Archiv pro měsíc: Červenec 2015

ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016

NÁVODY ČI RADY PRO RODIČE

VŠEOBECNĚ

 • NECHTE SVÉ DÍTĚ ZKOUMAT MATERIÁLY, HRAČKY

EXPERIMENTOVAT S NIMI, DŮLEŽITÉ JSOU I PRAKTICKÉ ČINNOSTI JAKO STAVĚNÍ Z KOSTEK, PSANÍ NA STROJI ČI POČÍTAČI, VAŘENÍ … DĚTI SE NEJLÉPE UČÍ KONÁNÍM

 • VYUŽIJTE KAŽDODENNÍCH SITUACÍ K UČENÍ ( POČÍTEJTE, KOLIK JE TALÍŘŮ NA STOLE, ČTĚTE CENY A DISKUTUJTE O NICH BĚHEM NÁKUPU…)

 • UČIŇTE VAŠE DÍTĚ ODPOVĚDNÉ ZA URČITÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI

 • NAJDĚTE SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE A CHVALTE HO, KDYKOLI JE TO MOŽNÉ

 • HRAJTE SE SVÝM DÍTĚTEM HRY, KTERÉ VYŽADUJÍ KONCENTRACI, TAKOVÉ HRY MOHOU POMOCI ZVÝŠIT SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY

 • POKLÁDEJTE DĚTEM OTÁZKY, KTERÉ PROVOKUJÍ MYŠLENÍ, A POVÍDEJTE SI S NIMI O NICH, AKTIVNĚ JIM NASLOUCHEJTE

POČÁTEČNÍ PSANÍ

 • VĚNOVAT POZORNOST SPRÁVNÉMU DRŽENÍ TUŽKY ( TUŽKU DRŽÍ PALEC A UKAZOVÁČEK, PROSTŘEDNÍK UDRŽUJE SMĚR A OPÍRÁ RUKU O PODLOŽKU, STEJNĚ DRŽÍ PRAVÁK I LEVÁK, VRŠEK TUŽKY SMĚŘUJE K RAMENI, PRAVÁK PÍŠE DO KOPCE, LEVÁK MÁ SEŠIT NATOČENÝ TAK, ABY PSAL Z KOPCE)

FORMY: – VELKÝ PAPÍR PŘILEPÍME NA SKŘÍŇ NEBO DVEŘE, KRESLÍME

OBRÁZKY Z KROUŽKŮ

 • OMALOVÁNKY S VĚTŠÍMI OBRÁZKY – DÍTĚ OBTAHUJE JEN OBRYSY A TVARY, ABY SE POHYBOVALA CELÁ RUKA, NE JEN PRSTY

 • SPOJOVÁNÍ ČÍSEL 1 – 20, ČÁRY SE NESMÍ KŘÍŽIT, STŘÍDÁME SE S DÍTĚTEM, KDE DOJDE K PŘEKŘÍŽENÍ, UDĚLÁME MOST, KDO JICH MÁ MÉNĚ, VYHRÁL

 • TAJNÝ INKOUST – ŠTĚTEC DO MLÉKA, NAPÍŠEME A NECHÁME USCHNOUT, PŘEŽEHLÍME HORKOU ŽEHLIČKOU, PÍSMO ZHNĚDNE A VYSTOUPÍ

 • PÁRÁTKEM NA DVA PAPÍRY SPOJENÉ KOPÍRÁKEM

 • BLUDIŠTĚ: KRUHOVÁ NEBO ČTVERCOVÁ, CESTIČKY, PŘEKÁŽKY

 • OBRÁZKY Z OČÍSLOVANÝCH BODŮ

POČÁTKY ČTENÍ

 • ROZSTŘÍHAT VELKÉ PÍSMENO Z ČASOPISU – DÍTĚ HO SKLÁDÁ DOHROMADY

 • MODELOVAT PÍSMENKO – STOPA NA PAPÍŘE

 • HRY V AUTĚ, VE MĚSTĚ – KDO NAJDE VÍCE NAPŘ. „ O “ V NÁPISECH…

 • ČÍST S RODIČEM OB SLOVO / VĚTU….

 • DŮSLEDNĚ DBÁME NA TO, ABY DÍTĚ NEJPRVE PŘEČETLO NAHLAS VŠECHNA PÍSMENA SLOVA A TEPRVE PAK VYSLOVILI CELÉ SLOVO NAJEDNOU, MŮŽEME JIM POMOCI TÍM, ŽE JIM VYSVĚTLÍME, ABY SI SLOVO JEN PROHLÉDLY OČIMA BEZ ŠEPTÁN

 • KE ČTENÍ PÍSMEN POTICHU PŘEJDOU VĚTŠINOU DĚTI SPONTÁNNĚ SAMI (ASI V POLOVINĚ LISTOPADU), VŽDY TOLERUJEME INDIVIDUALITU DÍTĚTE, KAŽDÝ ŽÁK MÁ PRÁVO NA VLASTNÍ STRATEGII ČTENÍ, NĚKDO ČTE PO SLOVECH, NĚKDO PO PÍSMENECH….., DEJME JIM SVOBODU!

 • ČTEME S DÍTĚTEM SPOLEČNĚ, JAKOBY V DUETU, PŘIZPŮSOBÍME SVOU RYCHLOST DÍTĚTI, DÍTĚ SE SNÁZE PŘENESE PŘES OBTÍŽNÁ SLOVA, NAPODOBUJE NAŠI INTONACI

 • VĚTY ROZSTŘÍHÁME NA SLOVA, DÍTĚ ZNOVU SPRÁVNĚ SESTAVUJE

 • DÍTĚTI PŘEDČÍTÁME ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, KTERÉ SE SNADNO UČÍ ZPAMĚTI – DÍTĚ SLEDUJE TEXT OČIMA A PRSTEM SI UKAZUJE, PAK ČTE SAMO, MŮŽE SI POMÁHAT PAMĚTÍ A NAPODOBUJE SPRÁVNOU INTONACI

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

 • POZNÁVÁME RŮZNÉ ZVUKY – ZA ZÁDY DÍTĚTE VYTVÁŘÍME RŮZNÉ ZVUKY NAPŘ. TRHÁME PAPÍR, KLEPEME LŽIČKAMI…

 • URČÍME SI JEDNO SLOVO V TEXTU, KTERÉ SE ČASTO VYSKYTUJE A VŽDY KDYŽ HO DÍTĚ USLYŠÍ, MUSÍ ŤUKNOUT RUKOU O STŮL (např. HONZA V POHÁDCE O HONZOVI)

 • VYTLESKÁME DÍTĚTI URČITÝ RYTMUS A DÍTĚ HO NAPODOBÍ

 • POMOCÍ PÍŠŤALKY DÍTĚ ZNÁZORŇUJE DÉLKU SLABIK…

 • HRAJEME SLOVNÍ KOPANOU, VYMÝŠLÍME SLOVO, KTERÉ ZAČÍNÁ POSLEDNÍM PÍSMENEM PŘEDCHOZÍHO SLOVA např. masoolejjavor…

 • NA URČENOU DOBU, např. HODINU MEZI 6. A 7. VEČER, DOMA VŠICHNI MLUVÍME ZPŮSOBEM „MARŤÁŇKOVÁNÍ“ N-A-P-I-Š-S-I-Ú-K-O-L…..

 • VYSLOVÍME SLOVO BEZ PRVNÍHO PÍSMENE A DÍTĚ HÁDÁ, O JAKÉ SLOVO SE JEDNÁ –ES (LES, PES, VES), -KOLA ( ŠKOLA)…

SOUSTŘEDĚNÍ

 • VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ: JMENUJEME RŮZNÁ ZVÍŘATA, VĚCI… A DÍTĚ ZDVIHNE RUCE, POKUD JE TO PRAVDA

 • PANTOMIMA – např. MÍSTO ZPÍVÁNÍ DOHODNUTÉHO SLOVA PŘEDVEDEME POHYB ( NA TÝ LOUCE ZELENÝ ..)

 • PODTRHOVÁNÍ SLOV – např. V TEXTU VŠECHNA SLOVA, KTERÁ ZAČÍNAJÍ OD „P“……

 • STOLNÍ HRY – DÁMA, ŠACHY, LODĚ, PIŠKVORKY…

PAMĚŤ

 • DÍTĚTI ULOŽÍME TŘI ÚKOLY NAJEDNOU, KTERÉ PAK POSTUPNĚ PROVEDE (např. PŘINES MI MLÉKO Z LEDNICE, POTOM SI VYNDEJ Z TAŠKY PENÁL A PAK VYPNI TELEVIZI APOD.)

 • PŘEDVEDEME DÍTĚTI TŘI POHYBY ZA SEBOU, KTERÉ PAK DÍTĚ OPAKUJE

 • HRAJEME KIMOVY HRY V NEJRŮZNĚJŠÍCH VARIANTÁCH ( např. ROZLOŽÍME NA STŮL 10 VĚCÍ, DÍTĚ SI JE MINUTU PROHLÍŽÍ, PAK ZAKRYJEME A DÍTĚ VYJMENOVÁVÁ…)

 • BALENÍ KUFRU –AŽ POJEDU NA PRÁZDNINY,VEZMU SI DO KUFRU PLÁŠTĚNKU, DÍTĚ POKRAČUJE AŽ POJEDU……PLÁŠTĚNKU

 • PANTOFLE….TAKTO SE STŘÍDÁ S RODIČEM, DOKUD SE NĚKDO NESPLETE…

 • KNIHA S JEDENODUCHÝMI VERŠI, ŘÍKADLY… DÍTĚ SE PRAVIDELNĚ UČÍ NAZPAMĚT JEDNODUCHÉ DVOJVERŠÍ ( DVA ŘÁDKY KAŽDÝ DEN)

 • NAPÍŠEME např.15 ZVÍŘAT, KTERÁ DÍTĚTI 3x PŘEČTEME, PAK SI DÍTĚ VYBAVUJE, CO SI ZAPAMATOVALO, CHVÁLÍME I MALÉ ÚSPĚCHY

 • NAKRESLÍME NA PAPÍR 4 KOLEČKA VEDLE SEBE, DO KAŽDÉHO DÁME JINÝ POČET KNOFLÍKŮ, DÍTĚ SI POZORNĚ PROHLÍŽÍ, PO CHVÍLI

 • ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ NA DALŠÍ PAPÍR SE STEJNÝMI KOLEČKY UMÍSTIT ODPOVÍDAJÍCÍ POČET KNOFLÍKŮ

 • VYTVÁŘÍME OBRÁZKY ZE SIREK – ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ SESTAVIT OBRÁZKY ZPAMĚTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

 • NAPÍŠEME DÍTĚTI NĚKOLIK ČÍSEL PŘEHÁZENĚ A DÍTĚ JE DO DALŠÍ ŘÁDKY SEŘADÍ PODLE VELIKOSTI

 • HRAJEME ČLOVĚČE NEZLOB SE, ALE HÁZÍME DVĚMA KOSTKAMI A VÝSLEDKY SČÍTÁME

 • SEDÍME PROTI SOBĚ A PŘEŘÍKÁVÁME ČÍSELNOU ŘADU, KAŽDÉ ČÍSLO DOPROVÁZÍME TLESKNUTÍM, PŘEDEM DOHODNUTÁ ČÍSLA NESMÍME VYSLOVIT, ALE MÍSTO TOHO TLESKNEME DVAKRÁT

 • NA NAKUPOVÁNÍ – K JEDNOTLIVÉMU ZBOŽÍ ( NA OBRÁZCÍCH….) DÁME CENOVKY – DLE ÚROVNĚ DÍTĚTE, DÍTĚ JE PRODAVAČ, MY NAKUPUJEME A DÍTĚ POČÍTÁ

VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

 • NA MYŠLENOU: NA NĚCO MYSLÍME ( např. ZVÍŘE), DÍTĚ SE MUSÍ DOTAZY, NA KTERÉ ODPOVÍDÁME JEN ANO-NE, DOPÁTRAT, O CO SE JEDNÁ

 • STŘÍDAVĚ VYPRÁVÍME JEDNODUCHOU ZNÁMOU POHÁDKU NEBO DLE VLASTNÍ FANTAZIE VYMÝŠLÍME STŘÍDAVĚ SVOJI

 • DÍTĚ ZKOUŠÍ, KOLIK ZNÁME SLOV, V ČETBĚ SI NAJDE SLOVA, KTERÁ NEZNÁ A MY JE VYSVĚTLUJEME

 • NA VLASTNOSTI- ŘÍKÁME PODST. JMÉNA A DÍTĚ RYCHLE MUSÍ ŘÍCT VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO ( např. STŮL – DŘEVĚNÝ…)

 • VYSVĚTLUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM Z CIZÍ PLANETY ( např. CO JE TO DŮM?…)

 • LOSUJEME OBRÁZKY (VYSTŘÍHANÉ Z ČASOPISU) A KAŽDÝ O SVÉM MUSÍ ŘÍCT TŘI VĚTY

 • VYBEREME TŘI PÍSMENA A KAŽDÝ VYMYSLÍ VĚTU, KTERÁ MÁ SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ VYBRANÝMI PÍSMENY ( A V  N – ALENKA VIDĚLA NOSOROŽCE)

ROZVÍJENÍ TVOŘIVOSTI

 • SHROMAŽĎUJEME OBR. Z ČASOPISŮ A VYTVÁŘÍME KOLÁŽ- OBR. RŮZNĚ NALEPUJEME, KOMBINUJEME, DÍTĚ VYMÝŠLÍ LEGRAČNÍ SPOJENÍ ( např. LEV S HLAVOU ŽIRAFY…)

 • DÍTĚ UDĚLÁ NA PAPÍR VODOVKAMI RŮZNĚ BAREVNÉ SKVRNY, PAK PAPÍR PŘELOŽÍ, ABY SE SKVRNY OBTISKLY A SMÍCHALY, PO USCHNUTÍ VYMYSLÍ NÁZEV OBRÁZKU…

 • U BĚŽNÝCH PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTI VYMÝŠLÍME, NA CO BY SE DALY JEŠTĚ POUŽÍT ( HRNEC- HUDEBNÍ NÁSTROJ, KOŠ NA PRÁDLO – TREFOVAT MÍČKEM…)

 • NAKRESLÍME NĚKOLIK JEDNOD. ČAR, KOLEČEK, ČTVEREČKŮ…DÍTĚ JE DOTVÁŘÍ DLE VLASTNÍ FANTAZIE…

 • ZPÍVÁME PÍSNIČKY A DÍTĚ NAVRHUJE JEJICH DOPROVOD (např. LŽIČKAMI O SEBE, PANTOMIMOU…)

 • PANTOMIMA – PŘEDVÁDĚNÍ NÁLAD ČI RŮZNÝCH ČINNOSTÍ A DÍTĚ HÁDÁ

 • MALUJEME NA KAMENY A VYMÝŠLÍME NÁZVY VÝTVORŮ…

PROSÍM BERTE TOTO JEN JAKO NÁVODY A DBEJTE VŽDY NA TO, ŽE DÍTĚ SE MUSÍ BAVIT, NESMÍ MÍT POCIT, ŽE JDE O UČENÍ. HRA NESMÍ TRVAT PŘÍLIŠ DLOUHO.

I MOJE SPOLEČNÁ PRÁCE S VAŠIMI DĚTMI SE BUDE ODEHRÁVAT V PODOBNÉM DUCHU.