Archiv pro měsíc: Únor 2019

Poděkování

Vážení a milí rodiče. Dneska ráno mě pan ředitel informoval, že jste podali žádost o to, abych s vašimi dětmi pokračovala i v 5. třídě. Věřte mně, moc mi to potěšilo, velice si vážím vaší podpory. Třída je opravdu vzorná, přestože tam je 16 chlapců, což je v každém případě předpoklad jisté „akčnosti“ kolektivu. To, že jsou děti ukázněné je ale vaše největší zásluha. Celé čtyři roky jsem vždycky cítila z vaší strany podporu. A to je víc než polovina úspěchu. Mám svoji práci moc ráda, práce s dětmi mě neustále naplňuje. Moji radost umocňuje váš přístup ke mně. Ještě jednou všem moc děkuji a rozhodnutí samozřejmě bude na panu řediteli. Moc děkuji.

Pravěk

Včerejší hodina „pravěku“ se nám moc líbila. Děkuji rodičům za poskytnuté kožešiny, kosti, knihy, kameny … Nestačili jsme udělat všechno naplánované. Děti byly ukázněné, myslím si, že si to užily. Přemlouvaly mě, abychom příští hodinu dodělali nedodělané. Zvážím to a možná se na chvíli ještě k pravěku ještě vrátíme. Nakonec jsem došla k závěru, že učivo, které učím nerada /dějepis/ není zase tak špatné učit. I mně se to líbilo. Fotky dám během víkendu.

Čeština

Teď jsem doopravila včerejší opis textu do sešitu. Některým dětem se to moc povedlo, měly to bez chyb, krásně napsané. Ovšem někteří tam měli mnoho chyb. Jednalo se o opis textu, bylo to časově neomezené. Prosím, dejte jim doma něco krasopisně opsat. Děti by se už měly umět soustředit na nějaký úkol. Pokud v opisu udělají chybu, ať odůvodní proč se co píše. Ať řeknou, jak uvažovaly. Důraz klaďte na 7.pád mn. čísla, vzor město. Měly by vědět proč je tam Y. V pondělí si ten samý text napíšeme jako diktát. Pravopis podle vzorů je pro děti těžký, proto dbejte, aby se to nenaučily psát bezmyšlenkovitě. Aby věděly PROČ. Myslím si, že vzory město a moře všechny děti chápou, pokud by se vyskytly nějaké potíže, jsem ve škole ráno a s každým obtíže ráda proberu.

Vlastivěda

Minulou hodinu jsme začali probírat dějepisnou část z vlastivědy. Překvapilo mě, jak to děti bavilo. Dneska jsme pokračovali a děti opět byly nadšené, pravěk je pohltil. Byla bych ráda, kdyby si na pátek děti přinesly nějaké oblečení, týkající se pravěku. Mohou si přinést i nějaké oblázky, na které bychom při vlastivědě malovali. Prostě bychom si na ten pravěk trochu zahráli. Zítra to s dětmi ještě proberu, ale myslím si, že budou nadšené. Samozřejmě, není to povinné, nic neshánějte. Vystačíme pouze s tím, co máte k dispozici doma. Mohou si přinést i encyklopedie, kde budou vyhledávat něco o pravěku.