Informace vedení školy

Vážení rodiče.

Snažíme vám i vašim dětem se podávat co největší zpětnou vazbu. Proto jsme se rozhodli i v tomto školním roce použít přílohu k vysvědčení, ve které se dozvíte více o přístupu ke vzdělávání vašeho dítěte a jeho chování a kterou dostanou spolu s vysvědčením.

V tomto dokumentu nazvaném Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování je zhodnoceno, jak děti z našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům i dospělým ve škole. Na druhé straně jsou podrobněji popsána kritéria k jednotlivým bodům.

Věříme, že vám tím upřesníme a rozšíříme obraz o vašem dítěti a jeho chování ve škole. V některých třídách může být toto hodnocení nahrazeno osobním dopisem třídního učitele. Tento způsob hodnocení se netýká tříd, ve kterých je pouze slovní hodnocení.

Martin Punčochář