Poděkování

Rada bych poděkovala rodičům Jakuba Kouta. Včera mně přinesl celý balík oboustranně čistých papírů. Mnohokrát děkuji, jste moc hodní, vážím si toho. Zároveň děkuji i ostatním rodičům, kteří poslali papíry z jedné strany popsané. Vždycky se nám ve třídě hodí.

20.9.2019

Dneska jsme celý den plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Na závěr jsme všichni dostali klíč od školy. Ode dneška jsme všichni právoplatnými školáky. Bližší informace napsala paní Pelechová na web školy. Fotografie dám na náš web přes víkend.

19.9.2019

19.9.2019

ČJ ŽA str. 13 – doplňovat mřížky, číst řady čísel, dělali jsme to ve škole několikrát, děti by to měly umět. Rozhodně písmena do mřížek nedopisovat! Pouze vkládat vystřižená písmena. Vystřižená písmena by si děti měly umět samy složit na kopičku a zandat do přihrádky v deskách. Také jim stále dávejte diktát písmen. Už jsem popisovala dříve. Dneska už několik dětí písmenka neumělo.

Psaní str. 19, 20 – písemný úkol ze psaní nemají, všechno jsme stihli ve škole

M PS str. 14 – byla to opakovací stránka, všem dětem to docela šlo, myslím si, že všichni pochopili větší, menší, rovná se

Prvouka – úvodní stránka – děti měly namalovat školu a vybarvit cestičky, kudy se děti dostanou do šatny….. Některé děti Prvouku neměly, prosím, aby si to dodělaly doma. Vybarvování cestiček se mně vůbec nelíbilo, bylo to pro děti nečitelné /chyba autorů učebnice – se vší úctou/. Proto si s tím nedělejte starosti. Sami uvidíte.

Informace:

  1. Děti dneska přinesly domů lísteček s číslem účtu a částkou, kterou byste měli zaplatit za účast na daném kroužku. Některé děti dostaly dva lístečky. Je to podle počtu kroužků, do kterých se přihlásily.
  2. Každý den se setkávám s nedostatečnou vybaveností dětí, chybí učebnice, víčka, bloky….Prosím, abyste to dali všechno do pořádku, hrozně mě to zdržuje při hodinách. Neustále něco hledáme, většinou nenajdeme. Seznam věcí jste dostávali, stále visí na webu, prosím, abyste to překontrolovali.
  3. Zítra se neučíme, celý den bude probíhat ve znamení her, kdy všechny aktivity budou zakončeny pasování prvňáků na školáky.
  4. Do školy ať si děti vezmou pouze penál s pastelkami,tužku, fixy a svačinu.
  5. Nechte děti, ať vám samy řeknou co budeme zítra dělat. Měly by to vědět a samostatně to popsat. Říkali jsme si o tom.
  6. Celkově se zlepšili i kluci v chování, dneska dostal dokonce jeden pochvalu. Snažil se moc, i když mu to dalo hodně práce. Ale mě to těší. Máme tam ještě nějaké povídálky, ale myslím si, že si to časem sedne.

18.9.2019

ČJ ŽA str. 12 povídat, vystřihnout a dát do desek na písmena L,l

Dávejte dětem diktát písmenek. Polož zleva doprava velké L, malé m…..

Dneska jsem kontrolovala úkol, který děti měly z ŽA na dnešek. Pouze ten, kdo dostal jedničku do notýsku, postupoval správně. Chválím děti i rodiče. Do mřížek zásadně nic nevpisovat, pouze pokládat písmena, která máme nastřihaná. Dělali jsme to společně ve škole, dokonce několikrát. Děti by to měly už doma vysvětlit.

Psaní str. 18 dodělat celou stránku, mohou si dokreslit obrázek do rámečku z vlnovek, ale nemusí

Možná se vám nelíbí cviky, které děti píšou. Prosím, nic negumujte. Jde pouze o uvolnění ruky a aby ruku uměly posunovat po papíru zleva doprava.

M PS str. 13 nic nedodělávejte, doděláme ve škole

Dneska jsme poprvé pracovali ve skupinách. Měla jsem z toho obavy. Byla jsem velice pěkně překvapená. Děti pracovaly, nekřičely, snažili se všichni. Měla jsem z toho dobrý pocit.

17.9.2019

Český jazyk       ŽA str.11

Jde o obtížné učivo. Dítě by mělo pojmenovat obrázek, rozdělit slovo na slabiky, obloučky označit první slabiku, druhou slabiku. Řekni nahlas první slabiku, slyšíš v první slabice hlásku M. Pokud ano, kde je na začátku, uprostřed, na konci slabiky. Polož vystřižené písmeno M z desek na místo, kde slyšíš M. A takhle pokračovat. Pro děti je to hodně náročné, neděste se, pokud to dítěti nepůjde hned. Ve škole to budeme stále opakovat. Je potřeba, abyste si to oživili s dětmi i doma.

                            Psaní str.16, 17 – jde o nácvik lehkého posunu ruky zleva doprava

 

Matematika      PS str. 12

 

 

 

Informace:

  1. Děti přinesly dneska domů přihlášku do Spolku rodičů. Prosím, abyste to vyplnili a obratem mi ji poslali . /Jde o dřívější SRPŠ/
  2. Jednou týdně budou děti dostávat mlíčko. Ve třídě nechci, aby ho otevíraly, protože když se rozlije,druhý den zapáchá hadr, kterým to vytřeme. Nemáme teplou vodu ani saponát.
  3. Jednou týdně budou děti dostávat ovoce zdarma. 

16.9.2019

ČJ

ŽA str. 1O povídat

Psaní dodělat str. 14 a 15 horní a dolní oblouk

Děti by měly mít vystříhané písmenko M, m / mnozí písmenka neměli, chyběly nůžky…/ Písmenka by měly mít děti ve dvou hromádkách v deskách na písmena a zbylá nevystřižená písmena volně položená v deskách/

Doma jim dávejte diktát písmen : Polož písmeno velké M, polož malé m….Písmena ať děti pokládají zleva doprava

M

str. 10 by měla být dodělána

str. 11

Děti by měly pracovat samostatně pouze pod vaším dohledem. Ať si samy uklízí v aktovce a samy se pod dohledem připravují. Často nemají přehled kde co mají.