Archiv pro měsíc: Září 2016

Informace

 1. Ještě několik dětí neodevzdalo dotazník. Prosím, pošlete mi ho.
 2. Několik dětí nechce kalendář z Lidlu, vracím je zpět.
 3. Příští týden bude prověrka na abecedu. Napíšu několik slov, děti je uspořádají podle abecedy. Budou tam i dvě slova se stejným počátečním písmenem.
 4. Skoro nikdo neměl malý sešit z prvouky. Psali to na papír. Ať si to přepíšou do sešitu 513, zaváděli jsme si ho. Vše, co bude v tomto sešitě, musí umět, budeme z toho psát prověrky.

Informace

Pokud byste měli zájem, pan Volmut ještě přibírá děti na sportovní hry. Sraz je v pondělí v tělocvičně ZŠ v 15 hodin. Sportovní hry končí v 16 hodin.

Dneska děti přinesly knížku o zvířatech. Pokud byste o ni měli zájem, nechte si ji a mně pošlete 320 Kč, pokud o knihu zájem nemáte, pošlete mně ji ve čtvrtek zpět.

Shrnutí třídní schůzky

 • Příspěvek do Spolku rodičů bude 100 Kč, peníze zatím neposílejte, ozvu se později.
 • Pokud máte doma třeba i použité papíry a z jedné strany jsou čisté, prosím, přineste je do školy, určitě je využijeme.
 • Rodiče mohou po domluvě se mnou navštívit naši třídu a podívat se na naši práci.
 • Oznamte mně, jestli vaše dítě musí mít při TV brýle a náušnice. Bylo to v těch „souhlasech“, které jste mně posílali.
 • Děti, které budou navštěvovat kroužky dnes dostaly rozpis jednotlivých kroužků. Pokud rozpis nemají, ozvěte se mně.
 • Sledujte web třídy i školy.
 • Rozpis hodin Sokola je na nástěnce v malé škole na chodbě.
 • Pokud se někomu něco ztratí, je pojištěn. Musí mít ale od věci doklad.
 • Sběr papíru proběhne v dubnu.
 • Po dětech jsem poslala dotazníky, rodiče ho dostali na schůzce. Prosím vyplňte a pošlete v pondělí.
 • Rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce, prosím, aktualizujte svá telefonní čísla.
 • Všechny doklady o jízdném jsou u mě k nahlédnutí.
 • Plavání se bude platit jednou za měsíc. Platíme pouze jízdné.
 • V šatně je už druhý týden krásná černozelená bunda.
 • 40 Kč na kreativní kalendář

Informace

Zítra bude prověrka na plus a minus do 20. Pravděpodobně v pondělí bych ráda dala prověrku na opakování z 1.ročníku z M. Opakujte: geometrické tvary, větší, menší, rovná se, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy na sčítání a odčítání. Ty slovní úlohy o méně, o více tam nebudou. Také prověrka na věty, slova a slabiky se přesouvá na příští týden. Asi na úterý.

Informace

V pátek 23.9. jdeme první dvě hodiny na podzimní turistickou vycházku. S sebou: pláštěnku, buřtík nebo svačinu, pití, dobré boty, sportovní oblečení. Jdeme v 8 hodin ze školy, vrátíme se do školy v 10 hodin. Pak budeme mít PČ a psaní. Proto ať si děti vezmou s sebou písanku. Sejdeme se ráno ve třídě přezutí do bačkor, necháme si na lavici písanku. Končíme v 11.25 hodin.