Úkoly 14.10.

Český jazyk

PS do str. 15 cv.1

pravopisná cvičení

PSVS 2 stránky

Matematika

PS do str. 28

MM ?

Čtení

Čítanka do str. 23

Vlastivěda a Přírodověda

Opsat poznámky od kamaráda