Archiv pro měsíc: Květen 2024

Sběr papíru

Vážení rodiče, milí žáci.

Jarní sběr papíru proběhne příští týden od pondělí 3. 6. do středy 5. 6.  

Papír se bude vybírat  na školním dvoře (prostor mezi ZŠ a dětským domovem) v následujících časech:

Pondělí – odpoledne 11:30 – 15:00

Úterý a středa – ráno 7:00 – 8:00

                            odpoledne 11:30 – 15:00

Prosíme roztřídit zvlášť „měkký“ papír (noviny, časopisy, letáky …) a „tvrdý“ (karton, lepenka ..) a zvážit předem doma.

Pravidla pro rozdělení zisku zůstávají stejná – 75% výkupní ceny nasbíraného papíru dostanou jednotlivé třídy, bude záležet na nich, jak s výdělkem naloží,  25% připadne škole, která použije tyto peníze na společné věci pro všechny žáky. 

Plakát k této akci najdete i na našich webových stránkách: https://www.zsvolyne.cz/

Exkurze a výlety

Milí rodiče, prosím, abyste mě informovali dostatečně včas před výletem či exkurzí, zda vaše dítě pojede či ne. Vzhledem k tomu, že je doprava dost nákladná je potřeba, aby jely všechny děti, aby se pokryla cena co největším počtem zúčastněných. Přijde mně velice nezdvořilé vůči mně a neohleduplné vůči ostatním rodičům, když mě nikdo neinformuje o tom, že jeho dítě nejede. Tím se samozřejmě navýší cena výletu ostatním dětem. Pokud budu mít informaci včas, nabídnu místo dětem z jiných tříd.

Fotografování

Ve čtvrtek 23. května proběhne během dopoledne tradiční fotografování tříd ke konci školního roku. 
Fotografování jednotlivců a skupinek nebude z časových a organizačních důvodů možné.   

R. Krumlová

Beseda s rodiči

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na besedu na téma Jak se dobře připravit na přijímací zkoušky. Beseda je určena především pro rodiče žáků budoucích devátých tříd, ale uvítáme kteréhokoliv rodiče.
Beseda se koná ve čtvrtek, 16. 5. od 16 hodin v učebně fyziky (2. patro vpravo).

Budeme se věnovat na příklad těmto otázkám:
Jak přípravu na přijímací zkoušky správně pojmout a zorganizovat?
Bez čeho se příprava neobejde?
Zvládne přijímací zkoušky při správné přípravě každé dítě?
Je nutné platit dítěti doučování?

Představíme předmět Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka a vysvětlíme si, jak je výuka v těchto předmětech organizována.

Těšíme se na vás.

Mgr. Martina Boušková
Mgr. Eva Přibáňová

Akce „Show na kolech“

Dobrý den,
na úterý 7. května byla přeložena už dříve avizovaná show na kolech. Ukázka bude doplněna povídáním o bezpečnosti silničního provozu při  jízdě na kole. Akce proběhne během dopoledne v Bezručových sadech, v případě nepříznivého počasí ve školní tělocvičně.
Vstupné 80,- bude uhrazeno ze školní pokladny. Rodiče prosím o kontrolu zůstatku na účtu a případné přiložení peněz.
Dětem se představí držitel dvou českých rekordů, mistr ČR v kategorii Elite 26´ 2019, úspěšný závodník na zahraničních soutěžích Ing. Lukáš Müller s kolegou. 

Po skončení akce bude možnost zakoupení drobných propagačních předmětů, lze si vzít s sebou nějaké peníze v hotovosti. Věřím, že se všem bude program líbit.

Přeji vám pěkný den

Krumlová