Archiv rubriky: Nezařazené

Informace

Ve středu bude pro děti připraven program, kdy budou pracovat s mikroskopem. Už jsme loni takový program absolvovali. Cena programu je 70 korun. Peníze budou strženy ze školní pokladny. Pokud máte ve školní pokladně málo peněz, nemůže se vaše dítě programu účastnit. Dám ho do jiné třídy, kde bude dělat nějaké úkoly z ČJ.

Úkoly 21.10.

Český jazyk

PS do str. 17 cv. 1

Pravopisná cvičení. Natrénovat psaní předpon ob-,o-,v-,bez-, roz-, předložek. Psaní skupin bje/bě, pě, vě/vje. Hodně procvičování je na PC Školákov

Matematika

PS do str. 35

MM do str. 6

Čtení

Čítanka do str. 30

Vlastivěda a Přírodověda

Opsat poznámky od kamaráda.

Po prázdninách budu vybírat projekt a napíšeme prověrku z vlastivědy. Uč. str. 22

Úkoly pro chybějící 23.9.

Český jazyk

PS do str. 8

pravopisná cvičení na VS – umět odůvodnit proč je tam i/y

Čtení

Čítanka do str. 13

Matematika

PS do str. 16

MM do str. 3

Vlastivěda

Kraje ČR – opsat poznámky a naučit

Přírodověda

Životní podmínky rostlin a živočichů – opsat poznámky – stačí pouze přečíst a porozumět čtenému

HV

Nácvik houslového klíče, opsat ze sešitu HV od spolužáka a naučit

Výlet v září

Ráda bych s dětmi jela ještě v září do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka nebo do Plzně na Techmanii. Prosím, pokud byste nesouhlasili, dejte mně co nejdříve vědět. Výlet se musí zařizovat včas. Cena výletu by byla cca 600 Kč. Pokud mně nikdo nedá vědět, počítám s tím, že pojedeme všichni.