Úkoly pro chybějící 16.6.

Český jazyk

PSVS str. 28

Pravopisné cvičení

Matematika

MM str. 29 cv. 57

Čtení

Číst svoji knihu.

Prvouka

PS str. 55, 56, 57

PS str.