Informace

Zítra doděláme při PČ karnevalové čepičky a límce a v pátek si je vezmeme na sebe a asi 2 hodiny si uděláme masopustní rej. Učení ať si děti vezmou všechno jako na pátek. Zbývající hodiny si sama přizpůsobím. Pokud děti mají doma masku, mohou si ji vzít na sebe. Budu moc ráda.

Prosím, zopakujte s dětmi geometrii. Všechno to, co je v malém sešitě. Dneska jsem zjistila, že děti mají poměrně dost velké mezery z geometrie. Při hodině jsme to všechno zopakovali, ale vás prosím ještě o utvrzení. Moc děkuji

Informace


Moc děkuji paní Havránkové. Její děti mně přinesly krásnou hrací kostku, kterou prý vyráběli rodiče. Kostka je dokonalá.Sama jsem netušila jaký mám v rodičích potenciál.

Poučte, prosím, děti, že do divadla se nenosí pití. Dneska si několik dětí na představení neslo pití. Snad jsem jim to vysvětlila dostatečně, ale vás stejně prosím o totéž. Moc děkuji.

Informace

Prosím, lépe sledujte web. Stále se dost často stává, že chybějící děti nemají něco dopsáno. Dneska například dvě děti neměly dopsanou prvouku. Přitom už jsou od pondělí ve škole. 

Dneska u nás byly na návštěvě děti ze školky. Už podruhé, včera také. Je mi to líto, děti v naší třídě byly velmi neukázněné. Prosím, pomozte mně a proberte jejich chování s nimi i vy. 

Při prvouce jsme psali prověrku ze zvířat a jejich mláďat. Je to učivo z mateřské školy. Přestože to děti věděly, že budou psát prověrku, dopadla poměrně dost špatně. Prosím, proberte to s dětmi. Určitě se v nejbližší době zase nějaká prověrka objeví. Stejně špatně dopadlo i pravopisné cvičení z češtiny. Je vidět, že se děti doma neučí. Pouze 7 dětí z celé třídy to mělo bez chyby nebo s jednou chybou.