Archiv autora: Miluše Pošvicová

Přijímací zkoušky na gymnázium

Vážení rodiče,
v případě, že budete pro své dítě podávat přihlášku na osmileté gymnázium, vystaví Vám škola na požádání potvrzený přehled klasifikace, který nahrazuje pololetní vysvědčení z 5. ročníku. Děti v pololetí dostávají totiž jenom výpis, který není platným dokumentem. Pokud tedy budete potřebovat toto potvrzení, napište prosím a my Vám ho pošleme přes Bakaláře.
S pozdravem

Vši

Vážení rodiče, u některých dětí na 1. stupni, tím i v družině, se opakovaně objevily vši. Nechtějte po nás prosím řešení, to je u vás v rodinách. Upozorňuji vás proto na nutnost zvýšené kontroly a zodpovědné hygieny dětí.

Děkuji za pochopení a přikládám odkaz na naše webové stránky, kde je informace, jak při výskytu vší postupovat.

https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=3577

Martin Punčochář

Hudební pořad

Dobrý den,
příští týden v úterý 13. 2. nebo ve středu 14. 2. se děti zúčastní hudebně vzdělávacího pořadu. Pro 1. – 4. třídy je připraven program Hudební kolotoč, pro 5. – 9. třídy program o světové rockové hudbě 90. let. Pořad kombinuje živé hudební vystoupení, videoklipy a mluvené slovo. 
Vstupné 60,- Kč bude odečteno za školní pokladny.
Věříme, že tento kulturní program děti zaujme.

Krumlová

Čeština

V češtině jsme začali probírat přídavná jména. Je to poměrně obtížné učivo. Děti mají všechny obecné informace ve školním sešitu. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, může přijít samozřejmě na doučování. Na vás, na rodičích , je s dětmi učivo procvičit. Aby to děti „dostaly pod kůži“ je potřeba denně dané učivo procvičovat. Budeme psát zase každý den pravopisné cvičení a prosím, aby děti psaly opravy a hlavně, aby v opravě psaly odůvodnění daného jevu. Např. cizí /př. jm. měkké/…dospělí chlapci /1.p.č.mn.mužs. živ.tvrdé př.jm./…dospělý chlapec /př. jm tvrdé/

Divadlo

V pondělí 29. 1. se žáci 5. – 9. tříd zúčastní divadelního představení hraného v angličtině. Představení jsou uzpůsobena jazykové úrovni žáků základní školy. Pro 5. a 6. třídy je  objednáno vystoupení Peter Black, pro 7. – 9. třídy Little Red Riding Hood. Vstupné 100,- bude odečteno ze školní pokladny, prosím rodiče, aby zkontrolovali zůstatek na účtu svých dětí.

Děkuji

Krumlová

Mobily

Informace ke sběru mobilních telefonů

Ve škole celoročně probíhá sběr mobilních telefonů. Nádoba k jejich odevzdání je umístěna ve sborovně školy.
Na konci ledna bude zajištěn odvoz doposud sebraných telefonů. Pokud máte k odevzdání vyřazený mobil, můžete ho do 25. ledna přinést do školy. Do konce ledna bude zajištěn jejich odvoz k recyklaci.
Po tomto termínu můžete telefony ve škole odevzdávat kdykoliv.

S pozdravem    M. Chumová