Archiv pro měsíc: Duben 2018

Třídní schůzka – shrnutí

 1. Povedu děti do 4. třídy.
 2. Pokud si objednáte knihy z Klubu čtenářů, vyzvednout si je musíte u p. Kalčíkové v 5.A. Pokud děti přinesou peníze druhý den, dojdu jim tam sama.
 3. Školní výlet bude do Tábora /podzemí, muzeum čokolády, muzeum Lega/. Termín upřesním, vybírám 500 Kč.
 4. 30.4. turistická vycházka na Andělíček, pozor změna! jídelna vaří, budou špagety.
 5. Opět budu vybírat peníze na pracovní sešity a učebnice do 4.třídy.
 6. V pondělí 23.4. bude třídnická hodina, třetí hodinu.
 7. Od příštího školního roku budeme mít nový předmět Etická výchova. Dětem se nebude navyšovat počet hodin, ten bude stejný. Etická výchova bude místo nějakého jiného předmětu.
 8. Sběr papíru proběhne 9.-11. května za stejných podmínek jako loni.
 9. Vysvědčení se dětem bude vydávat až poslední školní den. Týká se to dětí, které odjíždějí poslední týden na dovolenou. Vysvědčení mohou pak dostat v červenci, srpnu nebo září.
 10. Doučování bude pouze do konce května.
 11. Opět opakuji, ať děti nepoužívají gumovací pero. Předejdete tím různým nedorozuměním.
 12. Pokud se vám něco nelíbí, jste nespokojeni, cítíte se ukřivděni, přijďte za mnou a to hned. Určitě problém v dobrém vyřešíme. Pokud vám děti něco řeknou a vám se to nezdá, přijďte si to ověřit. Ráda vám vše vysvětlím.
 13. Pro rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce bych chtěla upozornit, že na lístečcích, které zítra pošlu po dětech jsou známky vytvořeny průměrem. Průměr udělal PC. Rozhodně známky podle průměru nedávám. Berte to prosím v potaz a neděste se.

Matematika

Dneska jsme psali podruhé prověrku na sčítání a odčítání do 1000 zpaměti. Dopadla ještě hůř než v pátek. Vím, že je to těžké, ale děti by měly tyto příklady umět počítat zpaměti. Prosím, abyste to s dětmi doma stále procvičovali. Nedávám jim příklady s přechodem přes základ 100.

M

Některým dětem nejdou příklady na sčítání a odčítání do 1000. Většinou sedí a čekají až to vypočítá někdo jiný. Vím, že je to těžké a pžedpokládá to rychlé počítíní do dvaceti. Prosím, procvičujte denně.

Slovní druhy

Až probereme všechny slovní druhy, napíšeme si prověrku. Děti mohou mít na lavici teď přehled ze 2. třídy, má ho pouze několik žáků. Do prověrky jim nebudu dávat žádná složitá slova, žádné „chytáky“.

Matematika

Prosím, aby si děti přinesly v pondělí Barevné počítání. Během týdne také budeme mít geometrii. Překontrolujte dětem, prosím, kružítka a rýsovací potřeby. Kružítka nás dost zlobí. Neustále vypadávají tuhy a rozpadají se celá kružítka. Je třeba koupit nějaké kvalitnější a hlavně poučit děti, že nesmí nic šroubovat.