Vysvědčení

V pondělí 31. 1. bude ukončeno 1. pololetí školního roku předáním vysvědčení. Vyučování tento den končí následovně:

     1. – 3. třídy – v 11:25 h

     4. – 5. třídy – v 11:50 h

     6. – 7. třídy – ve 12:15 h

     8. – 9. třídy – ve 12:30 h

Školní družina bude v provozu bez omezení.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou vyhlášeny MŠMT na pátek 4. 2. 2022.