Archiv pro měsíc: Květen 2019

Matematika

Stále soupeříme s písemným násobením a dělením. Všechno troskotá na neznalosti násobilky. Prosím, aby děti každý den trénovaly písemné násobení, dělení, sčítání i odčítání. Ze známek z prověrek na písemné dělení nedělejte závěry, je to jen malá známka, informativní. Výsledná známka rozhodně nebude z průměru známek.

Čtení

Včera při čtení jsem zjistila, že pouze 5 dětí si přečetlo text z čítanky. Některé děti čtou velmi špatně. Je třeba, aby četly denně a to nahlas. Ve vyšších ročnících dostanou text a budou plnit úkoly. Pokud si text přečtou pomalu, nestihnou plnění úkolů. Prosím, dbejte na přípravu dětí.

Informace

  1. Peníze na fotky mohou děti nosit hned zítra. Samy ví kolikrát se fotily. Prostě, kdo je na fotce bere si ji a platí 10 Kč za kus. Za společnou platí 30 Kč.
  2. Mnohokrát děkuji za fazole a čočku na PČ. Dokonce mně to Hejdukovi a Lukešovi darovali. Odmítala jsem, ale kluci se nedali zbýt. Rozhodně si čočku ani fazole neuvařím, nechám na PČ pro prvňáky. Dokonce Filip říkal, že se s fazolemi nesmí vrátit domů. 🙂 Mimochodem lebky se nám moc povedly, děti to moc bavilo, přijďte se podívat.

Informace

Od 24.6. je ředitelské volno. Končíme tedy o týden dříve. V tomto týdnu bude zajištěn provoz školní družiny od 6.15 h do 16 hodin. Mohu se přihlásit děti z 1. i 2. stupně. Družina je v tomto týdnu zdarma pro všechny děti. Pokud máte zájem, napište mi to do ŽK./ prosím co nejdříve/ Děti ještě obdrží lísteček s instrukcemi ohledně konce školního roku.

Zahradní slavnost 14.6. se ruší.

Prosím, abyste za děti nedělali domácí úkoly. Pokud žák úkolu nerozumí, ať ho nedělá, Vy mně to tam napište a já mu to vysvětlím nebo určím, že žák daný příklad dělat nemusí vzhledem k vyšetření v PPP a jistým úlevám.

Matematika

Děti si měly udělat kartičky na převody jednotek obsahu. Skoro nikdo tak neučinil. Jediný kdo to uměl zpaměti byl Kristián a Marek H. Asi pět dětí kartičky měly. Ostatní kartičky neměli a převody zpaměti neuměli. Prosím, dohlédněte na lepší přípravu dětí do školy. Děti se doma neučí, někteří látce nerozumí, na doučování nikdo nechodí. Chápu, že se blíží konec školního roku, ale probírané učivo je hodně důležité.

Informace

Prosím, aby děti , které ještě nedonesly 50 Kč, aby tak učinily. V pondělí jdeme na vzdělávací akci Trilobit. Děkuji.

Fotit se budeme ve čtvrtek 16.5.

Každý den budeme psát malou prověrku na násobení trojciferným činitelem. Vždy bude jeden příklad, kontrolovat budu pouze výsledek. Některé děti jsou velmi nepozorné, neumí ani opsat příklad z tabule, někteří stále neumí násobilku a hodně dětem dělá potíž čitelně psát čísla přesně pod sebou. Samozřejmě potom mají ve výsledku chybu. Trénujte doma pozornost a úhledné zapisování výsledků. To číslo, které si drží, ať si opravdu ukazují na prstech a to před očima, zapomínají číslo připočítat. Je však hodně dětí, které musím při počítání pochválit.