Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Informace

Dneska úkoly pro nemocné nejsou, všichni byli ve škole.

Zítra děti mohou přijít v kostýmech, někteří už kostým měli dneska. Zítra se budeme učit pouze okrajově, mám pro děti připravené nějaké halloweenské činnosti a pak si také zatančíme. Ale chvilku se určitě učit budeme.

Moc děkuji všem rodičům, kteří mě stále překvapují svými nabídkami / maminka Víťi nabídla spoustu věcí na vánoční tvoření, mlsky pro děti / a výrobky, které pro naši třídu dělají / rodiče Vanesky P. – dýně, maminka Jirky J. – pečení, mlsičky/. Též děkuji paní asistentce za pečivo, které pro děti upekla. Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Mimochodem, hnětynky máte všichni výborné, ale dneska jsem jich dostala tolik, že jestli takhle budu pokračovat, tak brzy neprojdu dveřmi. 🙂 Moc děkuji.

Sběr papíru

13. – 15. listopadu – dvůr u bočního vchodu do hlavní budovy

Papír vybíráme : středa, čtvrtek ráno 7,00 – 8,30 a odpoledne 11,30 – 15,00

pátek pouze ráno 7,00 – 8,30

Papír je třeba předem roztřídit a zvážit.

Informace

Dneska dvě děti dostaly možnost psát perem. Byla to pro děti slavnostní chvilka. Doufám, že to bude ostatní motivovat a budou se snažit pero získat co nejrychleji. Vybrat toho, kdo pero dostane, bylo těžké, protože abonentů na pero bylo více. Dokonce jsem se musela poradit s kolegyněmi.

Dvě děti věděly i proč v pondělí slavíme svátek. Kvituji to s povděkem, protože úkol, někde zjistit proč je v pondělí svátek, děti dostaly v pondělí. Mnozí sice tvrdili, že je Halloween, ale nakonec jsme si všechno vysvětlili. Zeptejte se jich, proč jsme v pondělí doma.

Ještě bych chtěla říct jak se s dětmi učit. Odpoledne by učení nemělo trvat déle než hodinu a to rozloženou do dvou bloků po půlhodině nebo do tří bloků po 20 minutách.

Moc děkuji všem za vynikající hnětynky. Přeji vám všem krásný pondělní sváteční den a dětem přeji krásné prázdniny. Sejdeme se ve čtvrtek. A nebyla bych to já, abych nepřipomněla, trošičku se s dětmi denně učte. 🙂

Poděkování

Teď jsem přišla do třídy a čekalo na mě překvapení. Na stole jsem měla krabici čistých papírů ke kopírování. Kdysi jsem dostávala ke kopírování balík papírů, kde bylo cca 500 listů. Teď jsem dostala ne jeden balík, ale celou bednu, kde je těch balíků cca 10. Nedávno mě takhle obdařili Jelínkovi, dneska to byla krabice od Jonášů. Všem vám moc děkuji. Chtěla jsem vám říct, že si toho nesmírně vážím. Cítím z toho i, „že jste na mé straně“. Samozřejmě děkuji všem, děkuji i za popsané papíry. Doufám, že vám to všem budu moct nějakou formou oplatit.

Informace

Čtení slabik nám už šlo lépe než včera. Některé děti doslova excelovaly ve čtení slabik. Zítra bych chtěla dát už někomu pero. V matematice sčítáme a odčítáme na prstech nebo na počitadle, ale hodně dětí už umí zpaměti všechny početní spoje. Přes prázdniny zkoušejte neustále příklady na sčítání a odčítání do 4. Skládejte slabiky a pište na cvičný papír diktát psacích písmen. Pokud dítě nemá upevněnou znalost některých písmen, stále dávejte diktát písmen. Např. polož malé e, velké M…..Dneska si děti dokonce rozdaly samy písanky. Některé děti totiž už čtou a tak daly hlavy dohromady a sešity si rozdaly. Doufám, že má každý svoji písanku.:)

Informace

Dneska jsme začali číst slabiky s písmenkem M. Některé děti pochopily ihned, šlo jim to. Ostatní mají obtíže, ale nevadí, brali jsme to teprve první hodinu. Nebojte se, všechny děti se to naučí. Je třeba, aby znaly všechna písmenka a to bez rozmýšlení. Také jsme zkoušeli diktát psacích písmen, byla jsem mile překvapená. Skoro všichni uměli. Po prázdninách budeme psát diktát už do sešitů. Sešity na diktáty i na prověrky budou děti nosit každý den v deskách. Také jsme zkoušeli psát prověrku z matematiky, to bylo trochu horší než čeština, ale je to jen otázka času než do toho pronikneme. Zatím děti mohou používat počítadlo nebo prsty, ale nebude to pořád. Ale myslím si, že to zatím nečiní velké obtíže, protože jsme hráli hru na pamětné sčítání a odčítání na rychlost a musím říct, že chtějí hrát pořád a jde jim to. Od listopadu už začnu dávat i jiné známky než jedničky. Mimochodem mám tam už několik abonentů na psaní perem. Budu asi v pátek už pera rozdávat. Rozdávat neboli povolovat. Když to někomu dovolím, věřte mu, úkol už může napsat perem. Pero dostane pouze ten, kdo má ruku už uvolněnou, správně drží tužku a správně při psaní sedí. Ta písmenka píšeme užší než jsou v písance předepsaná. Děti totiž mají tendenci psát písmena velká, široká a to pak vcelku nevypadá úhledně. To jenom, abyste dětem věřili, že chceme písmenka úzká. Příští týden bych chtěla, aby děti přišly do školy v maskách / není povinné/. Chtěla bych jeden den věnovat Helloweenu. Samozřejmě v rámci výuky. Budeme se učit, ale trochu to odlehčíme. Děti mají za úkol zjistit co to vůbec je Helloween a zjistit co nejvíce informací i o svátku, který slavíme v Čechách. Stejně tak mají zjistit, proč je 28.10. svátek a proč se nejde do školy. Není to úkol pro vás. Odpovězte jim pouze tehdy, když si na to vzpomenou a zeptají se.

Sešity

Prosím, aby si děti přinesly sešit na diktáty a na prověrky z matematiky. Jsou to čísla 513 a 512. Doma zkoušejte diktovat písmenka a děti ať je píšou do cvičného sešitu. Stejně tak probrané příklady a děti ať píšou pouze výsledky do cvičného sešitu.