Úkoly pro chybějící 23.9.

Český jazyk

PS do str. 8

pravopisná cvičení na VS – umět odůvodnit proč je tam i/y

Čtení

Čítanka do str. 13

Matematika

PS do str. 16

MM do str. 3

Vlastivěda

Kraje ČR – opsat poznámky a naučit

Přírodověda

Životní podmínky rostlin a živočichů – opsat poznámky – stačí pouze přečíst a porozumět čtenému

HV

Nácvik houslového klíče, opsat ze sešitu HV od spolužáka a naučit