Archiv rubriky: Informace

Vánoční tvoření malá besídka s koledami

Zase mě děti a rodiče nezklamali. Užili jsme si krásné odpoledne protkané koledami a tvořením dětí s rodiči. Opět ve třídě vyhráli trpaslíci. 🙂 🙂 Ale nakonec trpaslíků není nikdy dost. 🙂 Hlavně, že jsme se pobavili a užili pěkné odpoledne. Fotky dávám do fotogalerie.

Děkuji moc,moc jsem si to s mamkou a vámi užila jsem ráda že takové vyrábění máme 🩷 hráli jsme na nástroje a zpívali. Líbilo jse mi jak Karinka hrála na dudy . Líbilo se mi vše
Barča L.

Mobily

Ve škole celoročně probíhá sběr vyřazených mobilů. Mobil můžete odevzdat třídnímu učiteli nebo v kabinetu Př.

                                                                                                              M. Chumová

Informace

1. Ve středu 13. 12. bude z technických důvodů ukončena výuka ve 12:15. Jedna hodina Vv se přesune do 5. vyučovací hodiny, druhá odpadá.
Děkuji za pochopení.

Krumlová

Dobrý den. 

2.Po domluvě s dětmi, bychom chtěli užít sněhové nadílky. Zítra a v pátek, pokud počasí dovolí, budeme chodit na Děkanský vrch bobovat. Pokud si někdo chce přinést svojí lopatu na sníh, může. Boby prosím ne, nevejdou se jim do skříňky a družina má boby k dispozici.
Prosím o vybavení dětí vhodným oblečením na ven (oteplovačky, rukavice, zimní boty,….) a poté i na převlečení, pokud zůstávají déle v družině. Hlavně ponožky 🙂
Moc vám všem děkuji za spolupráci a přeji hezký večer.
Děkuji, Nosákovcová.

Doučování

Děti začaly velice rády chodit na doučování . Jsem moc ráda, že se chtějí aktivně podílet na výuce matematiky, ale rozmohl se tady takový nešvar. 🙂 Nenapíšou domácí úkol, primitivní, a ráno přijdou, že úkolu nerozumí. Stejně tak to je s procvičováním dělení. Dělit dvojciferným dělitelem umí a ráno přijdou, že si to chtějí procvičit. Prosím, abyste dohlédli na to, aby ráno na doučování přišel ten, kdo opravdu potřebuje něco vysvětlit a ne procvičit.

Informace

1.Mikuláš – fotky jsou v galerii.

2. Ve velké škole se vyskytly vši. /ne v naší třídě/

3. 18.12. půjdeme na vánoční besídku centra Stroom Dub u Prachatic. Bude to v kině ve Volyni, představení cca na 20 minut, vstupné bude dobrovolné a děti si tam budou moct koupit nějaké výrobky. Peníze půjdou na podporu centra Stroom Dub u Prachatic.

Beseda

V pátek naši třídu navštívil pan Fiala. Je to pilot dopravního letadla. Celou hodinu jsme si s ním povídali, dávali jsme mu někdy i záludné otázky. Také jsme viděli přistání z kokpitu letadla. Celá hodina rychle uběhla, škoda, že nebyla delší. Vyprávění pana Fialy bylo opravdu zajímavé.

Shrnutí tř. schůzky

 1. Poděkování rodičům za dárky do Krabice od bot, půjčování věcí ukrajinským spolužačkám, odvoz plechovek do sběrného dvora.
 2. Mikuláš 50 Kč – strženo ze ŠP
 3. Stromeček – kdo přinese?
 4. V pondělí budou opět adventní snídaně.
 5. Děti si budou dávat dárky, dohlédněte, prosím.
 6. Stále sledujte, abyste neměli deficit ve ŠP.
 7. Děti dostaly odkaz na Scio testy. Mohou si vyzkoušet testy na nečisto.
 8. Ke 30.11. bude stržen poplatek 180 Kč do Spolku rodičů.
 9. Byla to poslední společná třídní schůzka, na jaře budou trojúhelníky.

Spolek rodičů

Vážení rodiče,

školní rok se rozběhl mílovými kroky a už přichází bilancování za 1. čtvrtletí. Proběhlo i zasedání Spolku rodičů při ZŠ Volyně. Třídní důvěrníci odhlasovali, že roční členský příspěvek zůstane stejný jako v předchozích letech, a to 180,- Kč na žáka. Peníze budou k 30. listopadu 2023 odečteny z účtu Vašich dětí na školní pokladně a převedeny na účet Spolku. Pokud Vás zajímá podrobněji, jak Spolek s penězi hospodaří, můžete se podívat na záložku Spolku rodičů na webu školy:

https://zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=3168

Přeji všem klidné podzimní dny

Krumlová

Bruslení

Dobrý den,
v pondělí 27. 11. nebude bruslení, důvodem je ředitelské volno vyhlášené kvůli stávce ve školství. Náhradní termín za zrušenou lekci bude 11. 12 2023, aby děti měly možnost absolvovat všech plánovaných 5 lekcí.
Děkuji za pochopení.

Krumlová 

Stávka

Stávka
Vážení rodiče, přátelé školy.
Naše škola se zapojí do stávky vyhlášené na 27. 11. 2023.
Dovolte nám v několika bodech shrnout nejdůležitější věci, proč do toho jdeme.

 1. Nejde nám o peníze pro nás, učitele. Jde nám o peníze pro naše děti!!!!
 2. Navrhované změny financování škol znamenají méně odučených hodin, nepůjde tedy
  např. dělit třídy. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
 3. V naší škole jsme zavedli moderní a inovativní metody výuky, dělené hodiny
  (informatika, cizí jazyky), tandemy, kdy jsou v hodině dva učitelé a mohou se více
  věnovat dětem, které potřebují větší podporu. Nechceme, aby se přerušil tento
  pozitivní vývoj ve školství, ke kterému došlo v minulých letech.
  K výše zmíněným věcem nás ministerstvo školství vyzývalo několik posledních let.
  Pokud dojde k navrhovaným změnám, bude to znamenat zásadní odklon od státem
  schválené strategie vzdělávání (Strategie 2030+), bude v ohrožení kvalitní vzdělávání
  našich dětí, jejich příprava na život.
 4. Chceme, aby všichni zaměstnanci ve školách, tedy i kuchařky, školníci a uklízečky,
  dostávali mzdu, za kterou se dá vyžít. Snižování jejich platů považujeme za asociální.
  Stávkový výbor ZŠ Volyně

Vážení rodiče.
Dovolte mi, abych se vyjádřil k vyhlášení stávky 27. 11. 2023 na naší škole.
Tato stávka není o našich platech, pokusím se vám vysvětlit, proč jsme se k ní
rozhodli připojit.
V posledních letech se na naší škole snažíme vyučovat podle moderních zásad,
používat dělené hodiny pro větší efektivitu, hlavně v angličtině a informatice, učit v tandemu,
kde jsou ve třídě dva učitelé. Můžeme se tak více věnovat dětem, přistupovat k nim
individuálně, diferenciovat výuku. Mnozí z vás si jistě řeknou, že tyhle novoty jsou zbytečné,
ostatně ani za mých mladých let nic podobného nebylo.
A právě proto jsem přesvědčen, že podobné změny jsou nutností. Svět se nám mění
před očima a to, co jsme se učili ve škole my, je slabý odvar toho, co musí zvládnout dnešní
děti.
Ještě před několika týdny jsme byli k výše uvedenému vyzýváni ministerstvem
školství i ČŠI. Proto na nás jako šok zapůsobila zpráva, že MŠMT upraví systém financování
(tzv. PHmax) tak, že uvedené postupy budou velmi omezené, dá se to brát i tak, že je to
„trest“ za aktivitu pro školy, které tak začaly pracovat. Je to popření dosud podporovaných a
veřejně propagovaných změn.
Dalším důvodem je chystaná úprava počtu asistentů pedagoga ve škole. Za posledních
7 let jsme se naučili efektivně používat jejich přítomnost v hodinách. V jejich pomoci vidíme
smysl a můžeme se více věnovat dětem, na které bychom neměli potřebný čas.
V neposlední řadě musím zmínit platy našich nepedagogických pracovníků, uklízeček,
školníka. Již tak jsou velmi nízké, podle navrhovaných změn se jim mají ještě snížit.
Věřte, že rozhodování o stávce pro nás bylo velmi složité. Chápeme současnou situaci
státu, obrovský dluh. Podle mého názoru je však důležité začít právě u vzdělávání, bez toho se
nepohneme. Nebereme si děti jako rukojmí, naopak, chceme pro ně do budoucna jen to
nejlepší. Proto jdeme do stávky.
Chápeme, že pro některé rodiče může být problém s hlídáním, proto bude celý den
v provozu školní družina.

Ve Volyni 21. 11. 2023 Martin Punčochář, ředitel školy

Ředitelské volno 27. 11. 2023
Ředitel Základní školy Volyně, příspěvková organizace, vyhlašuje 27. 11. 2023 ředitelské volno
(podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.).
Zdůvodnění: stávka zaměstnanců školy, ani omezenou výuku není možné zajistit, vyhlášeno
podle instrukcí MŠMT o stávce
Pro všechny žáky bude v provozu školní družina od 6:15 do 16:00 hod. Žádáme rodiče,
aby jejich děti přinesly lístek, do kdy v družině budou, a přišly nejpozději do 8:00 hod.,
aby mohl být zahájen společný program.
Školní obědy budou pro žáky po dobu ředitelského volna hromadně odhlášeny. Ti, kteří
půjdou do družiny, si je mohou sami individuálně přihlásit ve školní jídelně.


Ve Volyni 21. 11. 2023 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy