat poznámky a naučit

Přírodověda

Životní podmínky rostlin a živočichů – opsat poznámky – stačí pouze přečíst a porozumět čtenému

HV

Nácvik houslového klíče, opsat ze sešitu HV od spolužáka a naučit