Archiv pro měsíc: Září 2019

30.9.

Dneska jsme měli pouze jednu hodinu češtiny a dělali jsme str. 19 v ŽA. Pak jsme pracovali ve skupinách. Nic nedodělávejte ani z ŽA, ani ze psaní. V psaní jsme nacvičovali horní kličku. Prosím, nic nedodělávejte, všechno je vždy na webu. Při nácviku horní kličky je důležitý sklon. Samozřejmě děti, které udělaly celou stránku dopředu, mají sklon cviků špatně. Ten sklon je tam nejdůležitější, protože jde vlastně o sklon všech písmenek. Domácí úkol není, ale stále dělejte sami mřížky, čtení písmenek, diktát písmenek.

Divadlo bylo moc pěkné. Děti se i v divadle chovaly vcelku bez problémů, pouze cesta „do“ a „z“ divadla byla obtížnější. Děti neumí chodit ve dvojicích, v zástupu. Ale je jen otázka času, kdy se to naučí, / tedy doufám/ 🙂

Ve čtvrtek se děti, které jste hned první den školy přihlásili na focení, fotí. Fotograf přijde v 8 hodin a začne v 1.A.

Dneska musím pochválit Sašu a Nelu, jsou služba a krásně uklidily hračky a stavebnice na koberci. Pochvalte je i vy doma. Děvčata jsou „úklidná“, je vidět dobré vedení z domova. Prostě děvčata ví, co je pořádek.

Návštěva rodičů

Dneska naši třídu navštívila jedna maminka, která se chtěla podívat jak s dětmi pracuji. Tímto vás zvu, rodiče, abyste se klidně přišli podívat na své dítko při práci. Pokud budete mít zájem, ohlašte se mně, domluvíme se na termínu.

25.9.

ČJ

ŽA str.16, diktát písmenek, Psaní str. 25 – čáry šikmé /sklon je důležitý/,psát odshora dolů

M

PS str. 17 /dole nemusí dokreslovat věci, které kolem nás mají tvar trojúhelníka/

24.9.

ŽA str. 15 pokládat písmena, která známe do mřížek, některé děti už dostaly jedničku dnes, protože samostatně položily písmena do mřížek s písmenem S

stále dávat diktát písmen a děti ať danou řadu čtou nahlas – mnozí to ještě neumí a čtou písmena pomalu, váhají

Psaní str. 24

M str. 16 někteří nestihli během hodiny – prosím dodělat, naopak – většina stihla a pracovala samostatně – šikulkové

HV – třída je velice zpěvná, opravdu krásně zpívají, drží rytmus. Doufám, že se z nich vyklubou zpěváci, kteří budou reprezentovat školu na pěveckých soutěžích.

Chování jsem včera zakřikla. Dneska se kluci zase poprali, dokonce útočí na druháky. V zájmu bezpečnosti dětí jsem dva kluky vzala s sebou ke sborovně. Ale musím vymyslet jak na ně, protože vážně ohrožují ostatní děti včetně druháků.

30.9.

ŽA str. 14 – povídat, vystřihnout s, S a dát do desek

Dávat dětem diktát písmenek – pokládej vystřihaná písmenka tak, jak je diktuji

Psaní str. 22 – krátká šikmá čára – dělej podle šipek

M str. 15 – děti pracovaly samostatně aniž bych jim k tomu něco řekla. Děti, které dostaly jedničku /skoro všechny/, látce rozumí, umí. Děti, které nedostaly jedničku, látku neumí, mohou přijít na doučování, které je každý den od 6.45 do 7.15h.

Kreslení – seznámení s vodovými barvami, malování prstem – hladíme maminku

Pracovali jsme ve skupinách, děti dostaly krabičku s úkoly, nic bližšího jsem jim nevysvětlovala. Děti samy musely přijít na to, co s tím mají dělat a domlouvat se. Úspěch slavili všichni, jedna skupina však byla lepší.

Měla jsem dneska z dětí radost, dochází k obrovskému posunu, začínají pronikat do pravidel třídy. Chválím i kluky, kteří si na mě nemohli zvyknout. Myslím si, že pochopili, že je lepší chovat se ukázněně, než být se mnou „ve sporu“. Prostě, měla jsem dneska dobrý pocit ze třídy a nezávisle na mně, mně to potvrdila i paní asistentka.

Nedá mně to a trošku bych chtěla upozornit některé rodiče, že dosud nepřinesli přihlášku do Spolku rodičů.

Poděkování

Rada bych poděkovala rodičům Jakuba Kouta. Včera mně přinesl celý balík oboustranně čistých papírů. Mnohokrát děkuji, jste moc hodní, vážím si toho. Zároveň děkuji i ostatním rodičům, kteří poslali papíry z jedné strany popsané. Vždycky se nám ve třídě hodí.

20.9.2019

Dneska jsme celý den plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Na závěr jsme všichni dostali klíč od školy. Ode dneška jsme všichni právoplatnými školáky. Bližší informace napsala paní Pelechová na web školy. Fotografie dám na náš web přes víkend.