Opět ve škole 19.4.

Testování jsme všichni zvládli bez problémů. I rozdělení do skupin děti zvládly, nevyskytl se jediný problém. Všichni věděli kam mají jít. Společně jsme se pak v obou skupinách otestovali, děti poslouchaly a dělaly přesně to, co jsem po nich chtěla.

Když jsme se sešli všichni ve třídě, dala jsem dětem pracovní listy, kde děti měly napsat své pocity při DV a vzkazy pro spolužáky a pro mě. Nepřekvapilo mě, že se všechny děti do školy těšily, ale překvapilo mě, že při DV měly všechny děti dobrou náladu, úkoly při DV je bavily, pracovaly rády. I vzkazy byly velmi pozitivní. Některé děti hodnotily i moje oblečení. 🙂 Pracovní listy vám zítra pošlu domů, tak se na ně podívejte, určitě se i pobavíte. Ale celkově hodnotím DV jako úspěšnou a myslím si, že nikdo nabyl stresován.

Zítra si už něco napíšeme, stále opakujte. Nic nebude na známky, jen chci zjistit úroveň vědomostí dětí.

29.4. V 17 hodin se bude konat třídní schůzka online, pošlu vám pozvánku. Každému napíšu i pár vět o průběhu a hodnocení DV, jak to vidím já.

Dneska jsme v pracovních sešitech nic zatím nedělali, pouze v MM jsme udělali cv.15,16 na str. 8

Informace o příštím týdnu 19.4.-23.4.

V úterý a ve středu příští týden bude končit výuka v 12.10 a v ostatní dny v 11.30. Hned po výuce půjdeme na oběd.

Zítra děti rozdělím do dvou skupin a přidělím jim číslo jedna nebo dvě. Děti, které budou mít přidělené číslo jedna půjdou hned ráno do třídy 2.A, kde si sednou do lavic po jednom. Děti, které budou mít přidělené č. 2 půjdou hned ráno do naší třídy 2.B a tam si také sednou do lavice po jednom. Ve 2.A s dětmi bude paní asistentka, tam se děti otestují a ve 2.B budu s dětmi já. Otestujeme se, a v případě všech negativních testů, se pak se všichni sejdeme v naší třídě. a budeme se už učit společně.

Distanční výuka 13.4. úkoly

Český jazyk

PS str. 29

stále opakovat i/y po souhláskách, spodobu znělosti, slovní druhy hledat v textu

Matematika

PS str. 29 cv. 1,2

stále trénovat rychlé a správné sčítání a odčítání do 100

Čtení

Čítanka str. 126, 127

číst plynně, bez chyb, klesnout hlasem na konci věty, číst s porozuměním