Archiv autora: Miluše Pošvicová

Čeština

Z češtiny probíráme skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán. Je to velmi obtížné učivo. Prosím, aby děti denně procvičovaly a aby měly přehled se skloňováním vzorů na lavici. Přehled mohou stále používat. Doma při práci by se měly naučit v přehledu se orientovat. Děti se k tomuto učivu budou vracet v každém ročníku, ale bude to jen „letem světem“. Je důležité, aby do problematiky psaní i/y podle vzorů podstatných jmen pronikly teď, kdy je na to relativně dost času. Znovu opakuji, každý den ráno se mohou pozeptat, pokud něčemu nerozumějí.

Recyklace je legrace

V rámci soutěže Recyklace je legrace jsme měli za úkol něco udělat pro naši planetu. Děti se rozhodly, že pro planetu uděláme nejlépe, když ji trochu „uklidíme“. A rozhodly se, že posbírají odpadky v okolí hřiště, školy a na kopci Děkan. Akce samozřejmě nebyla povinná, ale k mému velkému překvapení se zúčastnili všichni. Děti se snažily, pracovaly jako o závod. Dokonce je to bavilo. Věřte, nevěřte, naplnili jsme odpadky celý kontejner. Řekli jsme si, že jsme tuto akci nedělali naposled. Prostě uděláme něco pro naše krásnější okolí i mimo soutěž. 🙂

Fotky dám do fotogalerie.

Čeština

Z češtiny probíráme velice obtížné učivo – vzory podstatných jmen. Prosím, abyste dohlíželi na psaní oprav, stále dost dětí opravy nepíše , někteří je píšou ledabyle. Také věnujte pozornost procvičování pravopisných jevů doma. Většině dětí to ve škole nestačí. Musí umět odůvodnit pravopisný jev ve slově. Pokud by měl někdo zájem , může chodit každý den na doučování. Ráda dětem učivo znovu vysvětlím. Procvičovat samozřejmě musí děti doma samy. 🙂

Na mail jsem dětem poslala přehled, postup jak se pravopisné jevy v češtině odůvodňují.

Divadlo

Dobrý den,
v pondělí 13. 3. se žáci zúčastní divadelního představení Bajky pana Ezopa. Vstupné 60,- Kč bude uhrazeno ze ŠOP. Zkontrolujte prosím, zda máte na školní pokladně dostatečný zůstatek. Děkuji a věřím, že se divadlo bude dětem líbit.
Krumlová

Informace – příměstský tábor

Vážení rodiče.

Ve spolupráci se společností Attavena jsme pro děti z 1. – 7. tříd připravili příměstský tábor v termínu od 17. – 21. 7. 2023. Bohužel podpora bezplatných táborů (jako v minulém roce) již skončila.

Podrobnější informace jsou pod tímto odkazem:

https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=3174

Pokud máte o tábor zájem, můžete se přihlásit zde:

Martin Punčochář

Spolek rodičů

Vážení rodiče,

ke stržení 180,- Kč ze školní pokladny (roční členský příspěvek do Spolku rodičů) dojde až v pondělí 13. 2. 2023. Před jeho stržením jsme na naše webové stránky doplnili informace od Spolku rodičů, kde se dovíte, proč je spolek zřízen, na co všechno se z vybraných peněz přispívá a další podrobnosti. Vše najdete pod tímto odkazem:

https://zsvolyne.cz/spolek-rodicu-pri-zs-volyne/ds-1020/p1=1020

Martin Punčochář