Archiv pro měsíc: Listopad 2018

Omluva

Omlouvám se, ale ty věci na PČ jsou až na příští čtvrtek. K badyánu a skořici přidejte ještě několik plátků sušených jablíček a pár plátků sušeného pomeranče. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za upozornění paní Hejdukové.

Krabice od bot

Milí rodiče, chtěla bych vám všem poděkovat za dárky, které jste poslali do Krabice od bot. Byly to opravdu pěkné a hodnotné věci. Jednu krabici máme zabalenou, dvě zabalíme v týdnu. Ve čtvrtek po svačině krabice odneseme na faru paní farářce. Také děkuji za balicí papír, který jste poslali. Moc si vaší vstřícnosti vážím.

Den v „gala“

Včera jsem vám na třídní schůzce říkala, že se dnes budeme učit. Že se výuka bude prolínat se společenskými pravidly. Bohužel, nepovedlo se. Na učení nám nezbyl čas. Prostřeli jsme si slavnostní stůl. Maminka Kropáčková napekla vynikající buchtičky, maminky Grabmullerová a Smolová připravily slané občerstvení. Jenom Pája nevydržel a krásně nazdobený talíř s „laskominkami“ snědl ještě před prostřením slavnostního stolu. Dívali jsme se na video „Mistr E“, společně jsme ochutnali připravené dobroty, zatancovali jsme si mazurku, samozřejmě podle bontonu. Na závěr jsme řešili ve skupinách pracovní listy, ve kterých byly shrnuty poznatky z celého našeho dnešního snažení. Všem to strašně moc slušelo. Nakonec, podívejte se do fotogalerie. /večer/

Shrnutí třídní schůzky

 • 21.12. v 17 hodin vás učitelé ZŠ zvou na zpívání u vánočního stromu.
 • 21.12 končí výuka ve 11.25 a budeme mít celý den třídní besídku. Děti ať se domluví s kamarády a vymění si dárek. Stromeček slíbili Křížovi, za což jim moc děkuji. Samozřejmě si děti mohou přinést čaj, cukroví.
 • Mobily o přestávce jsou opět dovoleny, děti slíbily, že je nebudou zneužívat, raději si hrají s míčem.
 • Gumovací pera mohou používat, ale lepší jsou pera klasická. Děti ať škrtají jednou čarou. Gumovací pera nás zdržují a může dojít jejich používáním k nedorozumění.
 • Třídní důvěrnice se pokusí získat pro třídu koberec.
 • Při polední hodině se budou rodiče snažit, aby děti raději chodily do čítárny.
 • Výsledné známky nedávám podle průměru, cením snahu dítěte, zájem o předmět. Prosím rodiče, aby dohlíželi na děti, jestli píšou opravy, aby s nimi hovořili o tom, co ve škole dělaly, nahlíželi jim do sešitů…
 • Ve vlastivědě je spoustu informací, některé záměrně vynechávám /měřítko map…/.
 • 12.12. v 16 hodin bych vás všechny chtěla pozvat na malé sezení do naší třídy spojené s vánočním tvořením. Můžete si přinést cukroví, uvařím vám kávu, čaj. Jde spíš o malé vánoční popovídání si společně s dětmi. Prosím, přineste si vlnu na bambulku. Ostatní věci dodám. Samozřejmě srdečně zveme mezi nás i pana Křišťana. Spoléhám na paní Grabmullerovou, která mu snad pozvání vyřídí.
 • Ve třídě se ztrácejí věci, nedávejte dětem věci cenné, peníze.
 • Promluvím s paní učitelkou Chumovou ohledně přírodovědy. Rodiče by chtěli, aby bylo za čtvrtletí více známek, aby se výsledná známka nedělala pouze z jedné známky, aby prověrku psaly děti z učiva, které mají zapsané v sešitech. 

Krabice od bot

Přihlásili jsme se celá třída do charitativní akce Krabice od bot. Celá naše třída by měla zabalit 3 krabice. Akce samozřejmě není povinná. Je třeba, aby děti přinesly do konce příštího týdne věci pro 3 děti, které jsme dostali přidělené. Věci nemusí být nové, ale musí být pěkné a zachovalé. Tak tedy:

1. krabice pro Standu 10 let – sport, hry, počítač, auta, zpívání, parkour

2 krabice pro Annu 9 let – potřeby na kreslení, míč, tričko, šminky, řetízek

3. krabice pro Mauriciuse 10 let – míč, tričko, hra

Za aktivní přístup k akci vám moc děkuji. Pokud byste potřebovali něco upřesnit, obraťte se na mě.