Archiv pro měsíc: Červen 2019

Pro rodiče budoucích prvňáčků

NÁVODY ČI RADY PRO RODIČE

Milí rodiče, neděste se. Všimla jsem si na našich schůzkách s dětmi, že jsou velmi šikovné. Nabízím vám zde něco málo, co byste s dětmi o prázdninách mohli občas dělat, rozvíjet jejich schopnosti. Neberte to tak, že tohle všechno musí děti umět, samozřejmě, že ne. Je to jen návod, vyberte z toho to, co se vám hodí a čím si zpestříte prázdniny a volné chvilky.

VŠEOBECNĚ

 • NECHTE SVÉ DÍTĚ ZKOUMAT MATERIÁLY, HRAČKY

EXPERIMENTOVAT S NIMI, DŮLEŽITÉ JSOU I PRAKTICKÉ ČINNOSTI JAKO STAVĚNÍ Z KOSTEK, PSANÍ NA STROJI ČI POČÍTAČI, VAŘENÍ … DĚTI SE NEJLÉPE UČÍ KONÁNÍM

 • VYUŽIJTE KAŽDODENNÍCH SITUACÍ K UČENÍ ( POČÍTEJTE, KOLIK JE TALÍŘŮ NA STOLE, ČTĚTE CENY A DISKUTUJTE O NICH BĚHEM NÁKUPU…)
 • UČIŇTE VAŠE DÍTĚ ODPOVĚDNÉ ZA URČITÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI
 • NAJDĚTE SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE A CHVALTE HO, KDYKOLI JE TO MOŽNÉ
 • HRAJTE SE SVÝM DÍTĚTEM HRY, KTERÉ VYŽADUJÍ KONCENTRACI, TAKOVÉ HRY MOHOU POMOCI ZVÝŠIT SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
 • POKLÁDEJTE DĚTEM OTÁZKY, KTERÉ PROVOKUJÍ MYŠLENÍ, A POVÍDEJTE SI S NIMI O NICH, AKTIVNĚ JIM NASLOUCHEJTE

POČÁTEČNÍ PSANÍ

 • VĚNOVAT POZORNOST SPRÁVNÉMU DRŽENÍ TUŽKY ( TUŽKU DRŽÍ PALEC A UKAZOVÁČEK, PROSTŘEDNÍK UDRŽUJE SMĚR A OPÍRÁ RUKU O PODLOŽKU, STEJNĚ DRŽÍ PRAVÁK I LEVÁK, VRŠEK TUŽKY SMĚŘUJE K RAMENI, PRAVÁK PÍŠE DO KOPCE, LEVÁK MÁ SEŠIT NATOČENÝ TAK, ABY PSAL Z KOPCE)

FORMY: – VELKÝ PAPÍR PŘILEPÍME NA SKŘÍŇ NEBO DVEŘE, KRESLÍME

OBRÁZKY Z KROUŽKŮ

 • OMALOVÁNKY S VĚTŠÍMI OBRÁZKY – DÍTĚ OBTAHUJE JEN OBRYSY A TVARY, ABY SE POHYBOVALA CELÁ RUKA, NE JEN PRSTY
 • SPOJOVÁNÍ ČÍSEL 1 – 20, ČÁRY SE NESMÍ KŘÍŽIT, STŘÍDÁME SE S DÍTĚTEM, KDE DOJDE K PŘEKŘÍŽENÍ, UDĚLÁME MOST, KDO JICH MÁ MÉNĚ, VYHRÁL
 • TAJNÝ INKOUST – ŠTĚTEC DO MLÉKA, NAPÍŠEME A NECHÁME USCHNOUT, PŘEŽEHLÍME HORKOU ŽEHLIČKOU, PÍSMO ZHNĚDNE A VYSTOUPÍ
 • PÁRÁTKEM NA DVA PAPÍRY SPOJENÉ KOPÍRÁKEM
 • BLUDIŠTĚ: KRUHOVÁ NEBO ČTVERCOVÁ, CESTIČKY, PŘEKÁŽKY
 • OBRÁZKY Z OČÍSLOVANÝCH BODŮ

POČÁTKY ČTENÍ

 • ROZSTŘÍHAT VELKÉ PÍSMENO Z ČASOPISU – DÍTĚ HO SKLÁDÁ DOHROMADY
 • MODELOVAT PÍSMENKO – STOPA NA PAPÍŘE
 • HRY V AUTĚ, VE MĚSTĚ – KDO NAJDE VÍCE NAPŘ. „ O “ V NÁPISECH…
 • ČÍST S RODIČEM OB SLOVO / VĚTU….
 • DŮSLEDNĚ DBÁME NA TO, ABY DÍTĚ NEJPRVE PŘEČETLO NAHLAS VŠECHNA PÍSMENA SLOVA A TEPRVE PAK VYSLOVILI CELÉ SLOVO NAJEDNOU, MŮŽEME JIM POMOCI TÍM, ŽE JIM VYSVĚTLÍME, ABY SI SLOVO JEN PROHLÉDLY OČIMA BEZ ŠEPTÁN
 • KE ČTENÍ PÍSMEN POTICHU PŘEJDOU VĚTŠINOU DĚTI SPONTÁNNĚ SAMI (ASI V POLOVINĚ LISTOPADU), VŽDY TOLERUJEME INDIVIDUALITU DÍTĚTE, KAŽDÝ ŽÁK MÁ PRÁVO NA VLASTNÍ STRATEGII ČTENÍ, NĚKDO ČTE PO SLOVECH, NĚKDO PO PÍSMENECH….., DEJME JIM SVOBODU!
 • ČTEME S DÍTĚTEM SPOLEČNĚ, JAKOBY V DUETU, PŘIZPŮSOBÍME SVOU RYCHLOST DÍTĚTI, DÍTĚ SE SNÁZE PŘENESE PŘES OBTÍŽNÁ SLOVA, NAPODOBUJE NAŠI INTONACI
 • VĚTY ROZSTŘÍHÁME NA SLOVA, DÍTĚ ZNOVU SPRÁVNĚ SESTAVUJE
 • DÍTĚTI PŘEDČÍTÁME ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, KTERÉ SE SNADNO UČÍ ZPAMĚTI – DÍTĚ SLEDUJE TEXT OČIMA A PRSTEM SI UKAZUJE, PAK ČTE SAMO, MŮŽE SI POMÁHAT PAMĚTÍ A NAPODOBUJE SPRÁVNOU INTONACI

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

 • POZNÁVÁME RŮZNÉ ZVUKY – ZA ZÁDY DÍTĚTE VYTVÁŘÍME RŮZNÉ ZVUKY NAPŘ. TRHÁME PAPÍR, KLEPEME LŽIČKAMI…
 • URČÍME SI JEDNO SLOVO V TEXTU, KTERÉ SE ČASTO VYSKYTUJE A VŽDY KDYŽ HO DÍTĚ USLYŠÍ, MUSÍ ŤUKNOUT RUKOU O STŮL (např. HONZA V POHÁDCE O HONZOVI)
 • VYTLESKÁME DÍTĚTI URČITÝ RYTMUS A DÍTĚ HO NAPODOBÍ
 • POMOCÍ PÍŠŤALKY DÍTĚ ZNÁZORŇUJE DÉLKU SLABIK…
 • HRAJEME SLOVNÍ KOPANOU, VYMÝŠLÍME SLOVO, KTERÉ ZAČÍNÁ POSLEDNÍM PÍSMENEM PŘEDCHOZÍHO SLOVA např. masoolejjavor…
 • NA URČENOU DOBU, např. HODINU MEZI 6. A 7. VEČER, DOMA VŠICHNI MLUVÍME ZPŮSOBEM „MARŤÁŇKOVÁNÍ“ N-A-P-I-Š-S-I-Ú-K-O-L…..
 • VYSLOVÍME SLOVO BEZ PRVNÍHO PÍSMENE A DÍTĚ HÁDÁ, O JAKÉ SLOVO SE JEDNÁ –ES (LES, PES, VES), -KOLA ( ŠKOLA)…

SOUSTŘEDĚNÍ

 • VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ: JMENUJEME RŮZNÁ ZVÍŘATA, VĚCI… A DÍTĚ ZDVIHNE RUCE, POKUD JE TO PRAVDA
 • PANTOMIMA – např. MÍSTO ZPÍVÁNÍ DOHODNUTÉHO SLOVA PŘEDVEDEME POHYB ( NA TÝ LOUCE ZELENÝ ..)
 • PODTRHOVÁNÍ SLOV – např. V TEXTU VŠECHNA SLOVA, KTERÁ ZAČÍNAJÍ OD „P“……
 • STOLNÍ HRY – DÁMA, ŠACHY, LODĚ, PIŠKVORKY…

PAMĚŤ

 • DÍTĚTI ULOŽÍME TŘI ÚKOLY NAJEDNOU, KTERÉ PAK POSTUPNĚ PROVEDE (např. PŘINES MI MLÉKO Z LEDNICE, POTOM SI VYNDEJ Z TAŠKY PENÁL A PAK VYPNI TELEVIZI APOD.)
 • PŘEDVEDEME DÍTĚTI TŘI POHYBY ZA SEBOU, KTERÉ PAK DÍTĚ OPAKUJE
 • HRAJEME KIMOVY HRY V NEJRŮZNĚJŠÍCH VARIANTÁCH ( např. ROZLOŽÍME NA STŮL 10 VĚCÍ, DÍTĚ SI JE MINUTU PROHLÍŽÍ, PAK ZAKRYJEME A DÍTĚ VYJMENOVÁVÁ…)
 • BALENÍ KUFRU –AŽ POJEDU NA PRÁZDNINY,VEZMU SI DO KUFRU PLÁŠTĚNKU, DÍTĚ POKRAČUJE AŽ POJEDU……PLÁŠTĚNKU
 • PANTOFLE….TAKTO SE STŘÍDÁ S RODIČEM, DOKUD SE NĚKDO NESPLETE…
 • KNIHA S JEDENODUCHÝMI VERŠI, ŘÍKADLY… DÍTĚ SE PRAVIDELNĚ UČÍ NAZPAMĚT JEDNODUCHÉ DVOJVERŠÍ ( DVA ŘÁDKY KAŽDÝ DEN)
 • NAPÍŠEME např.15 ZVÍŘAT, KTERÁ DÍTĚTI 3x PŘEČTEME, PAK SI DÍTĚ VYBAVUJE, CO SI ZAPAMATOVALO, CHVÁLÍME I MALÉ ÚSPĚCHY
 • NAKRESLÍME NA PAPÍR 4 KOLEČKA VEDLE SEBE, DO KAŽDÉHO DÁME JINÝ POČET KNOFLÍKŮ, DÍTĚ SI POZORNĚ PROHLÍŽÍ, PO CHVÍLI
 • ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ NA DALŠÍ PAPÍR SE STEJNÝMI KOLEČKY UMÍSTIT ODPOVÍDAJÍCÍ POČET KNOFLÍKŮ
 • VYTVÁŘÍME OBRÁZKY ZE SIREK – ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ SESTAVIT OBRÁZKY ZPAMĚTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

 • NAPÍŠEME DÍTĚTI NĚKOLIK ČÍSEL PŘEHÁZENĚ A DÍTĚ JE DO DALŠÍ ŘÁDKY SEŘADÍ PODLE VELIKOSTI
 • HRAJEME ČLOVĚČE NEZLOB SE, ALE HÁZÍME DVĚMA KOSTKAMI A VÝSLEDKY SČÍTÁME
 • SEDÍME PROTI SOBĚ A PŘEŘÍKÁVÁME ČÍSELNOU ŘADU, KAŽDÉ ČÍSLO DOPROVÁZÍME TLESKNUTÍM, PŘEDEM DOHODNUTÁ ČÍSLA NESMÍME VYSLOVIT, ALE MÍSTO TOHO TLESKNEME DVAKRÁT
 • NA NAKUPOVÁNÍ – K JEDNOTLIVÉMU ZBOŽÍ ( NA OBRÁZCÍCH….) DÁME CENOVKY – DLE ÚROVNĚ DÍTĚTE, DÍTĚ JE PRODAVAČ, MY NAKUPUJEME A DÍTĚ POČÍTÁ

VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

 • NA MYŠLENOU: NA NĚCO MYSLÍME ( např. ZVÍŘE), DÍTĚ SE MUSÍ DOTAZY, NA KTERÉ ODPOVÍDÁME JEN ANO-NE, DOPÁTRAT, O CO SE JEDNÁ
 • STŘÍDAVĚ VYPRÁVÍME JEDNODUCHOU ZNÁMOU POHÁDKU NEBO DLE VLASTNÍ FANTAZIE VYMÝŠLÍME STŘÍDAVĚ SVOJI
 • DÍTĚ ZKOUŠÍ, KOLIK ZNÁME SLOV, V ČETBĚ SI NAJDE SLOVA, KTERÁ NEZNÁ A MY JE VYSVĚTLUJEME
 • NA VLASTNOSTI- ŘÍKÁME PODST. JMÉNA A DÍTĚ RYCHLE MUSÍ ŘÍCT VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO ( např. STŮL – DŘEVĚNÝ…)
 • VYSVĚTLUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM Z CIZÍ PLANETY ( např. CO JE TO DŮM?…)
 • LOSUJEME OBRÁZKY (VYSTŘÍHANÉ Z ČASOPISU) A KAŽDÝ O SVÉM MUSÍ ŘÍCT TŘI VĚTY
 • VYBEREME TŘI PÍSMENA A KAŽDÝ VYMYSLÍ VĚTU, KTERÁ MÁ SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ VYBRANÝMI PÍSMENY ( A V  N – ALENKA VIDĚLA NOSOROŽCE)

ROZVÍJENÍ TVOŘIVOSTI

 • SHROMAŽĎUJEME OBR. Z ČASOPISŮ A VYTVÁŘÍME KOLÁŽ- OBR. RŮZNĚ NALEPUJEME, KOMBINUJEME, DÍTĚ VYMÝŠLÍ LEGRAČNÍ SPOJENÍ ( např. LEV S HLAVOU ŽIRAFY…)
 • DÍTĚ UDĚLÁ NA PAPÍR VODOVKAMI RŮZNĚ BAREVNÉ SKVRNY, PAK PAPÍR PŘELOŽÍ, ABY SE SKVRNY OBTISKLY A SMÍCHALY, PO USCHNUTÍ VYMYSLÍ NÁZEV OBRÁZKU…
 • U BĚŽNÝCH PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTI VYMÝŠLÍME, NA CO BY SE DALY JEŠTĚ POUŽÍT ( HRNEC- HUDEBNÍ NÁSTROJ, KOŠ NA PRÁDLO – TREFOVAT MÍČKEM…)
 • NAKRESLÍME NĚKOLIK JEDNOD. ČAR, KOLEČEK, ČTVEREČKŮ…DÍTĚ JE DOTVÁŘÍ DLE VLASTNÍ FANTAZIE…
 • ZPÍVÁME PÍSNIČKY A DÍTĚ NAVRHUJE JEJICH DOPROVOD (např. LŽIČKAMI O SEBE, PANTOMIMOU…)
 • PANTOMIMA – PŘEDVÁDĚNÍ NÁLAD ČI RŮZNÝCH ČINNOSTÍ A DÍTĚ HÁDÁ
 • MALUJEME NA KAMENY A VYMÝŠLÍME NÁZVY VÝTVORŮ…

PROSÍM BERTE TOTO JEN JAKO NÁVODY A DBEJTE VŽDY NA TO, ŽE DÍTĚ SE MUSÍ BAVIT, NESMÍ MÍT POCIT, ŽE JDE O UČENÍ. HRA NESMÍ TRVAT PŘÍLIŠ DLOUHO.

I MOJE SPOLEČNÁ PRÁCE S VAŠIMI DĚTMI SE BUDE ODEHRÁVAT V PODOBNÉM DUCHU.

Poděkování

Vážení a milí, dovolte, abych vám všem moc poděkovala za krásné dárky, které jsem dnes od vás všech dostala. Všichni jste mně psali, děkovali. Já si osobně myslím, že poděkování patří hlavně vám všem. Děti velice pěkně vedete a i když jsme vždycky neměli stejný názor na věc, vždycky jste mě respektovali a nikdy před dětmi nepodrazili. Moc jsem si toho vždycky vážila a stále vážím. Nikdy jsem nedostala od rodičů tak cenný dárek, nikdy se mně nestalo, že by při loučení děti brečely. Vždycky se mně na konci nějaké etapy stýskalo po dětech, dnes musím přiznat, že se mně bude stýskat po dětech a po jejich rodičích. Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí a abyste si s dětmi poskytovali radost. Vaše děti jsou vaše dobrá vizitka. Ještě jednou děkuji a kdykoliv budete mít chuť, zavolejte a velice ráda vás uvidím a ráda s vámi „pokecám“ u kávy. Děkuji za krásné čtyři roky.

Vyúčtování výletu 4.B

doprava 9936 Kč

Hrad 150 Kč

metro 312 Kč

Muzeum 880 Kč

počet dětí 22

Děkuji moc paní Pelechové, že brala jako samozřejmost zaplatit dopravu za syna, který těsně před výletem onemocněl a nejel. Faktura už byla zaplacená za 23 dětí, peníze za jednoho žáka by nám firma určitě nevrátila. Ještě jednou moc děkuji.

Dětem vracím dnes 100 Kč.

Výlet

Výlet se podařil. Děti byly hodné, poslouchaly. Chůze po Hradu byla namáhavá, děti byly unavené, bylo horko, všude se tlačily spousty turistů. Zvládli jsme i cestování metrem. V Muzeu to bylo spíše odpočinkové. Vrcholem celého výletu byla návštěva bistra rychlého občerstvení na Václavském náměstí. Děti si to tady opravdu užily, odpočinuly si. Pro mě je to poučení, že vrcholem všech akcí je návštěva „bufetu“. Vyúčtování udělám dnes a zítra dětem nějaké peníze snad vrátím.

Poděkování

Ráda bych poděkovala paní Jungové. Dneska mně přinesla, co povídám, přivezla na káře motýla Emanuela a Krtečka. Sama mně ho vybarvila, vystřihla. Je to moc pěkné a hrooozně veliké. Sama nevím, jak si s výzdobou třídy poradím. Ale je to nádherné. Paní Jungová, moc děkuji.

Výlet

Sraz v 7.30 před velkou školou. Odjezd v 7.45 h. S sebou: svačina, pití, pláštěnka nebo deštník, dobré boty, pytlíček na blinkání všichni, mít ho poblíž, peníze na útratu /vstupy jsou už hrazené/, telefonní číslo moje na ruce nebo v mobilu. Příjezd okolo 18.h. Nezapomeňte si odhlásit oběd.

Informace

Pondělí – výměna učebnic, děti si musí všechno odnést ze třídy i ze šatny. Do třídy budou chodit v botách. Děti mně pomohou přestěhovat se do malé školy.

Úterý – výlet-instrukce dám v pondělí ve škole – děti si to zapíšou

Středa – hry a povídání, mohou si vzít něco, čím se zabaví, ráda bych šla ven – podle počasí

Čtvrtek – setkání se skauty na Zvěřinci, s sebou – buřty, pití,

Vysvědčení – desky, končíme v 8.35 h

Učebnice

Děti mohou přinést učebnice. Už dneska jsem vybrala čítanku a vlastivědu. V pátek bych chtěla mít všechny učebnice vybrané. Prosím, abyste zkontrolovali, zda je učebnice v pořádku. Pokud není v pořádku, snažte se, prosím, slepit ji. Pokud žák učebnici ztratí, musí ji zaplatit. Cenu mu sdělím já. Je třeba, aby učebnice měly všechny přílohy. Všechny děti dostaly učebnice s přílohami. Mám to od dětí podepsané, sama jsem to kontrolovala. Pokud příloha chybí /týká se to map a vlastivědy/, musí ji žák zaplatit nebo ať ji na své náklady okopíruje. Dělají to v Infocentru Volyně / pod radnicí/. Také bych chtěla, aby během čtvrtka a pátku děti odnesly šanony, výkresy, cvičební úbory, ručníky, boxy na VV. Klidně přijďte i během vyučování a pomozte jim s odnáškou. Pokud žák chybí, prosím, pošlete mně učebnice po spolužákovi. Jen připomínám, že některé děti měly dvoje učebnice. Také prosím o navrácení.

Obědy v době ředitelského volna

Všechny zdravím a předávám informaci o stravování v posledním červnovém týdnu, tzn. v době ředitelského volna.

Všichni žáci mají obědy automaticky odhlášené – vyúčtování proběhne k 21. 6. Děti, které budou chodit v době ředitelského volna do družiny, si musí obědy přihlásit a zaplatit v hotovosti na okénku u p. Ouředníkové. Předání této informace rodičům zajistí vychovatelky ŠD.