Informace

Vážení rodiče.

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve škole a udělení karantény pro děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, pokud u nich uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Prosíme o doložení prodělaného onemocnění od těch dětí, na které se výše popsané vztahuje.

Martin Punčochář