Informace abeceda peněz, čtení

2.2. budeme mít od 8 h do 10h projektovou část dne. Bude se to týkat finanční gramotnosti. Projekt se jmenuje Abeceda peněz a děti budou pracovat na zábavných úkolech s pracovníky České spořitelny.

Včera jsem dětem zadala kousek textu, který si děti měly potichu přečíst a pak odpovědět na pár otázek. Byla jsem sama překvapená tím, jak děti byly úspěšné. Na práci měly cca 15 minut a většina dětí odpověděla na všechny otázky. Doma, když děti něco přečtou, dávejte jim otázky týkající se textu. Některé děti totiž text přečtou bez obtíží, ale obsah vůbec nevnímají.

Informace – čeština, psaní

Dneska jsme při češtině mluvili o slovech příbuzných. Byla to opravdu jen malá zmínka, spíše takové malé seznámení s pojmem. Příbuzná slova budou potřebovat děti až ve 3. třídě. Chtěla jsem vás o tom informovat jen proto, abyste děti netrápili s tímto učivem. Učivo je to opravdu těžké. Některé děti to pochopily, ale pro většinu to bylo obtížné.

Pak vás chci požádat, abyste s dětmi psali denně pravopisný diktát. Tvrdé a měkké slabiky děti musí “ dostat pod kůži “ a automaticky i/y doplnit. Samozřejmě , že předpokladem je, že znají tvrdé a měkké souhlásky. Stačí jim každý den nadiktovat 2 až 3 věty.

Děti se mě ptají, proč nepíšeme do písanky. Je to proto, že se chci více věnovat gramatice, protože nevíme co bude v příštím pololetí. Pokud by byla opět distanční výuka, je třeba, aby děti měly vyloženou gramatiku ode mě. Děti všechna písmena umí a v té písance bychom jenom zdokonalovali tvar písmenek. Pokud chcete, zdokonalujte písmenka v písance doma sami. Pokud nám zbyde na konci školního roku čas, můžeme se psaní ještě věnovat.

Soutěž VV

Ve výtvarné soutěži Čestický brambor vyhrála Lenička 1.místo a v soutěži S vánoční hvězdou po Evropě vyhrála Nelinka 3. místo. Oběma děvčatům gratulujeme.

Chtěla bych se s dětmi zapojit do výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Pokud bude prezenční výuka, budeme výkres tvořit při hodinách VV. Začneme příští týden. Prosí proto, aby si děti udělaly návrh výkresu, který budeme malovat temperami a tuší. Návrh stačí pouze načrtnout tužkou. Co se týče návrhu, doporučuji inspirovat se na internetu. Téma je široké, myslím si, že si každý svůj obrázek najde.