Informace 16.9.

  1. Na pondělí se mají děti naučit zpaměti abecedu.
  2. Prosím, abyste pečlivěji četli webové stránky. Dnes přišel chlapec do školy bez učení, ani se nepřezul. Přitom to všechno /organizace středečního plavání/ bylo popsáno podrobně na webu. Zbytečně vystavujete děti stresu.
  3. Děti musí mít podepsané a nadepsané sešity, které máme na jednotlivé předměty. Prosím, abyste dali všechno do pořádku. Nepodepsané sešity nás zdržují.

Čtení

Dneska jsem několika dětem napsala do notýsku, aby se zlepšily ve čtení. Čtení nás brzdí. Děti by měly plynule číst a rozumět čtenému. Chápu, že nechodily půl roku do školy, ale bylo na vás, abyste s dětmi četli. Číst se naučí jenom hlasitým čtením. Prosím vás proto, abyste s dětmi každý den četli. Pokud to stále nejde, vraťte se ke Slabikáři. Dobré je také čtené zpívat. Záměrně protahovat čtené slabiky. Čtěte s dětmi současně. Střídejte se s dětmi ve čtení. Ve třídě jsou velké rozdíly mezi dětmi. Některé děti už čtou jako dospělí. Opět vás prosím, věnujte čtení velkou pozornost, dobré čtení je předpoklad pro úspěch v jiných předmětech.

Úkoly pro nemocné 15.9.

Český jazyk

Učebnice str. 4 cv. 1 – ústně, je třeba, aby určili počet vět v textu, najdi třetí větu, najdi druhé slovo v páté větě, kolik slabik má druhé slovo ve třetí větě…….

Učebnice str. 5 cv. 5 – do sloupečků roztřiď slova podle počtu slabik – do domácího sešitu ČJ – D

Matematika

PS str. 11 -děti by měly samy vymyslet slovní úlohu, napsat příklad a znázornit na číselné ose

MM str.2

Čtení

str. 8

Prvouka

Zavést sešit na prvouku, malý – 513, nadepsat Prvouka, jméno, třída

Do sešitu by si děti měly napsat do pravého rohu datum, na další řádek policie 158,hasiči 150, záchranka 155. A měly by se to děti naučit zpaměti.

Jinak jsme v PS nedělali nic.

Informace 14.9.

  1. Prosím, abyste se zaregistrovali do školní pokladny. Stále ještě někdo není registrován.
  2. Našel se Eliščin čip.
  3. Máme vybráno 1000 Kč na adopci zvířete. Prohlédněte s dětmi webové stránky Makova a informujte je, které zvíře by bylo možné adoptovat. Mimochodem, moc děkuji všem rodičům, kteří poslali peníze. Jste hodní. Obzvlášť musím pochválit Janičku, která přinesla nejenom peníze, které jí dala maminka, ale ještě sama přispěla ze své kasičky. Ani rodiče o tom nevěděli. Můžete být na dceru pyšní.
  4. Zítra budeme potřebovat barevné papíry a černý fix.
  5. Prosím, aby děti, které chodí do školní družiny měly dvoje přezůvky.