Archiv pro měsíc: Říjen 2022

Informace 31.10.

  1. Dneska jsme psali tzv. běhací diktát. Děti už to znaly ze 3. třídy. Cílem není napsat co nejvíce vět, ale napsat věty bez chyby. Byly tam i jevy, které jsme neprobírali, ale děti si slovo měly zapamatovat a doběhnout do lavice slovo napsat bez chyby do sešitu. Jde vlastně o procvičení pozornosti a paměti.
  2. 23.11.2022 v 15.30 ve 4.B se koná třídní schůzka.
  3. Ve čtvrtek jedeme na exkurzi do Prahy. Vzhledem k tomu, že některé děti z objektivních příčin nemohou jet, nabídla jsem místa dětem z jiných tříd. Jde o to, abychom autobus plně obsadili. V případě, že by nebyl autobus plně obsazen, navýšila by se cena jednotlivci.

.

Ředitelské volno

Ředitelské volno 18. 11. 2022

Ředitel Základní školy Volyně, příspěvková organizace, vyhlašuje 18. 11. 2022 ředitelské volno (podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.).

Zdůvodnění: stavební úpravy, organizační důvody

Chod školní družiny pro žáky 1. stupně bude v případě zájmu zákonných zástupců zajištěn.

Halloweenské strašení

Halloweenské strašení

Už  je to tady zase… Halloween.

Sešli jsme se ve škole v 18 hodin, třídy 4. B a 5. B. Když se setmělo, čekaly nás dvě strašidelné stezky. Jedna byla zaměřená na naše vědomosti, druhá byla plná pohybu. V celé škole byla tma, používat jsme mohli jenom baterky. Samozřejmě jsme i tvořili. Ve 20 hodin se nás snažil vystrašit i alarm školy. Užili jsme si i diskotéku a film před usnutím. Bylo to s dětmi moc prima, líbilo se to dětem i mně. Jen jsme trochu nevyspalí. Ale to o prázdninách snadno doženeme. Moc děkujeme všem maminkám, které nám toho napekly a nakoupily. Ještě nám zbylo na svačinu po prázdninách. Všichni se těšíme na příští Halloween. Krásné prožití podzimních prázdnin přeji dětem i vám, rodičům.

Časem dám do fotogalerie nějaké fotečky.

Úkoly 21.10.

Český jazyk

PS do str. 17 cv. 1

Pravopisná cvičení. Natrénovat psaní předpon ob-,o-,v-,bez-, roz-, předložek. Psaní skupin bje/bě, pě, vě/vje. Hodně procvičování je na PC Školákov

Matematika

PS do str. 35

MM do str. 6

Čtení

Čítanka do str. 30

Vlastivěda a Přírodověda

Opsat poznámky od kamaráda.

Po prázdninách budu vybírat projekt a napíšeme prověrku z vlastivědy. Uč. str. 22