Archiv pro měsíc: Leden 2019

Skloňování

Příští týden napíšeme prověrku na skloňování podstatných jmen. Zadám dětem podstatné jméno a děti ho vyskloňují v jednotném i množném čísle. Podstatná jména to budou jasná, srozumitelná. Myslím tím, že jim nebudu dávat pomnožná, hromadná atd.

Pády

Děti měly více než týden, aby se zpaměti naučily všechny pády. Měly to mít zapsané v notýsku. Dneska jsem jim dala prověrku. Měly pouze vypsat všech sedm pádů jak jdou za sebou. Zjistila jsem, že se mnozí vůbec neučí a rodiče nekontrolují notýsky a přípravu dětí do školy. Pády jsou obtížná látka, je třeba, aby tomu porozuměly. Pokud nebudeme společnými silami na děti apelovat, nebudou děti odměněny úspěchem. Prosím, abyste na děti dohlédli.

Geometrie

Někteří dnes přišli, že příkladům z geometrie nerozumí ani jejich rodiče. Pokud někdo potřebuje něco vysvětlit / z dětí/, může přijít každý den na doučování ráno od 7 hodin. Příští týden si napíšeme prověrku z geometrie. Budou to tři příklady z daných příkladů. Všechny děti dostaly papír s příklady. Může si je každý připravit.