Archiv pro měsíc: Květen 2022

Informace – školní pokladna, absence

  1. Prosím, abyste se podívali do školní pokladny. Minimálně 10 dětí tam má málo peněz. Je třeba tam mít minimálně 1500 Kč. Příští týden budeme platit výlet, fotky, učebnice do 4. třídy…Pokud tam někdo nebude mít dostatečné množství peněz, nebude moct jet na výlet. Samozřejmě, pokud nepojedou nějaké děti na výlet, zvýší se cena výletu pro každé zúčastněné dítě. Buďte, prosím, ohleduplní.
  2. Zkontrolujte si také absenci v Bakalářích. Pokud se v některém předmětu pohybujete v červených číslech, znamená to, že máte absenci v předmětu vyšší než 30% a dítě by mělo udělat rozdílové zkoušky z daného předmětu.

Informace od ředitele školy

Vážení rodiče.

Obracím se k vám se žádostí o váš názor na zákaz energetických nápojů v naší škole. Určitě jste zachytili zprávy o jejich škodlivosti pro děti a úmyslu zákonodárců povolit prodej těchto nápojů až od 18 let.

Rádi bychom tento zákaz zakomponovali do školního řádu za těchto podmínek.

1. Pokud u nějakého dítěte najdeme energetický nápoj, bude mu zabaven a rodič bude přes Bakaláře informován o možnosti jeho vyzvednutí v kanceláři školy.

2. Načatý nápoj bude z hygienických důvodů bez náhrady zlikvidován.

Pokud někdo s tímto záměrem nesouhlasíte, dejte mi to prosím vědět nejdéle do 1. 6. 2022.

Děkuji.

Martin Punčochář, ředitel školy

Prosba

Milí rodiče, ráda bych vás poprosila o pomoc. V poslední době jsem se „zatím dvakrát“ setkala s velice nevhodným chováním jednoho dítěte. Nejdříve mně dítě vyhrožovalo, že si na mě půjde stěžovat k řediteli. Ne dlouho poté při TV mně dítě řekne, že „tohle dělat nebude“. Chování dítěte beru za velice nevhodné a drzé. Prosím vás všechny, abyste s dětmi promluvili a vysvětlili jim nevhodnost takového chování. Sama jsem s dětmi o tom hovořila. Děti mně samozřejmě mohou sdělit svůj názor, ale drzost respektovat nebudu. Nerada bych sahala k nějakým kázeňským postihům.