Shrnutí třídní schůzky

 • Příspěvek do Spolku rodičů bude 100 Kč, peníze zatím neposílejte, ozvu se později.
 • Pokud máte doma třeba i použité papíry a z jedné strany jsou čisté, prosím, přineste je do školy, určitě je využijeme.
 • Rodiče mohou po domluvě se mnou navštívit naši třídu a podívat se na naši práci.
 • Oznamte mně, jestli vaše dítě musí mít při TV brýle a náušnice. Bylo to v těch „souhlasech“, které jste mně posílali.
 • Děti, které budou navštěvovat kroužky dnes dostaly rozpis jednotlivých kroužků. Pokud rozpis nemají, ozvěte se mně.
 • Sledujte web třídy i školy.
 • Rozpis hodin Sokola je na nástěnce v malé škole na chodbě.
 • Pokud se někomu něco ztratí, je pojištěn. Musí mít ale od věci doklad.
 • Sběr papíru proběhne v dubnu.
 • Po dětech jsem poslala dotazníky, rodiče ho dostali na schůzce. Prosím vyplňte a pošlete v pondělí.
 • Rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce, prosím, aktualizujte svá telefonní čísla.
 • Všechny doklady o jízdném jsou u mě k nahlédnutí.
 • Plavání se bude platit jednou za měsíc. Platíme pouze jízdné.
 • V šatně je už druhý týden krásná černozelená bunda.
 • 40 Kč na kreativní kalendář

Informace

Zítra bude prověrka na plus a minus do 20. Pravděpodobně v pondělí bych ráda dala prověrku na opakování z 1.ročníku z M. Opakujte: geometrické tvary, větší, menší, rovná se, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy na sčítání a odčítání. Ty slovní úlohy o méně, o více tam nebudou. Také prověrka na věty, slova a slabiky se přesouvá na příští týden. Asi na úterý.

Informace

V pátek 23.9. jdeme první dvě hodiny na podzimní turistickou vycházku. S sebou: pláštěnku, buřtík nebo svačinu, pití, dobré boty, sportovní oblečení. Jdeme v 8 hodin ze školy, vrátíme se do školy v 10 hodin. Pak budeme mít PČ a psaní. Proto ať si děti vezmou s sebou písanku. Sejdeme se ráno ve třídě přezutí do bačkor, necháme si na lavici písanku. Končíme v 11.25 hodin.

Informace

Prosím, nacvičte s dětmi doma jednotlivé druhy sešitů. Pokud mně žáček ukáže sešit školní,/úkol, který kontroluji tam není/- pro mě nemá úkol. Já nemohu všem dětem kontrolovat, zda úkol napsaly do správného sešitu.

Asi v pátek budeme psát písemku na větu, slovo, slabiku, písmeno. Napíšu dětem na tabuli text asi o 5 větách a děti budou jen psát slova, která najdou. Např. Najdi v páté větě třetí slovo a v něm druhou slabiku…

Dneska zase několik dětí nemělo skládací abecedu z umělé hmoty. Hráli jsme hru. Při vysvětlování nějaké jiné práce pro tyto děti ztrácím čas, který moc potřebuji. Tyto děti neměly co dělat a nudí se. Prosím, napravte to.

K promyšlení….

Ve čtvrtek nabízí Lidl k prodeji kalendáře na rok 2017. Děti si je mohou dotvořit samy. V balení jsou dva kalendáře cca za 80 Kč.  Napadlo mě, že kdybyste souhlasili, kalendáře bych zakoupila a při VV bychom do nich namalovali obrázky. Jde tedy o to, jestli byste všichni byli ochotni dát dětem 40 Kč na jeden kalendář. Promyslete to a na třídní schůzce bychom to probrali. Zdravím a přeji pěkný víkend.

Informace

1.Kružítko, sešit na geometrii, trojúhelník, dlouhé pravítko ať děti nenosí, až to budeme potřebovat, dám vědět.

2.Sbírejte papír, prosím, v dubnu je obdobná akce ve sběru papíru jako byla v loňském školním roce.

 • Prosím, do učebnic se nesmí psát!!
 • Chtěla bych zdůraznit, že do učebnic se nesmí psát. Opět tedy přikládám přehled sešitů.
 • ČJ D domácí, píšou se tam domácí úkoly, pokud je nemají přímo v pracovním sešitě. Pracovní sešit, tam se píše perem.
 • ČJ Š školní, tam píšeme ve škole.
 • Čtení tam píšeme a kreslíme ve škole. Pokud jsou už děti unavené, přečteme si článek v Čítance a jako relaxaci jim nechám 10 minut nakreslit obrázek, který se vztahuje k článku. Jeden článek rovná se jedna stránka v sešitě.
 • Diktáty
 • Geometrie tam budeme psát při rýsování, ozvu se až to bude potřeba.
 • Matematika tam budeme psát ve škole i domácí úkoly. Do pracovního sešitu píšeme perem.
 • Prověrky ve škole
 • Prvouka tam si budeme zapisovat občas to, co se mají děti naučit zpaměti. V prvouce máme učebnici i pracovní sešit. Do učebnice nic nepsat, do pracovního sešitu budeme psát perem i malovat.

Každý den nechte samotné děti připravit si obsah tašky na druhý den, ale vždycky to překontrolujte. Ať zbytečně nenosí učebnice, které ten den nepotřebují. Ale stále několik dětí každou hodinu nějaký sešit nemá. Velmi mně to ztěžuje práci. Ztrácíme čas neustálým hledáním něčeho. Prosím, dohlédněte. Děkuji.