Archiv pro měsíc: Listopad 2020

Informace – adventní snídaně

Vážení rodiče, moc vám děkuji za „mlsičky“, které jste nám připravili na naši adventní snídani. Bylo to vynikající, všem chutnalo. Vynikající snídani si všichni dáme i zítra, protože toho bylo hodně a zbylo nám i na zítřek. Ještě jednou děkujeme.

Předali jsme paní farářce krabici s dárkem pro chlapce Davida. Bylo to moc pěkné, všechny děti chtěly krabici nést. Škoda, že cesta na faru nebyla delší, aby se mohly vystřídat všechny děti. Paní farářka nás mile přivítala a ještě jsme všichni dostali malý dáreček.

Zítra budeme mít při hodině čtení opět čtenářskou dílničku. Dětem jsem říkala, aby si přinesly svůj polštářek, pokud chtějí, a samozřejmě svoji knížku, kterou momentálně čtou.

Úkoly pro nemocné 27.11.

Český jazyk

PS do str. 38

psát pravopisné cvičení na ú,ů na papír /můžete použít cvičení z učebnice, je tam toho dost/

Matematika

PS str. 5

MM str. 23

Čtení

čítanka str. 54,55

Prvouka

Probírali jsme Naše vlast – ve škole si může o přestávce opsat do sešitu poznámky od dětí.

Informace – zapomínání, nepracovat v PS dopředu

  1. Děti hodně zapomínají nosit pomůcky. Prosím, abyste na děti dohlédli. V pololetí bych musela tento problém řešit kázeňsky. To je třídní důtkou, což bych dělala velmi nerada.
  2. Prosím, abyste nepracovali s dětmi v pracovních sešitech dopředu. To, co píšu pro nemocné je jiné než děláme ve škole. Naposledy jsem psala pro nemocné, dodělat PS v matematice. Několik dětí přišlo a má celý sešit hotový. U těch nemocných vím, že budou chybět celý týden a tak proto jsem to napsala. S dětmi ve škole to doděláme postupně. Nikdo z uvedených dětí učivu nerozuměl, neuměl přenášet úsečku pomocí proužku papíru. Navíc se tady baví a vyrušují. Doufám, že mě chápete. Děkuji.

Informace-diktát, Krabice od bot

  1. Dneska jsme psali diktát. Byly to tři jednoduché věty. U několika dětí dopadl „nepěkně“. Děti by měly umět psát na začátku věty velké písmeno a za větou tečku nebo otazník. Bohužel, byla to nejčastější chyba u nepovedených diktátů. Je vidět, že stále nemají upevněné pojmy věta, slovo, slabika, písmeno, hláska. S dětmi, kterých se to týká je potřeba psát denně diktát doma. Pokud tyto děti v příštím diktátě nebudou chybovat, špatnou známku jim vymažu. Mým i vaším cílem určitě je, aby se to děti naučily.
  2. Děti dneska přinesly všechno, co včera slíbily. Zítra ještě přinese Vaneska krabici , pak dárky zabalíme a odneseme. Děti přinesly moc pěkné věci, moc vám všem děkuji.

Informace – předvánoční čas

  1. Zase bych se ráda s dětmi „naladila“ na Vánoce. Dneska jsme si o přípravách na Vánoce u nás ve třídě povídali. Děti mají za úkol probrat to i s vámi, rodiči. Opět prosíme rodiče o adventní věnec, stromeček a nějaké ty dobroty na „adventní pondělky“. Každé pondělí první hodinu bychom si povídali o Vánocích, zahráli bychom si nějaké hry. Všechno v rámci etické výchovy.
  2. Dneska jsme se domluvili s dětmi na tom, co kdo přinese do krabice od bot. Prosím, aby to děti zítra přinesly a koncem týdne bychom se domluvili s paní farářkou a odnesli bychom krabici na faru.
  3. Dneska jsme psali takový test z ČJ na druhy vět. Jedná se o evaluační test. Známky jsem dětem nedávala, hodnotila jsem to slovně. Pouze tři děti měly celý test bez chyby. Jde tam hlavně o to, aby děti samy si přečetly, co mají dělat. Jde o čtení s porozuměním. Skoro všichni zapomněli dělat znaménka za větami. Prosím, abyste to s dětmi probrali a poukázali na chyby individuálně. Já jsem to už s nimi probírala, ale se všemi najednou. Takovéto evaluační testy jsou výstupem z 5. třídy. Je třeba, aby se děti s takovým testem nesetkaly až v 5. třídě.