Archiv pro měsíc: Listopad 2023

Shrnutí tř. schůzky

 1. Poděkování rodičům za dárky do Krabice od bot, půjčování věcí ukrajinským spolužačkám, odvoz plechovek do sběrného dvora.
 2. Mikuláš 50 Kč – strženo ze ŠP
 3. Stromeček – kdo přinese?
 4. V pondělí budou opět adventní snídaně.
 5. Děti si budou dávat dárky, dohlédněte, prosím.
 6. Stále sledujte, abyste neměli deficit ve ŠP.
 7. Děti dostaly odkaz na Scio testy. Mohou si vyzkoušet testy na nečisto.
 8. Ke 30.11. bude stržen poplatek 180 Kč do Spolku rodičů.
 9. Byla to poslední společná třídní schůzka, na jaře budou trojúhelníky.

Spolek rodičů

Vážení rodiče,

školní rok se rozběhl mílovými kroky a už přichází bilancování za 1. čtvrtletí. Proběhlo i zasedání Spolku rodičů při ZŠ Volyně. Třídní důvěrníci odhlasovali, že roční členský příspěvek zůstane stejný jako v předchozích letech, a to 180,- Kč na žáka. Peníze budou k 30. listopadu 2023 odečteny z účtu Vašich dětí na školní pokladně a převedeny na účet Spolku. Pokud Vás zajímá podrobněji, jak Spolek s penězi hospodaří, můžete se podívat na záložku Spolku rodičů na webu školy:

https://zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=3168

Přeji všem klidné podzimní dny

Krumlová

Bruslení

Dobrý den,
v pondělí 27. 11. nebude bruslení, důvodem je ředitelské volno vyhlášené kvůli stávce ve školství. Náhradní termín za zrušenou lekci bude 11. 12 2023, aby děti měly možnost absolvovat všech plánovaných 5 lekcí.
Děkuji za pochopení.

Krumlová 

Stávka

Stávka
Vážení rodiče, přátelé školy.
Naše škola se zapojí do stávky vyhlášené na 27. 11. 2023.
Dovolte nám v několika bodech shrnout nejdůležitější věci, proč do toho jdeme.

 1. Nejde nám o peníze pro nás, učitele. Jde nám o peníze pro naše děti!!!!
 2. Navrhované změny financování škol znamenají méně odučených hodin, nepůjde tedy
  např. dělit třídy. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
 3. V naší škole jsme zavedli moderní a inovativní metody výuky, dělené hodiny
  (informatika, cizí jazyky), tandemy, kdy jsou v hodině dva učitelé a mohou se více
  věnovat dětem, které potřebují větší podporu. Nechceme, aby se přerušil tento
  pozitivní vývoj ve školství, ke kterému došlo v minulých letech.
  K výše zmíněným věcem nás ministerstvo školství vyzývalo několik posledních let.
  Pokud dojde k navrhovaným změnám, bude to znamenat zásadní odklon od státem
  schválené strategie vzdělávání (Strategie 2030+), bude v ohrožení kvalitní vzdělávání
  našich dětí, jejich příprava na život.
 4. Chceme, aby všichni zaměstnanci ve školách, tedy i kuchařky, školníci a uklízečky,
  dostávali mzdu, za kterou se dá vyžít. Snižování jejich platů považujeme za asociální.
  Stávkový výbor ZŠ Volyně

Vážení rodiče.
Dovolte mi, abych se vyjádřil k vyhlášení stávky 27. 11. 2023 na naší škole.
Tato stávka není o našich platech, pokusím se vám vysvětlit, proč jsme se k ní
rozhodli připojit.
V posledních letech se na naší škole snažíme vyučovat podle moderních zásad,
používat dělené hodiny pro větší efektivitu, hlavně v angličtině a informatice, učit v tandemu,
kde jsou ve třídě dva učitelé. Můžeme se tak více věnovat dětem, přistupovat k nim
individuálně, diferenciovat výuku. Mnozí z vás si jistě řeknou, že tyhle novoty jsou zbytečné,
ostatně ani za mých mladých let nic podobného nebylo.
A právě proto jsem přesvědčen, že podobné změny jsou nutností. Svět se nám mění
před očima a to, co jsme se učili ve škole my, je slabý odvar toho, co musí zvládnout dnešní
děti.
Ještě před několika týdny jsme byli k výše uvedenému vyzýváni ministerstvem
školství i ČŠI. Proto na nás jako šok zapůsobila zpráva, že MŠMT upraví systém financování
(tzv. PHmax) tak, že uvedené postupy budou velmi omezené, dá se to brát i tak, že je to
„trest“ za aktivitu pro školy, které tak začaly pracovat. Je to popření dosud podporovaných a
veřejně propagovaných změn.
Dalším důvodem je chystaná úprava počtu asistentů pedagoga ve škole. Za posledních
7 let jsme se naučili efektivně používat jejich přítomnost v hodinách. V jejich pomoci vidíme
smysl a můžeme se více věnovat dětem, na které bychom neměli potřebný čas.
V neposlední řadě musím zmínit platy našich nepedagogických pracovníků, uklízeček,
školníka. Již tak jsou velmi nízké, podle navrhovaných změn se jim mají ještě snížit.
Věřte, že rozhodování o stávce pro nás bylo velmi složité. Chápeme současnou situaci
státu, obrovský dluh. Podle mého názoru je však důležité začít právě u vzdělávání, bez toho se
nepohneme. Nebereme si děti jako rukojmí, naopak, chceme pro ně do budoucna jen to
nejlepší. Proto jdeme do stávky.
Chápeme, že pro některé rodiče může být problém s hlídáním, proto bude celý den
v provozu školní družina.

Ve Volyni 21. 11. 2023 Martin Punčochář, ředitel školy

Ředitelské volno 27. 11. 2023
Ředitel Základní školy Volyně, příspěvková organizace, vyhlašuje 27. 11. 2023 ředitelské volno
(podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.).
Zdůvodnění: stávka zaměstnanců školy, ani omezenou výuku není možné zajistit, vyhlášeno
podle instrukcí MŠMT o stávce
Pro všechny žáky bude v provozu školní družina od 6:15 do 16:00 hod. Žádáme rodiče,
aby jejich děti přinesly lístek, do kdy v družině budou, a přišly nejpozději do 8:00 hod.,
aby mohl být zahájen společný program.
Školní obědy budou pro žáky po dobu ředitelského volna hromadně odhlášeny. Ti, kteří
půjdou do družiny, si je mohou sami individuálně přihlásit ve školní jídelně.


Ve Volyni 21. 11. 2023 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy

Neštovice

Dobrý den,
místní dětská lékařka nás požádala, abychom informovali rodičovskou veřejnost o zvýšeném výskytu neštovic mezi dětmi. Typickým projevem nemoci jsou červené skvrny, které se vyvinou na malé svědivé puchýře, nemocný může mít horečku, bolesti hlavy a svalů, zduřelé mízní uzliny, pocit únavy, nechutenství.

Prověrka z přírodovědy

Dneska jsme psali prověrku z přírodovědy. Děti dostaly pracovní list, kde měly pouze doplňovat odpovědi. Ke své práci měly možnost probrat otázku se sousedem, mohly nahlížet do sešitu, do učebnice, použít internet na mobilu /pokud měly data/. Učivo to bylo pouze takové, které jsme probírali. Žádné chytáky. Přesto dopadla prověrka „katastrofálně“. Děti neumí pracovat se svými vědomostmi, neumí je použít, neumí pracovat s textem.

Řešení: Děti ať se naučí poznámky ze sešitu a pak ať si to ještě přečtou v učebnici. Zapojte se i vy. Ať najdou nějakou odpověď na vaši otázku v učebnici. Na PC ať vyhledávají informace. Zadejte jim něco, ať to najdou. Obohatí to děti i vás. Z učení se může stát zábava. Doufám, že jsem vám nepokazila náladu. Příště to bude určitě lepší. Krásný víkend. 🙂

Bruslení

Bruslení, perfektní. Překvapilo mě, že se moc dařilo i dětem, které na bruslích stály poprvé. Děti byly i šikovné a samostatné při obouvání bruslí. Fotky dám do fotogalerie.

Varování

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás na nebezpečí užívání energetického nápoje PRIME ENERGY DRINK. Je lehce zaměnitelný s jiným druhem nápoje PRIME Hydration Drink, na rozdíl od něj ale obsahuje velké množství kofeinu, které znamená pro děti zdravotní riziko. Nápoj je propagován různými youtubery a je často prezentován jako doplněk pro sportovce. Děti také rády sbírají různé příchutě a mohou si je vyměňovat, případně přeprodávat.

Nápoj je běžně ke koupi ve volyňských obchodech a zaznamenali jsme jeho užívání dětmi ve škole.

Jana Punčochářová, školní metodik prevence

Pozvánka

POZVÁNKA

Vážení rodiče.

Zveme Vás na setkání s Josefem Hruškou z organizace DO SVĚTA z.s., vedoucím lektorem programů selektivní prevence.

Téma: „RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL“

Kdy: čtvrtek 30. 11. 2023 od 15:30

Kde: hlavní budova školy

Setkání nabízí neformální prostor, ve kterém lektor představí současné trendy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže tak, jak je vnímá v rámci preventivních programů na základních školách.

Martin Punčochář