Archiv pro měsíc: Březen 2023

Čeština

Z češtiny probíráme skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán. Je to velmi obtížné učivo. Prosím, aby děti denně procvičovaly a aby měly přehled se skloňováním vzorů na lavici. Přehled mohou stále používat. Doma při práci by se měly naučit v přehledu se orientovat. Děti se k tomuto učivu budou vracet v každém ročníku, ale bude to jen „letem světem“. Je důležité, aby do problematiky psaní i/y podle vzorů podstatných jmen pronikly teď, kdy je na to relativně dost času. Znovu opakuji, každý den ráno se mohou pozeptat, pokud něčemu nerozumějí.

Recyklace je legrace

V rámci soutěže Recyklace je legrace jsme měli za úkol něco udělat pro naši planetu. Děti se rozhodly, že pro planetu uděláme nejlépe, když ji trochu „uklidíme“. A rozhodly se, že posbírají odpadky v okolí hřiště, školy a na kopci Děkan. Akce samozřejmě nebyla povinná, ale k mému velkému překvapení se zúčastnili všichni. Děti se snažily, pracovaly jako o závod. Dokonce je to bavilo. Věřte, nevěřte, naplnili jsme odpadky celý kontejner. Řekli jsme si, že jsme tuto akci nedělali naposled. Prostě uděláme něco pro naše krásnější okolí i mimo soutěž. 🙂

Fotky dám do fotogalerie.

Čeština

Z češtiny probíráme velice obtížné učivo – vzory podstatných jmen. Prosím, abyste dohlíželi na psaní oprav, stále dost dětí opravy nepíše , někteří je píšou ledabyle. Také věnujte pozornost procvičování pravopisných jevů doma. Většině dětí to ve škole nestačí. Musí umět odůvodnit pravopisný jev ve slově. Pokud by měl někdo zájem , může chodit každý den na doučování. Ráda dětem učivo znovu vysvětlím. Procvičovat samozřejmě musí děti doma samy. 🙂

Na mail jsem dětem poslala přehled, postup jak se pravopisné jevy v češtině odůvodňují.

Divadlo

Dobrý den,
v pondělí 13. 3. se žáci zúčastní divadelního představení Bajky pana Ezopa. Vstupné 60,- Kč bude uhrazeno ze ŠOP. Zkontrolujte prosím, zda máte na školní pokladně dostatečný zůstatek. Děkuji a věřím, že se divadlo bude dětem líbit.
Krumlová