Úkoly pro chybějící 4.11.

Český jazyk

PS do str. 20 /cv. 4,5 zatím nedělejte/

Psát pravopisná cvičení na skupiny bě/bje, pě,vě/vje

Matematika

PS do str.41

MM do str.8

Čtení

Čítanka do str. 45

Vlastivěda a Přírodověda

Poznámky opsat od spolužáka