Archiv pro měsíc: Listopad 2021

Testování

Vážení rodiče,

škole se naskytla možnost zajistit kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky testování na koronavirus PCR testy ze slin pro neočkované i očkované. Bohužel to neznamená zrušení antigenních testů, těmi jsme povinni podle současných nařízení testovat každé pondělí po příchodu dětí do školy, prozatím až do konce února.

PCR testování nelze zajistit na pondělní termín, protože laboratoře nejsou schopny z kapacitních důvodů zvládnout tolik školních testů. Proto navrhujeme PCR testování vždy ve čtvrtek s ohledem na možné víkendové rodinné aktivity, které vyžadují negativní PCR test. Výsledky testu byste obdrželi v pátek večer nebo v sobotu ráno mailem a zároveň do aplikace Tečka.

Tyto PCR testy by byly hrazeny ze zdravotního pojištění, každá osoba ve věku do 18 let má nárok na 5 testů měsíčně.

I přesto, že by se jednalo o dvojí testování týdně, věříme, že to má smysl, protože by zajistilo větší bezpečnost dětí i zaměstnanců v této složité době. V případě, že by se testování zúčastnila většina očkovaných i neočkovaných žáků a zaměstnanců, měli bychom opravdu směrodatné výsledky o šíření nákazy ve škole.

K provedení testování je zapotřebí souhlas rodičů. Zvažte prosím tuto nabídku. V případě zájmu vás žádáme o vyplnění souhlasu s testováním. Formulář žádosti dostaly děti ve škole, můžete ho vyplnit online a poté vytisknout https://petonatestovani.cz/zs-volyne/ .

Vyplněný formulář odevzdejte prosím do pátku 3. prosince. Žádáme vás o dodržení termínu, abychom v případě dostatečného množství zájemců, mohli zajistit PCR testování od čtvrtka 9. prosince 2021.

Další informace od poskytovatele testování jsou na našem webu https://www.zsvolyne.cz/nabidka%2Dpcr%2Dtestovani%2Dve%2Dskole%2Dformular/d-2745 .

           Věříme, že vás nabídka na PCR testování oslovila a že se vaše dítě do testování zapojí. O konečném rozhodnutí vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

Martin Punčochář

Testování PCR má své výhody i nevýhody, které jsou shrnuty níže.

Výhody:

Testování je i pro očkované.

Šetrný neinvazivní odběr ze slin.

Z vaší strany nemusíte nic zařizovat.

Odběry proběhnou pod dohledem zdravotníků, testování zabere maximálně10 min. z výuky.

Budete mít pro děti na víkend platný test pro jakékoli aktivity vyžadující PCR test.

Nemusíte nikam jezdit.

Měli bychom přesnější údaje o šíření nákazy ve škole.

Děti, kterým by čtvrteční test vyšel s výsledkem pozitivní, by v pondělí nepřišly do školy a tím nemohly nakazit ostatní.

Nevýhody:

Testovali bychom 2x týdne

Je vyžadován písemný souhlas zákonných zástupců, ten lze následně kdykoli odvolat.

Je zde riziko většího záchytu, a tím větší pravděpodobnost karantény. To ale kompenzuje  skutečnost, že případní nakažení zůstanou doma a nebudou nákazu dále šířit.

Může se stát, že někdo bude potřebovat další test, a tímto postupem může mít všech 5 pojišťovnou hrazených testů v měsíci vyčerpáno. V tom případě stačí nahlásit, aby se vaše dítě v daný den netestovalo a „ušetřilo“ tak test na potřebné dny.

Adventní snídaně

Ráda bych poděkovala maminkám, které se postaraly o naši první adventní snídani. Buchtičky byly vynikající a nápoj taktéž. Hned ráno jsme došli na faru s krabicí od bot, kde nás velmi srdečně přivítala paní farářka, pak jsme se trochu vyřádili ve sněhu a potom následovala naše snídaně. Povídali jsme si o adventu, o Vánocích, o dárcích… Náladu nám zkazilo jen to, že náš jeden žáček byl při testování pozitivní. Těšíme se na příští snídani. Podívejte se do fotogalerie.

Shrnutí – třídní schůzka

  1. Stav učiva – vyjmenovaná slova děti zvládají, občas dělají chyby, stále doma, prosím, procvičovat. Stačí chvilka, ale často. Stačí i ústně při činnostech doma. Dohlédněte na opravy v sešitech, opravit slovo a odůvodnit proč …Diktáty budu dávat už na známku, budou to jen slova, spojení, věty, které jsme psali v pravopisných cvičeních. Násobilka – většina dětí zvládá – stále opakujte a utvrzujte. Počítat rychle a správně. Všem moc děkuji za domácí přípravu s dětmi. Vím, že to není snadné, ale je to nutné. Určitě se vám to vrátí, věřte. 🙂
  2. Vánoční stromeček obstará paní Boňko – děkujeme. Děti si mohou dávat dárky, samy se domluví mezi sebou. Prosím, abyste dohlédli, aby každý kdo slíbí, dárek přinesl nebo poslal /v případě nemoci/.
  3. Mikuláš budou dělat deváťáci, peklo bude venku, jednotlivé třídy půjdou ven .
  4. V pondělí po testování půjdeme na faru s krabicí od bot /děkuji všem, kdo jste krabici naplnili a pomohli zabalit/, pak budeme mít adventní snídani. Děti se samy domlouvaly, kdo přinese nějakou dobrotu.
  5. Děkuji za krásné věnce paní Punčochářové a Kovářové. Jsou nádherné.
  6. Děkuji paní Jirouškové za ochotu. Zajistila by besídku v kulturním domě v Čepřovicích. Napište mně své názory. Buď sem nebo do notýsku. Mně osobně se do toho nechce. Pro mě je to „z ruky“ a děti to mají nacvičené ve třídě, museli bychom to alespoň jednou zkusit „nanečisto“. Můj návrh je: natočit na video a poslat na mail, jarmark nechat na Velikonoce. Ještě zkusím v pondělí přemluvit pana ředitele, jestli by to nemohlo být ve škole. Víc jak 100 by nás přece nabylo… 🙂
  7. Pokud byste se mnou chtěl někdo mluvit osobně, napište nebo zavolejte a domluvíme se na setkání ve škole nebo jinde.

Projektový den – prevence

Dneska jsme prožili tři hodiny ve společnosti manželů Haisových a jejich vnuka Dana. Děti se opravdu bavily, užily si to. Hráli jsme několik her, které upevňují vztahy mezi dětmi ve třídě. Děti byly ukázněné, poslouchaly, vyjadřovaly své pocity, které mají ke svým spolužákům. Nejvíce mě potěšilo, že Haisovi děti chválili jak jsou ukázněné a i citlivé. Důkazem jejich spokojenosti je i skutečnost, že by chtěli, aby jejich vnuk chodil k nám do třídy. tak uvidíme…Za chvíli budou fotky ve fotogalerii.