Archiv pro měsíc: Únor 2023

Informace – příměstský tábor

Vážení rodiče.

Ve spolupráci se společností Attavena jsme pro děti z 1. – 7. tříd připravili příměstský tábor v termínu od 17. – 21. 7. 2023. Bohužel podpora bezplatných táborů (jako v minulém roce) již skončila.

Podrobnější informace jsou pod tímto odkazem:

https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=3174

Pokud máte o tábor zájem, můžete se přihlásit zde:

https://attavena.cz/tabory/volyne/

Martin Punčochář

Spolek rodičů

Vážení rodiče,

ke stržení 180,- Kč ze školní pokladny (roční členský příspěvek do Spolku rodičů) dojde až v pondělí 13. 2. 2023. Před jeho stržením jsme na naše webové stránky doplnili informace od Spolku rodičů, kde se dovíte, proč je spolek zřízen, na co všechno se z vybraných peněz přispívá a další podrobnosti. Vše najdete pod tímto odkazem:

https://zsvolyne.cz/spolek-rodicu-pri-zs-volyne/ds-1020/p1=1020

Martin Punčochář

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Dobrý den milí rodiče,

dnes jsem dětem ve škole rozdala  papír s informacemi k lyžařskému kurzu, kde najdete všechny potřebné informace. Dostaly také zdravotník dotazník, ten prosím vyplňte a v neděli 19.2. mi ho odevzdáte spolu s dalšími dokumenty u autobusu (viz. info). Pro případ ztráty přikládám dokumenty ještě do přílohy.

Pokud vaše dítě onemocní nebo nebude moct jet na lyžařský kurz z jiného důvodu, dejte nám prosím co nejdříve vědět. Pokud dáte vědět nejdéle do odjezdu (tedy do 19.2.) vrací se 100% zálohy. Pokud nám nedáte vědět do odjezdu, že vaše dítě nemůže odjet, bude mu strhnuto 50% ze zálohy, případně by pak záleželo na domluvě.

V případě nějakých dotazů se mi ozvěte.

Přeji hezký den
Boudová

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Volyně
Spolek rodičů úzce spolupracuje se školou, spolupodílí se na řadě aktivit.  V záložce Spolek rodičů při ZŠ Volyně se lze dozvědět více o konkrétní spolupráci a o využívání finančních prostředků, se kterými Spolek hospodaří. Většina peněz je ze členských příspěvků, pro školní rok 2022/ 23 vybíráme příspěvek na žáka 180,- Kč, bude stržen ze školní pokladny. Děkujeme všem rodičům za podporu Spolku.

Informace 6.2.

  1. Dětem jsem do mailu poslala pozvánku do literárně výtvarné soutěže. Každý se může zúčastnit. Je to obzvlášť výzva pro nadané děti.
  2. Začali jsme probírat jednotlivé vzory podstatných jmen. Učivo je to velmi obtížné. Zatím máme probraný rod střední a děti teorii zvládají perfektně. Ovšem v praxi, při pravopisných cvičeních, mají obtíže. Pošlu vám do mailu nějaká slovní spojení, na procvičení. Diktát zatím psát na vzory podstatných jmen nebudeme. Napíšeme ho, až probereme všechny vzory rodu středního a procvičíme. Prosím, aby děti psaly opravy a to důsledně/někteří dosud nedělají/. Do závorky ať vždy napíšou vzor podst. jména podle kterého se skloňuje. Stejně tak /je VS nebo není VS…/Pokud si s opravou sami nevíte rady, každé ráno jsem ve škole od půl sedmé a děti mohou přijít na doučování nebo si jenom napsat opravu.
  3. V učebnici na str. 56 mají krásný přehled všech vzorů středního rodu, zalaminujte jim okopírovanou tabulku a děti mohou tabulku používat i při diktátech a pravopisných cvičeních. Já mám kopírování a laminování velmi omezené. 🙁
  4. Pokud je vaše dítě vyšetřené v PPP, mělo by samo používat tyto pomůcky, psát diktáty „ob větu“ … Pokud má dítě nějakou poruchu, je to práce především pro vás. Nemohu těmto dětem stále kopírovat sčítací tabulky, stovkové tabulky…a učit je, co je to „ob větu“. A hlavně každý den s těmito dětmi soustavně pracovat. Ve třídě mám jednu maminku, která se s dítětem soustavně připravuje, pracuje s ním nad rámec povinností a věřte mně, jsou vidět veliké pokroky. I samo dítě už nechce žádné úlevy a má radost z dosažených výsledků.

Spolek rodičů

Vážení rodiče,

ke dnu 6. února bude dětem ze školní pokladny stržena částka 180,- Kč. Jedná se roční členský příspěvek do Spolku rodičů (dříve SRPŠ). O hospodaření s penězi rozhoduje Spolek rodičů, hradí  například odměny a cestovné na různé soutěže, přispívá na některé akce školy apod. Více se o čerpání dozvíte na webové stránce školy v záložce Spolek rodičů při ZŠ Volyně. https://zsvolyne.cz/spolek-rodicu-pri-zs-volyne/ds-1020/p1=1020

Přeji příjemný den

Krumlová

„Mikroskopování“

Dneska jsme měli projekt, kdy děti pracovaly s mikroskopem, preparovaly mouchu, dozvěděly se spoustu zajímavostí. Děkuji paní ředitelce Kohoutové ze ZŠ z Dubu u Prachatic, která nás projektem provázela. Měla to opravdu perfektně připravené. Obzvlášť bych chtěla poděkovat paní učitelce Boškové, mé kolegyni, která naši třídu vzala do tandemu. Byl to její nápad a s paní ředitelkou z Dubu se zná. Děti byly ukázněné, trochu upovídané. 🙂 Fotky dám časem do fotogalerie.