Archiv rubriky: Zábava

Záchranná stanice zvířat Makov

Navštívili jsme záchrannou stanici zvířat v Makově. Všichni jsme byli nadšeni. Nejenom, že jsme viděli poraněné ptáky ve voliérách, ale dokonce jsme si mohli pohladit srnečka. Hodně se nám líbila vydra, která se předváděla, pak se také rozčílila, když ji paní průvodkyně přestala dávat granule. Všechny nás uchvátily veverky, které skotačily a my jsme se nemohli vynadívat, jak jsou mrštné a čiperné. Věrným průvodcem nám byl kocour Mikuláš. Na závěr jsme si všichni opekli buřtíky. Ohniště jsme měli připravené. Dostali jsme krásný keramický hrneček a dohodli jsme se s paní průvodkyní, že budeme nějaké zvířátko sponzorovat jako třída. Zítra se ve škole dohodneme, které zvíře vybereme. Výlet se nám všem moc líbil a doufáme všichni, že jsme v Makově nebyli naposled.

Společný výlet do Nišovic

Hned v první řadě bych ráda poděkovala paní Lukešové za vřelé přijetí, za poskytnutí nádherné zahrady a všeho, co ke krásné zahradě patří. Též jí děkujeme za občerstvení, které pro nás připravila, buchtičku /vynikající/, bonbóny, čokoládu….. Paní Lukešová, děkujeme, jste skvělá. Děti si nejenom vyhrály s hračkami, pohoupaly se na houpačce, sklouzly na skluzavce, vyskákaly na trampolíně, ale opekly si i buřtíky na předem připraveném ohništi. Také jsme hráli hru se skřítky. Hru pro děti připravila také paní Lukešová se svými dětmi. Musím říct, že se ani mně s paní asistentkou ani dětem domů nechtělo. Nakonec, podívejte se na fotky.