Úkoly pro chybějící

Český jazyk

Pravopisné cvičení na VS

PS str. 5 cv. 9,10,11

Matematika

PS str. 44,45 nic nestříhejte, udělejte cvičení, která jsou zřejmá a jdou udělat ústně nebo do PS

stále procvičovat násobilku – rychle a správně

MM str. 2

Čtení

Číst svoji knihu