Co by měli žáci umět

Plynule číst.

Násobilku rychle a správně.

Sčítat a odčítat do 100 rychle a správně.

Psaní i/y po souhláskách.

Psaní ů/ú.

Slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, souznačná, citově zabarvená.