Co by měli žáci umět

Obléci se sami.

Zavázat kličku.

Připravit si věci na hodinu.

Uložit si věci do aktovky.

Písmenka M m L l.

Doplnit známá písmenka do mřížek.

Samostatně vyprávět příběh.

Použít značky větší, menší, rovná se.

Poznat a pojmenovat všechny geometrické tvary.