Archiv pro měsíc: Leden 2024

Čeština

V češtině jsme začali probírat přídavná jména. Je to poměrně obtížné učivo. Děti mají všechny obecné informace ve školním sešitu. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, může přijít samozřejmě na doučování. Na vás, na rodičích , je s dětmi učivo procvičit. Aby to děti „dostaly pod kůži“ je potřeba denně dané učivo procvičovat. Budeme psát zase každý den pravopisné cvičení a prosím, aby děti psaly opravy a hlavně, aby v opravě psaly odůvodnění daného jevu. Např. cizí /př. jm. měkké/…dospělí chlapci /1.p.č.mn.mužs. živ.tvrdé př.jm./…dospělý chlapec /př. jm tvrdé/

Divadlo

V pondělí 29. 1. se žáci 5. – 9. tříd zúčastní divadelního představení hraného v angličtině. Představení jsou uzpůsobena jazykové úrovni žáků základní školy. Pro 5. a 6. třídy je  objednáno vystoupení Peter Black, pro 7. – 9. třídy Little Red Riding Hood. Vstupné 100,- bude odečteno ze školní pokladny, prosím rodiče, aby zkontrolovali zůstatek na účtu svých dětí.

Děkuji

Krumlová

Mobily

Informace ke sběru mobilních telefonů

Ve škole celoročně probíhá sběr mobilních telefonů. Nádoba k jejich odevzdání je umístěna ve sborovně školy.
Na konci ledna bude zajištěn odvoz doposud sebraných telefonů. Pokud máte k odevzdání vyřazený mobil, můžete ho do 25. ledna přinést do školy. Do konce ledna bude zajištěn jejich odvoz k recyklaci.
Po tomto termínu můžete telefony ve škole odevzdávat kdykoliv.

S pozdravem    M. Chumová