Archiv pro měsíc: Březen 2023

Techmánie – exkurze

Plzeň – Techmania
Techmania – s vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a
techniky a láká k hraní a zkoušení ☺ Expozice se nachází v historických budovách plzeňské
Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik
ocenění v soutěži Stavba roku. V novém planetáriu, které vzniklo hned vedle hlavní budovy
Techmanie se rozhodně také nebudete nudit. Sedmadvacet interaktivních exponátů srozumitelnou
formou představuje řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů. Na 920 m2
jsou
prezentována témata, jako je hmotnost/tíha na planetách, sluneční soustava, Keplerovy zákony,
tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce.
Termín: úterý 18. dubna 2023
Program:
V 7.00 hod. odjezd od školy do Plzně. Zde nás čeká návštěva Techmanie, kde si formou zábavy
vyzkoušíme, jak fungují fyzikální a přírodovědné zákony v praxi. Od 11.00 do 12.30 hod. nás čeká
společný program Já, ozbot – seznámíme se první kroky v programování robotů, kteří se dají
programovat barvami a budete si to moci i vyzkoušet. Z Techmánie se poté přesuneme do druhé
budovy planetária. Návrat ke škole v odpoledních hodinách.
Změna vyhrazena.
Cena: 11 020 Kč za celý autobus (29 osob) zahrnuje dopravu, průvodce, soutěže pro
děti s výhrami
Cena nezahrnuje vstupy.
Výše vstupu do Techmanie, planetária vč. výukového programu
Techmania 170- Kč/dítě ped. dozor zdarma

Čeština

Z češtiny probíráme skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán. Je to velmi obtížné učivo. Prosím, aby děti denně procvičovaly a aby měly přehled se skloňováním vzorů na lavici. Přehled mohou stále používat. Doma při práci by se měly naučit v přehledu se orientovat. Děti se k tomuto učivu budou vracet v každém ročníku, ale bude to jen „letem světem“. Je důležité, aby do problematiky psaní i/y podle vzorů podstatných jmen pronikly teď, kdy je na to relativně dost času. Znovu opakuji, každý den ráno se mohou pozeptat, pokud něčemu nerozumějí.

Recyklace je legrace

V rámci soutěže Recyklace je legrace jsme měli za úkol něco udělat pro naši planetu. Děti se rozhodly, že pro planetu uděláme nejlépe, když ji trochu „uklidíme“. A rozhodly se, že posbírají odpadky v okolí hřiště, školy a na kopci Děkan. Akce samozřejmě nebyla povinná, ale k mému velkému překvapení se zúčastnili všichni. Děti se snažily, pracovaly jako o závod. Dokonce je to bavilo. Věřte, nevěřte, naplnili jsme odpadky celý kontejner. Řekli jsme si, že jsme tuto akci nedělali naposled. Prostě uděláme něco pro naše krásnější okolí i mimo soutěž. 🙂

Fotky dám do fotogalerie.

Čeština

Z češtiny probíráme velice obtížné učivo – vzory podstatných jmen. Prosím, abyste dohlíželi na psaní oprav, stále dost dětí opravy nepíše , někteří je píšou ledabyle. Také věnujte pozornost procvičování pravopisných jevů doma. Většině dětí to ve škole nestačí. Musí umět odůvodnit pravopisný jev ve slově. Pokud by měl někdo zájem , může chodit každý den na doučování. Ráda dětem učivo znovu vysvětlím. Procvičovat samozřejmě musí děti doma samy. 🙂

Na mail jsem dětem poslala přehled, postup jak se pravopisné jevy v češtině odůvodňují.

Divadlo

Dobrý den,
v pondělí 13. 3. se žáci zúčastní divadelního představení Bajky pana Ezopa. Vstupné 60,- Kč bude uhrazeno ze ŠOP. Zkontrolujte prosím, zda máte na školní pokladně dostatečný zůstatek. Děkuji a věřím, že se divadlo bude dětem líbit.
Krumlová