Archiv pro měsíc: Květen 2019

Fotky

Prosím, abyste překontrolovali počet obdržených fotek a peníze, které jste zaplatili. Některé děti doplácely, některým jsem peníze vracela. Zítra ještě některé děti mají peníze přinést, jiní dostanou peníze zpět. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo budete chtít něco přiobjednat, napište mně to do Úkolníčku.

Vlastivěda

Na Bakalářích jsou známky z prověrky. Šlo o celkové opakování. Otázky typu Jaký znak měli husité, křižáci…dělaly některým dětem potíže. Sami víte, že na podrobnostech jsem ve vlastivědě nikdy nebazírovala. Ale úplně elementární znalosti by děti mít měly. U některých dětí vidím, že se do sešitu z vlastivědy vůbec nepodívaly. Ani nemíním dávat na vysvědčení špatné známky, ale ráda bych viděla snahu. Tu rozhodně ocením.

Matematika

Stále soupeříme s písemným násobením a dělením. Všechno troskotá na neznalosti násobilky. Prosím, aby děti každý den trénovaly písemné násobení, dělení, sčítání i odčítání. Ze známek z prověrek na písemné dělení nedělejte závěry, je to jen malá známka, informativní. Výsledná známka rozhodně nebude z průměru známek.

Čtení

Včera při čtení jsem zjistila, že pouze 5 dětí si přečetlo text z čítanky. Některé děti čtou velmi špatně. Je třeba, aby četly denně a to nahlas. Ve vyšších ročnících dostanou text a budou plnit úkoly. Pokud si text přečtou pomalu, nestihnou plnění úkolů. Prosím, dbejte na přípravu dětí.

VV a PČ

Příští týden na VV ať si děti přinesou noviny, měkký karton cca 50 krát 50 cm /aby šel dobře stříhat/, malířskou lepící pásku, která dobře lepí.Pokud opravdu nebudete moct sehnat, dám svůj karton i pásku. Ale pro všechny děti nemám.

Informace

  1. Peníze na fotky mohou děti nosit hned zítra. Samy ví kolikrát se fotily. Prostě, kdo je na fotce bere si ji a platí 10 Kč za kus. Za společnou platí 30 Kč.
  2. Mnohokrát děkuji za fazole a čočku na PČ. Dokonce mně to Hejdukovi a Lukešovi darovali. Odmítala jsem, ale kluci se nedali zbýt. Rozhodně si čočku ani fazole neuvařím, nechám na PČ pro prvňáky. Dokonce Filip říkal, že se s fazolemi nesmí vrátit domů. 🙂 Mimochodem lebky se nám moc povedly, děti to moc bavilo, přijďte se podívat.

Informace

Od 24.6. je ředitelské volno. Končíme tedy o týden dříve. V tomto týdnu bude zajištěn provoz školní družiny od 6.15 h do 16 hodin. Mohu se přihlásit děti z 1. i 2. stupně. Družina je v tomto týdnu zdarma pro všechny děti. Pokud máte zájem, napište mi to do ŽK./ prosím co nejdříve/ Děti ještě obdrží lísteček s instrukcemi ohledně konce školního roku.

Zahradní slavnost 14.6. se ruší.

Prosím, abyste za děti nedělali domácí úkoly. Pokud žák úkolu nerozumí, ať ho nedělá, Vy mně to tam napište a já mu to vysvětlím nebo určím, že žák daný příklad dělat nemusí vzhledem k vyšetření v PPP a jistým úlevám.