Archiv pro měsíc: Leden 2022

Přesazování

Dovolte mně především, abych vám poděkovala za dárečky, které jsem dneska dostala.

Bohužel, místo toho, abychom oslavovali zakončení 1. pololetí, měli jsme ve třídě „slzavé údolí“. Na žádost některých rodičů jsem přistoupila k tomu, že jsem některé děti přesadila. Mrzí mě, že to „odnesli“ i ti, kteří v hodinách nevyrušují, ale snad se s tím časem vyrovnají. Snažila jsem se jim to vysvětlit a o to prosím i vás. Zítra k nám do třídy nastoupí nový žák, možná budu muset ještě nějaký přesun udělat.

Dále jsem se setkala s tvrzením jednoho dítěte rodičům, že nemá úkol, protože si neměl čas zadání opsat z tabule. Ráda bych vysvětlila, že toto není možné. Děti mají čas cca 2 minuty na konci hodiny, aby si zadání opsaly a pak je zadání na tabuli celý den, potažmo až do druhého dne. Takže argument, že „nestihl“….je lichý.

Úkoly pro chybějící

Český jazyk

Pravopisné cvičení na VS

PS str. 5 cv. 9,10,11

Matematika

PS str. 44,45 nic nestříhejte, udělejte cvičení, která jsou zřejmá a jdou udělat ústně nebo do PS

stále procvičovat násobilku – rychle a správně

MM str. 2

Čtení

Číst svoji knihu

Vysvědčení

V pondělí 31. 1. bude ukončeno 1. pololetí školního roku předáním vysvědčení. Vyučování tento den končí následovně:

     1. – 3. třídy – v 11:25 h

     4. – 5. třídy – v 11:50 h

     6. – 7. třídy – ve 12:15 h

     8. – 9. třídy – ve 12:30 h

Školní družina bude v provozu bez omezení.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou vyhlášeny MŠMT na pátek 4. 2. 2022.

Informace

Vážení rodiče.

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve škole a udělení karantény pro děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, pokud u nich uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Prosíme o doložení prodělaného onemocnění od těch dětí, na které se výše popsané vztahuje.

Martin Punčochář

Informace vedení školy

Vážení rodiče.

Snažíme vám i vašim dětem se podávat co největší zpětnou vazbu. Proto jsme se rozhodli i v tomto školním roce použít přílohu k vysvědčení, ve které se dozvíte více o přístupu ke vzdělávání vašeho dítěte a jeho chování a kterou dostanou spolu s vysvědčením.

V tomto dokumentu nazvaném Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování je zhodnoceno, jak děti z našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům i dospělým ve škole. Na druhé straně jsou podrobněji popsána kritéria k jednotlivým bodům.

Věříme, že vám tím upřesníme a rozšíříme obraz o vašem dítěti a jeho chování ve škole. V některých třídách může být toto hodnocení nahrazeno osobním dopisem třídního učitele. Tento způsob hodnocení se netýká tříd, ve kterých je pouze slovní hodnocení.

Martin Punčochář