Archiv rubriky: Nezařazené

1.4.2020 – úkoly

Moji milí, všechny vás zdravím první dubnový den. Máme tady apríl. Kde se vůbec vzal apríl? Apríl je označení pro první dubnový den. Nejedná se o původní český svátek, ale přišel k nám ze zahraničí a rychle zdomácněl. První zmínka o aprílu v Čechách je z roku 1690. Podle dochovaných zápisů se obětí žertíků stávali známí a příbuzní a zvyk spočíval především v tom, že se lidé posílali pro něco, co neexistuje, pro něco vtipného. Nejčastěji se chodilo pro komáří sádlo, pro králičí peří, kohoutí vejce, kukačku do hodinek, psí štětiny, ohýbák na cihly, rovnák zatáček, bublinky do vodováhy nebo pro mezery do žebříku či vtipné semínko. Angličané tento den nazývají dnem bláznů. Všichni máme apríl spojený s lumpárnami a legráckami, původně šlo ale především o oslavu jara, přátelství, lide se radovali ze sluníčka, tepla a květin. Ať tedy žije apríl!

Dneska tedy aprílová škola. Úkoly, které sem vložím, jsou pro rodiče. Děti se stanou dneska dospělými a vaše úkoly budou kontrolovat.

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Uvařit nebo upéct svému synovi nebo dceři jejich nejoblíbenější jídlo.

31.3.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 74

Písanka str. 39

Matematika

PS str. 22

  1. Nácvik čísla 11. Pozor na to, aby děti dodržovaly správné rozestupy mezi čísly. 11 11 11 11…
  2. Diktujte jim různá čísla, mezi nimi i tu jedenáctku.
  3. Příklady 11+1, 1+10,11-10,11-1 jim ukažte názorně pomocí barevných víček, kuliček…
  4. Číslo 11 ať si rozloží na 10 a 1. Namalujte jim chaloupku se střechou. Do stříšky si dají 11 víček a ty rozdělí do dvou pokojíčků. Děti to umí, dělali jsme to se všemi čísly.
  5. Spoje na sčítání a odčítání ať se už učí zpaměti.

Hudební výchova

Zazpívej a zatancuj s rodiči píseň „Měla babka, čtyři jablka…“

26.3. – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 72

Písanka str. 37

Matematika

PS str. 20 – cv. 1 – vyznač dráhu podle čísel od 0 do 20

cv.2 – samy děti přečtou zadání a samostatně malují daný počet geometrických tvarů

Prvouka

PS do str. 35 cv. 3 na straně 35 dělat nemusíte / ale můžete/

25.3. – úkoly

Český jazyk

Budeme se věnovat upevňování hlásky a písmene g. Čtěte staré texty, pište diktáty, kde se objeví písmenko g.

Matematika

Stále upevňujte sčítání a odčítání zpaměti. Procvičujte číselnou řadu 0 – 20. Opakujte před, za, hned před, hned za…

Pracovní činnosti

Ukliďte si svůj koutek nebo pokojíček.

Do fotogalerie jsem dala vypočtené příklady „Cirkus“, které byly v rubrice “ Navíc…“ Všechny příklady vypočetla Sašenka a vypočetla je dobře. Mám z toho velikou radost, protože zmínila, že ty příklady byly lehké. Příklady byly obtížné, musela logicky myslet. A příklady dělat vůbec nemusela. Proto mě to velmi potěšilo. Prostě ji matematika baví.

24.3.- úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 71

Písanka str. 36

Matematika

PS str. 19 cv. 1 – spoj čísla na krtkových hromádkách od největšího k nejmenšímu

cv. 2 – vybarvi počet dílků podle čísla vlevo

HV

Zpívejte a radujte se z jara. 🙂

23.3.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 70, písanka – str. 35 – pište podle pokynů dole na stránce

Matematika

PS str. 18 – spojte čísla jak jdou za sebou. Liška běží podle čísel, která jsou na kmenech smrků o čísla 0 a zajíc běží podle čísel, která jsou v korunách smrků od čísla 20. Cestu lišky vyznač červeně a cestu zajíce vyznač modře.

Stále sčítejte a odčítejte do 10 a určujte čísla, která jsou před 15…. a které číslo je hned před 15…

Výtvarná výchova

Namaluj jarní obrázek, i když to venku vypadá jako v lednu.

20.3. 2020 – úkoly

Dnešní den budeme věnovat opakování, čtěte staré texty, své knížky. Pište diktáty vět, opisujte krátký text, přepište tiskace psaný text do psací podoby. Čerpejte ze Slabikáře nebo z písanky. Z matematiky pracujte na matematických minutovkách a stále procvičujte sčítání a odčítání do 10. Prosím, aby výpočet byl správný a rychlý. Je to důležité pro další učivo v M. Při TV jděte do přírody a hýbejte se, hrajte na honičku s rodiči….. Propojte i TV s matematikou a počítejte stromy, hrajte Škatule, škatulata…O víkendu si trochu odpočiňte, ale určitě alespoň chviličku čtěte. Budu sem na web dávat některé aktivity, pokud na něco pěkného narazím. Jedná se spíš o zábavu a hraní. Rozhodně to není povinné. Pokud budete mít pocit, že děti přetěžuji, pište. Dětem, které byly vyšetřeny v PPP, samozřejmě úkoly v pracovních sešitech a písance kraťte. Mějte se hezky, přeji vám všem krásný víkend.

19.3.2020 – úkoly

Če ský jazyk

Slabikář str. 69

Písanka str. 34 – dole v písance pojmenujte obrázky a vedle obrázku jednou napište

Matematika

PS str. 17 – nová látka

Celá stránka slouží k seznámení žáků s novými čísly. Děti mají karty s čísly. Ať čtou číselnou řadu, vzestupnou i sestupnou. Ať určují číslo, které je před číslem 15, které je hned před 15, které je za 12, které je hned za 12…..

Dolní část stránky je motivační, ukažte dětem jak číslo např. 15 je znázorněné. Můžete použít i peněžní model, deset jednokorunových mincí má stejnou hodnotu jako desetikoruna. Použít ke znázornění můžete použít barevná víčka, 10 červených a např. 1,2….modrá víčka.

Myslím si, že to nebude takový problém to dětem vysvětlit, už to umí.

Dávejte jim úkoly, aby spočítaly rohlíky, kuličky, předměty doma….

Prvouka

PS str. 33, 34, 35

Vysvětlete rozdíl mezi stromem a keřem. Strom má kmen. Jděte do přírody a ukažte jim jarní kytičky.

Ve chvílích volna opakujte s dětmi dny v týdnu, měsíce v roce, zvířata a jejich mláďata. Naučte je datum, kdy se narodily. Už jsme se těchto poznatků dotkli a skoro všichni ti uměli už ze školky.