Archiv pro měsíc: Červen 2020

Informace

Vážení a milí. Dneska píšu poslední příspěvek v tomto školním roce. V pátek ať si děti přinesou desky na vysvědčení, ať přijdou v botách do třídy. V 8 hodin se půjdeme ven vyfotit, pak rozdám vysvědčení a jde se na prázdniny. Konec bude cca v půl deváté.

Rok uplynul jako voda. Dovolte mně, abych vám všem poděkovala za vstřícnost, uznání a pomoc. Ve všech předmětech jsme učivo dokončili. Samozřejmě vám všem za to patří dík. Nechte děti v červenci odpočinout. Ať vypnou, zaslouží si to. Začněte pomalu v srpnu nějaké to opakování. Na prázdniny jsem učení nikdy nedávala. Letošní rok ovšem dělám výjimku. Stáhla jsem nějaké věci z netu. Samozřejmě to není povinné, ale pro ty, komu by se nechtělo nic vymýšlet je to inspirující. Všechny vás srdečně zdravím, užijte si pospolu dny volna, opatrujte se a doufám, že se v září všichni zase sejdeme.

Informace 22.6.

V pátek jsem domluvila se svojí kamarádkou fotografování dětí. Jednalo by se pouze o společnou třídní fotku. Hotové fotky zaplatím , dětem je rozdám až v září. Peníze si také v září vyberu. Pokud byste neměli o fotografování dětí zájem, napište mně to, abych zbytečně neplatila fotku, kterou nikdo nechce.

Společný výlet do Nišovic

Hned v první řadě bych ráda poděkovala paní Lukešové za vřelé přijetí, za poskytnutí nádherné zahrady a všeho, co ke krásné zahradě patří. Též jí děkujeme za občerstvení, které pro nás připravila, buchtičku /vynikající/, bonbóny, čokoládu….. Paní Lukešová, děkujeme, jste skvělá. Děti si nejenom vyhrály s hračkami, pohoupaly se na houpačce, sklouzly na skluzavce, vyskákaly na trampolíně, ale opekly si i buřtíky na předem připraveném ohništi. Také jsme hráli hru se skřítky. Hru pro děti připravila také paní Lukešová se svými dětmi. Musím říct, že se ani mně s paní asistentkou ani dětem domů nechtělo. Nakonec, podívejte se na fotky.

Informace 21.6.

Jen malá připomínka. Zítra se sejdeme před bývalou pekárnou pana Šimáka. Je to u řeky. Mám obavy, aby někdo nebyl před pekařstvím. Paní Lukešová mně volala, prý se na nás moc těší a my se také těšíme na Barušku.

Informace 18.6.

Pokud někdo nemá doma tiskárnu, mám doma ještě 4 kusy čestného prohlášení, které budete muset odevzdat při vydávání vysvědčení. Dávám je do poštovní schránky a pokud potřebujete, vezměte si je tam.

Informace 17.6.

V pondělí 22.6. půjdeme s dětmi na opékání buřtů k Lukešům na zahradu. Sejdeme se v 9 hodin u pekárny. Půjdeme podél řeky do Nišovic. S sebou ať si děti vezmou pláštěnku, svačinu, pití. Pokud dětem dáte buřtíka, nakrojte jim ho. Pokud máte teleskopický opékač, přibalte ho dětem do baťůžku. Vrátíme se okolo 12 hodiny zase k pekárně. Tam si děti můžete vyzvednout. Samozřejmě účast není povinná.