Prověrka ČJ, Fotky

Dneska jsem byla velice kladně překvapená. Prověrka z češtiny dopadla velice dobře. Skoro všechny děti měly jedničku. Udělalo mně to radost, protože v prověrce bylo zastoupené učivo celého 2. ročníku. Prověrku děti přinesou dneska domů.

Ve středu děti přinesou domů fotky. Fotka bude stát 30 Kč a zaplacené budou ze školní pokladny.

Prověrka ČJ

V pondělí bude prověrka z češtiny. Opakujte, prosím: druhy vět, slova protikladná, nadřazená…,tvrdé a měkké souhlásky, spodobu znělosti,slovní druhy, čtení s porozuměním. Je to prověrka na celou hodinu a to bude poslední známka. Pak klasifikaci z češtiny uzavřu.

Informace 8.6.

 1. Dneska děti dostaly přihlášku na oběd na příští rok. Prosím, vyplňte a pošlete mně ji zpět.
 2. Ve čtvrtek budou děti potřebovat čtenářský deník.
 3. Moc děkuji paní Chalupné, která mně dneska přinesla krabice. Jsou bezvadné, velké a mají ucha. Ještě jednou děkuji.
 4. Dneska jsme psali diktát ve skupinách. Děti se bavily a byly skoro samé jedničky.
 5. Prosím, aby děti neztratily barevná kolečka, která jim vytvořila paní asistentka. Používáme je teď a hlavně, budeme je potřebovat i v příštím roce. Pokud už je děti ztratily, vytvořte jim kolečka nová. Prosím, aby to trochu vypadalo. 🙂
 6. Prosím, namažte děti opalovacím krémem, budeme chodit na TV ven, tak aby se nespálily.
 7. Některé děti mají stále nízký zůstatek ve školní pokladně. Prosím, abyste to dali do pořádku.
 8. Fotky budou za týden, zjistím cenu jedné fotky. Každý dostane pouze jednu fotku, společnou celé třídy. Pokud byste měli zájem o fotek víc, do konce týdne mně informujte, zavolám to panu fotografovi.

Úkoly pro chybějící 7.6.

Úkoly už sem nebudu zadávat, procvičujte sami doma všechno probrané učivo. My ve škole pracujeme s pracovními listy, které dětem kopíruji. Doděláváme matematické minutovky a hrajeme hry, při kterých procvičujeme. Pouze opakujeme probrané učivo a čteme z knihy A pak se to stalo…Pokud byste měli zájem o kopírované listy, domluvte se s někým, aby vám je donesl domů.

Informace 3.6.

 1. Tento týden jsme dokončili veškeré učivo, které jsme měli letos probrat. Je to hlavně vaše zásluha, že jsme všechno učivo probrali, nic jsme nevynechali. Moc vám, rodičům, za to děkuji, děkuji za zodpovědný přístup k distanční výuce. Skoro všechny děti mají stoprocentní účast při distanční výuce. Mně se pracovalo velice dobře. Já jsem učivo vysvětlila a na vás bylo, učivo procvičit. Pravda je, že ve druhé třídě je obsah učiva nejnižší, což byla také výhoda. V současné době budeme pouze procvičovat a zjišťovat, jaké vědomosti si děti zapamatovaly.
 2. Vzhledem k tomu, že se budeme v posledním týdnu stěhovat do velké školy, chtěla bych vás poprosit, jestli byste neměli někdo možnost sehnat velké krabice, nejlépe od banánů /aby měly držátka na přenos /.
 3. Prosím, abyste doplnili finanční prostředky do školní pokladny /pokud jich tam máte málo/. Budeme platit výlet, učebnice.
 4. Pokud děti dopsaly nějaký sešit, už nekupujte nový, ať píšou do toho, který ještě nemají popsaný.

Den dětí 1.6.

Dneska jsme si tedy užili opravdu krásný den. Vypravili jsme se na turistickou vycházku na Andělíček. Počasí nám přálo, opekli jsme si buřtíky, plnili jsme úkoly. Prostě paráda. Co víc jsme si mohli přát. Na vycházce jsme byli společně se 3.B. Děti se znají dobře z minulého roku, kdy třeťáci byli našimi sousedy ve škole. Jedna dívenka ze 3.B přinesla spoustu klacků na opékání, krásně upravené. Samozřejmě půjčovala opékače všem, kdo potřeboval. Při plnění úkolů děti pracovaly samostatně i ve skupinkách. Třeťáci pomáhali druháčkům a naopak. Byla jsem překvapená, jak děti byly hodné, ukázněné a jak se všichni dokázali samostatně domluvit a poradit si. Měli jsme všichni z vycházky radost a my, paní učitelky jsme se radovaly z dětí a jejich pěkného chování. Samozřejmě na chování dětí máte velký podíl i vy, rodiče. Děkujeme. Pár fotek dám do fotogalerie.