Archiv rubriky: Informace

Čeština

Dneska jsme psali prověrku na celou hodinu. Bylo to pouze opakování ze 4. třídy. Děti měly text s úkoly a samostatně pracovat. Prosím, proberte to zítra s dětmi. Píšou nečitelně, nevnímají, když jsem jim vysvětlovala jak mají postupovat. Jsou hodně nesoustředěné. Práce byla povrchní.

Shrnutí třídní schůzky

 1. Pokud si rodiče myslí. že jeho dítě stresuji, musí mně říct čím. Se stresem z písemek a diktátů se musí děti vyrovnat, jsou už v 5. třídě.
 2. Třídní důvěrní stále zůstává pan Český, můžete s ním řešit připomínky jakéhokoliv druhu týkající se třídy.
 3. Školská rada: Rodiče – Matějková, Jiroušková, Český, MÚ – Sovová, Myslivcová, Valhoda, ZŠ – Krumlová, Přibáňová, Kunešová
 4. Budeme jezdit bruslit – později upřesním
 5. Prosím, abyste častěji kontrolovali stav vašeho konta ve školní pokladně.
 6. Plánované akce – planetárium ČB, divadlo Praha, Makov záchranná stanice,beseda s pilotem dopravního letadla, beseda se záchranářem, návštěva dopravního hřiště, „dělání“ s rodiči a dětmi,přespávačka Hallowen,
 7. V polovině října bude sběr papíru – 75% z výtěžku dostane třída, zbytek škola
 8. Omezit „mamataxi“
 9. Omluvenky pouze přes Bakaláře
 10. Máte možnost podívat se do hodiny, pokud se předem ohlásíte.
 11. Zvířátko do třídy – domluví se děti, starat se budou děti.
 12. Na jaře uděláme třídní schůzku jinou formou tzv. trojúhelníky – učitelka, rodič, dítě.
 13. Možnost jít od šesté třídy na gymnázium.
 14. Ve škole působí 2 dny školní psycholožka – možnost domluvit si návštěvu
 15. 19.10. akce ve škole – Trilopark – beseda
 16. Děti si domluvily, že budou sbírat plechovky od nápojů – výtěžek si budou šetřit na výlet
 17. Od roku 2024 ruším webové stránky, komunikovat budeme pouze přes Bakaláře.
 18. 5.10. jedeme do Makova, odjezd v 8 hodin, příjezd cca ve 13 hodin. Pití, svačina, pláštěnka, peníze, kartu pojištěnce. Možnost opečení buřtíků.
 19. Na konci školního roku by děti měly odevzdat ročníkovou práci. Bližší informace dám časem na web.

Informace

Dobrý den vážení rodiče,

začíná nám nový školní rok. Družina bude opět v provozu od 4.9. Pokud zvažujete přihlásit své dítě do naší družiny, můžete již nyní dopředu vyplnit přihlášku. Formuláře jsou připojeny v Bakalářích. Samozřejmě budou přihlášky k dispozici i přímo v družině.

Dobrý den,

zítra, tj. ve čtvrtek 7.9., budou mít děti výuku pouze první hodinu a poté odchází domů. Družina bude v provozu hned po první hodině až do odpoledne (a samozřejmě i ráno).  Zájemci  o pobyt v družině se sejdou po ukončení úvodní hodiny v prvním patře  před sborovnou v hlavní budově. Zde na ně bude čekat paní Petříková a společně se přesunou do družiny. Družinové děti půjdou na oběd až v 12:00, proto je vhodné aby  sebou měly ještě svačinu a pití. Dopoledne budou děti trávit venku. Prosím přizpůsobte oblečení. Je možné, že zajdeme s dětmi na zmrzlinu. V případě zájmu, dejte dětem drobné kapesné.

Děkujeme za spolupráci.

Hezký den.

K. Lencová a V. Petříková

Informace k organizaci školy a ke stravování ve školní jídelně 7. a 8. září.
Ve čtvrtek 7. 9. bude pouze jedna zahajovací vyučovací hodina. Pokud mají děti přihlášený oběd, bude výdej v čase 9:00 – 9:30.
V pátek 8. 9. bude úvodní třídnický a adaptační den končit 4. vyučovací hodinu, děti pak půjdou v 11:30 na oběd. 

Krumlová