Úkoly 16.9,

Český jazyk

PS do str. 6

pravopisná cvičení

Matematika

PS do str. 12

MM do str.2

Vlastivěda

poznámky od kamaráda

HV

houslový klíč, noty podle délky – opsat od kamaráda