Archiv autora: Miluše Pošvicová

Vysvědčení

V pondělí 31. 1. bude ukončeno 1. pololetí školního roku předáním vysvědčení. Vyučování tento den končí následovně:

     1. – 3. třídy – v 11:25 h

     4. – 5. třídy – v 11:50 h

     6. – 7. třídy – ve 12:15 h

     8. – 9. třídy – ve 12:30 h

Školní družina bude v provozu bez omezení.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou vyhlášeny MŠMT na pátek 4. 2. 2022.

Informace

Vážení rodiče.

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve škole a udělení karantény pro děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, pokud u nich uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Prosíme o doložení prodělaného onemocnění od těch dětí, na které se výše popsané vztahuje.

Martin Punčochář

Informace vedení školy

Vážení rodiče.

Snažíme vám i vašim dětem se podávat co největší zpětnou vazbu. Proto jsme se rozhodli i v tomto školním roce použít přílohu k vysvědčení, ve které se dozvíte více o přístupu ke vzdělávání vašeho dítěte a jeho chování a kterou dostanou spolu s vysvědčením.

V tomto dokumentu nazvaném Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování je zhodnoceno, jak děti z našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům i dospělým ve škole. Na druhé straně jsou podrobněji popsána kritéria k jednotlivým bodům.

Věříme, že vám tím upřesníme a rozšíříme obraz o vašem dítěti a jeho chování ve škole. V některých třídách může být toto hodnocení nahrazeno osobním dopisem třídního učitele. Tento způsob hodnocení se netýká tříd, ve kterých je pouze slovní hodnocení.

Martin Punčochář

Školní výlet

Školní výlet – chtěla bych s dětmi na exkurzi na pražské letiště + navštívit nové zábavní centrum v blízkosti. Předpokládám, že cena za vstupy + cestu by mohla být cca 1000 Kč. Prosím, promyslete si, zda jste ochotni tuto částku za školní výlet zaplatit. Pokud ne, dejte mi vědět, že by Vaše dítě na výlet nejelo. Exkurze na letiště je limitována počtem lidí ve skupině, pak se samozřejmě liší i cena. Nechtěla bych, aby se před konáním výletu najednou děti začaly odhlašovat, že nepojedou a ostatním by se pak částka za exkurzi samozřejmě zvýšila. Proto prosím, opravdu si promyslete a pokud budete vědět, že Vaše dítě nepojede, řekněte mi to už v tuto chvíli, kdy budu výlet zařizovat.

https://pop.cz/…nd/