Archiv pro měsíc: Září 2017

Prověrka M

Dneska dopadla prověrka z matematiky velice špatně. Většina dětí neuspěla. Trénujte matematiku-násobilku. Všichni budou mít možnost si známku příští týden opravit. Samozřejmě chválím ty děti, které dostaly jedničku. Ale bylo jich opravdu málo. Asi čtyři.

Zapomínání

Dosud jsem tolerovala zapomínání domácích úkolů, učebnic atd. Od příštího týdne budeme opět zaznamenávat kdo co zapomněl a v pololetí budu nucena /ač velmi nerada/ udělit nějaký kázeňský postih. Když 7 dětí nepřinese domácí úkol, a 5 dětí si zapomene pracovní sešit, je to práce hodně obtížná. Povinností dětí je každý den si připravit učení a vy byste jim to měli překontrolovat. Nůžky, guma, řezátko v penále by měly být samozřejmostí. Několik dětí si stále neumí opsat zadání úkolů z tabule nebo se neobtěžuje si ho zapsat vůbec. Před koncem hodiny dávám 2 minuty na zapsání úkolu do notýsku. Stejně by měly děti být před hodinou připraveny na daný předmět. Měly by mít vyndané věci na lavici. Bohužel ani to se nám nedaří. Nemluvě o tom, že někteří stále neví, kde je začátek, konec, prostředek, nahoře….. Opravdu, velmi těžko se pak v textu orientují. 

Informace

Zítra bude geometrie.

V pátek bude prověrka z M na slovní úlohy méně, více. Děti budou muset napsat zápis, rovnici, řešení rovnice, odpověď. Vzory mají ve školním sešitu.

 

Netušila jsem jakou radost jsem dětem udělala úkolem ze slohu. Od rána mě atakovaly vyprávěním o jakém zvířeti psaly a co se všechno dozvěděly. Měly napsat maximálně  pět vět. Někteří napsali i dvě stránky, jak se do toho ponořili. Měla jsem z toho radost.

Informace

Zítra máme kulturní akci. Vstup je 55 Kč. Děti přinesou pouze 8 Kč, zaplatím jim zbytek ze zbylých peněz z výletu. Marušky/obě/ a Radek přinesou 55 Kč, protože nebyli na výletě.

 

21.11. je ve škole projektový den na téma televize. Děti mohou přijít v kostýmech z televizních pořadů, které jsou jim blízké.

Zjistila jsem, že některé děti neznají vyjmenovat tvrdé a měkké souhlásky. Prosím, procvičte to s dětmi. Ve škole procvičujeme každý den.

Shrnutí třídní schůzky

 • Dotované mléko budou děti dostávat jednou za dva týdny.
 • Kroužky začínají od října, podat přihlášku.
 • Ve škole bude utvořen školní parlament. Vyberu jednoho žáka ze třídy.
 • Telefon do družiny: 383 440 549, 770 144 137
 • Od poloviny listopadu bude plavání.
 • Konzultační hodiny jsou v pondělí od 12.15 do 13 hodin.
 • Máme nový školní řád – na webu školy.
 • Třídnické hodiny ve třídě budou jednou za měsíc, vyhlásí ji ředitel v celé škole najednou.
 • Sběr papíru bude dvakrát ročně, říjen a duben.
 • Žádost o vyšetření v PPP je možno poslat přes datovou schránku školy.
 • Matematické minutovky se budu snažit s dětmi dělat ve škole, pokud nebudeme stíhat, budou je dělat za úkol.
 • Při vyučování se nesmí používat mobil. Za ztrátu zodpovídá žák.
 • Rodiče se mohou podívat do vyučovací hodiny po předchozí domluvě se mnou.
 • Prosím, sledujte web školy. Dostanete se na něj snadno i ze třídních stránek.
 • V kanceláři ve vedlejší škole jsou do 15 hodin.
 • Při závažném chování dítěte je rodič povinen se dostavit do školy, pokud tak neučiní, škola má povinnost nahlásit to OSPODu.
 • Pokud žák chybí, musí si dopsat sešity od kamaráda. Pracovní sešity zvládne sám, ale např. malý sešit z prvouky, geometrii v malém sešitě…
 • Rodiče nesmí čekat na děti ve vestibulu v jídelně. Prosím, čekejte na ně venku.