Archiv pro měsíc: Prosinec 2016

Poděkování

Milí přátelé! Dovolte mně, abych vám všem moc poděkovala za milé dárky, které jste mně poslali. Bylo toho tolik, až mě to dojalo. Ještě jednou vám všem přeji krásné prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších a v novém roce pevné zdraví, lásky, porozumění a vzájemné tolerance. Děkuji.

Informace

Přes prázdniny děti úkoly nemají, pouze se mají naučit přehled rozdělení hlásek. Bylo by dobré, aby každý den napsaly alespoň 3 věty jako diktát, 20 minut četly a vypočetly asi tak 20 příkladů. Samozřejmě na Štědrý den to neplatí.

 

Ještě si neodpustím takovou malou připomínku. Ve třídě se mně rozmáhá takový nešvar, kdy se jeden někomu směje nebo ho šimrá a ten druhý reaguje tak, že ho kope nebo ho zbije. Jedná se o bezdůvodné napadení spolužáka. Přece to, že se někdo někomu posmívá není důvod k tomu, že ho zbije. Obrana musí být adekvátní a tohle rozhodně není adekvátní „útoku“. Dětem jsem to mnohokrát vysvětlovala. Prosím vás všechny, abyste jim to vysvětlili i vy, rodiče. Pokud někdo bude mít s někým potíže, ať to řekne mně, já to budu řešit. Vysvětlovala jsem jim několikrát co je a co není žalování. Díky za pomoc.

Úkoly pro chybějící

  • ČJ   opsat si poznámky ze sešitu školního a přes Vánoce se celý přehled naučit. Nemusí to umět zpaměti, ale musí umět určit samohlásku, souhlásku tvrdou atd.
  • M   3 další stránky, až k dokreslení listů stromů
  • Psaní 4 další stránky

Besídka

Paní Hejduková přesně spočítala výtěžek z jarmarku, bylo to 3767 Kč. Hejdukovi společně s babičkou Pytlovou tuto částku zaokrouhlili a přidali peníze. Takže celkově děti mají 4000 Kč. Moc babičce i rodičům Marka děkuji. Dneska jsem trošku sondovala, co s penězi uděláme. Děti měly docela dobré nápady. Později se všichni domluvíme.

Besídka

Vážení rodiče! Moc vám všem děkuji za účast na dnešním vystoupení. Mně osobně se to moc líbilo, opět jste mě nezklamali, děkuji všem za pomoc při realizaci jarmarku a všem maminkám za cukroví. Mimochodem, máte ho výborné. Vybralo se asi 3200 Kč, za což moc děkujeme. Peníze má u sebe třídní důvěrnice a promyslete, jak s nimi naložíme. Rozhodně bychom se měli ptát dětí, co by se jim líbilo. Při třídní schůzce se o tom pobavíme. Dobrou noc.

Informace

  • Prosím, nezapomeňte ve čtvrtek dát dětem do malé krabičky trošku cukroví. Pokud ho nemáte, nevadí, „nedělejte si s tím hlavu“
  • Pokud dítě chybí, prosím, sledujte web a nedělejte nic dopředu.
  • Děti, které v pondělí chyběly, ať si dopíšou doma čtenářský deník a přinesou ho zítra ke kontrole. Všichni to věděli už od pátku.