Úkoly pro chybějící 25.1.

Český jazyk

Diktát

PS str. 2

Matematika

Procvičit + a- do 100 pod sebe do školního sešitu

PS str. 39

Opsat poznámky do sešitu z G

Přes víkend dopsat MM 1.díl

Čtení

Čítanka str. 90,91