Archiv pro měsíc: Září 2023

Nastal podzim…

Včera jsme společně prožili krásné dopoledne. Vše se odehrávalo ve jménu podzimu. Připomněli jsme si svátek Dne české státnosti, svatého Václava, vytvořili podzimní dekoraci z kukuřičného „šustí“. Fotky budou ve fotogalerii.

Čeština

Dneska jsme psali prověrku na celou hodinu. Bylo to pouze opakování ze 4. třídy. Děti měly text s úkoly a samostatně pracovat. Prosím, proberte to zítra s dětmi. Píšou nečitelně, nevnímají, když jsem jim vysvětlovala jak mají postupovat. Jsou hodně nesoustředěné. Práce byla povrchní.

Shrnutí třídní schůzky

 1. Pokud si rodiče myslí. že jeho dítě stresuji, musí mně říct čím. Se stresem z písemek a diktátů se musí děti vyrovnat, jsou už v 5. třídě.
 2. Třídní důvěrní stále zůstává pan Český, můžete s ním řešit připomínky jakéhokoliv druhu týkající se třídy.
 3. Školská rada: Rodiče – Matějková, Jiroušková, Český, MÚ – Sovová, Myslivcová, Valhoda, ZŠ – Krumlová, Přibáňová, Kunešová
 4. Budeme jezdit bruslit – později upřesním
 5. Prosím, abyste častěji kontrolovali stav vašeho konta ve školní pokladně.
 6. Plánované akce – planetárium ČB, divadlo Praha, Makov záchranná stanice,beseda s pilotem dopravního letadla, beseda se záchranářem, návštěva dopravního hřiště, „dělání“ s rodiči a dětmi,přespávačka Hallowen,
 7. V polovině října bude sběr papíru – 75% z výtěžku dostane třída, zbytek škola
 8. Omezit „mamataxi“
 9. Omluvenky pouze přes Bakaláře
 10. Máte možnost podívat se do hodiny, pokud se předem ohlásíte.
 11. Zvířátko do třídy – domluví se děti, starat se budou děti.
 12. Na jaře uděláme třídní schůzku jinou formou tzv. trojúhelníky – učitelka, rodič, dítě.
 13. Možnost jít od šesté třídy na gymnázium.
 14. Ve škole působí 2 dny školní psycholožka – možnost domluvit si návštěvu
 15. 19.10. akce ve škole – Trilopark – beseda
 16. Děti si domluvily, že budou sbírat plechovky od nápojů – výtěžek si budou šetřit na výlet
 17. Od roku 2024 ruším webové stránky, komunikovat budeme pouze přes Bakaláře.
 18. 5.10. jedeme do Makova, odjezd v 8 hodin, příjezd cca ve 13 hodin. Pití, svačina, pláštěnka, peníze, kartu pojištěnce. Možnost opečení buřtíků.
 19. Na konci školního roku by děti měly odevzdat ročníkovou práci. Bližší informace dám časem na web.

Informace

Dobrý den vážení rodiče,

začíná nám nový školní rok. Družina bude opět v provozu od 4.9. Pokud zvažujete přihlásit své dítě do naší družiny, můžete již nyní dopředu vyplnit přihlášku. Formuláře jsou připojeny v Bakalářích. Samozřejmě budou přihlášky k dispozici i přímo v družině.

Dobrý den,

zítra, tj. ve čtvrtek 7.9., budou mít děti výuku pouze první hodinu a poté odchází domů. Družina bude v provozu hned po první hodině až do odpoledne (a samozřejmě i ráno).  Zájemci  o pobyt v družině se sejdou po ukončení úvodní hodiny v prvním patře  před sborovnou v hlavní budově. Zde na ně bude čekat paní Petříková a společně se přesunou do družiny. Družinové děti půjdou na oběd až v 12:00, proto je vhodné aby  sebou měly ještě svačinu a pití. Dopoledne budou děti trávit venku. Prosím přizpůsobte oblečení. Je možné, že zajdeme s dětmi na zmrzlinu. V případě zájmu, dejte dětem drobné kapesné.

Děkujeme za spolupráci.

Hezký den.

K. Lencová a V. Petříková

Informace k organizaci školy a ke stravování ve školní jídelně 7. a 8. září.
Ve čtvrtek 7. 9. bude pouze jedna zahajovací vyučovací hodina. Pokud mají děti přihlášený oběd, bude výdej v čase 9:00 – 9:30.
V pátek 8. 9. bude úvodní třídnický a adaptační den končit 4. vyučovací hodinu, děti pak půjdou v 11:30 na oběd. 

Krumlová

Co se děje ve škole…

Co se dělo ve škole a jak bude probíhat výuka v září

 Vážení rodiče, milí žáci.

Začíná nám nový školní rok, na začátku to ale bude v hlavní budově školy vypadat trošku jinak, než jsme zvyklí. Obrázky na našem webu z prázdnin vypovídají za vše.

Do poslední chvíle jsme věřili, že se stihne udělat rekonstrukce elektroinstalace a rozvod internetu tak, abychom mohli začít již 4. září. Jde nám ale kromě našeho hlavního vzdělávacího úkolu i o bezpečnost dětí, proto jsme se rozhodli na 3 dny vyhlásit ředitelské volno. Firma vynaložila v posledních 14 dnech opravdu nemalé úsilí, za což jí patří velký dík. V pátek 1. 9. odpoledne zbývalo dodělat v 1. patře již pouze málo, v přízemí rekonstrukce stále pokračuje. Vyšší patra byla stavebně hotová již dříve, uklízečky tak mohly již během prázdnin začít s úklidem. Poté nastoupili v době svého volna učitelé a společnými silami jsme nastěhovali zpátky do tříd a kabinetů všechen nábytek, lavice, židle, …

Bohužel nešlo připravit 1. patro, které nutně potřebujeme pro spuštění výuky, jiné vyhovující náhradní prostory pro výuku se nám nepodařilo ve Volyni najít. Stavebně bylo 1. patro víceméně hotové, ale je potřeba vymalovat poslední třídu a dodělat chodbu. Uklízečky již během týdne pracovaly tam, kde to šlo, zbytek dodělávaly ochotně během víkendu, abychom mohli v pondělí nanést do posledních tříd, kabinetů, kanceláře a ředitelny nábytek a připravit vše k výuce.

Neustále se potýkáme se všudypřítomným stavebním prachem. Přestože jsou hotové třídy ve vyšších patrech zavřené, při jejich přípravě na nový školní rok tam nějaký prach vždy vnikne, a je nutné ho neustále stírat. Finální úklid nás s pomocí všech zaměstnanců čeká během ředitelského volna.

Jak tedy bude začátek školního roku od 7. září v hlavní budově vypadat? V provozu budou pro výuku pouze horní 3 patra, v přízemí se bude stále pracovat a bude nepřístupné. Třídy z přízemí se provizorně přesunou do odborných učeben v 1. až 3. patře. Vchod i východ bude zahradou (směr od tvrze) bočním vchodem u tělocvičny. Dvůr školy směrem od dětského domova bude také nepřístupný. Uzavřené budou dočasně i šatny, provizorně bude možné se přezout a odložit si oděvy ve třídách, přezouvání nebude povinné. Zatím bude mimo provoz i tělocvična, a proto výuka tělesné výchovy bude probíhat za každého počasí venku, je nutné počítat s „mokrou“ variantou a mít vhodné boty a pláštěnku. Doufejme, že nám bude počasí přát.

Na závěr chci poděkovat za maximální ochotu všem zaměstnancům školy. Uklízečkám za operativní úklid, učitelkám a učitelům za obrovskou ochotu obětovat několik dní prázdnin škole, správním zaměstnancům a panu školníkovi za akční jednání podle okamžitých potřeb. Velké díky patří i rodičům, kteří nabídli pomoc, nakonec jí nebylo třeba, protože větší počet lidí by práce neurychlil a mohly by vznikat i nebezpečné situace.

Držte nám palce, abychom vše během září vydrželi. Rekonstrukce je naplánována do jeho konce, pak se rozjede výuka nejenom tak, jak ji známe, ale budeme moci využít nové možnosti, které nám rekonstrukce elektřiny a konektivity k internetu umožní.

Přeji všem dětem i zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního roku.

 Martin Punčochář, 3. 9. 2023