Archiv pro den: 12. 11. 2020

Vzkaz od ředitele

Vážení rodiče dětí z 1. a 2. tříd.

Jak jsem vám již psal, pro žáky 1. a 2. tříd bude od středy 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka ve škole. Zde pro vás mám podrobnější informace.

 1. Děti se budou učit ve svých třídách podle normálního rozvrhu. Po celou dobu přítomnosti ve škole, s výjimkou svačiny a oběda, musí mít všichni roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Pokud to počasí dovolí, budou děti chodit během vyučování do přírody.
 2. Kvůli zamezení kontaktů mezi třídami ve školní jídelně bude upraven konec vyučování v jednotlivých třídách následovně:

  1. A – 11:20
  1. B – 11:30
  2. A – 11:50
  2. B – 12:00

 3. Pokud máte zájem o stravování dětí ve školní jídelně, je nutné si obědy od 18. 11. přihlásit. Je to možné buď přes web nebo aplikaci Strava.cz, případně telefonicky v jídelně na číslech 383 373 525, 725 377 005. Na uhrazení obědů za listopad budou použity nevyčerpané přeplatky z října. Pokud vaše dítě do školní jídelny zatím nechodilo a o stravování máte zájem, zavolejte prosím na výše uvedené číslo a domluvte se přímo v jídelně, jak dále postupovat.
 4. Školní družina bude v provozu od 6:15 do 16:00 hodin, každá třída bude mít vlastní oddělení družiny. Váš zájem o služby školní družiny napište třídní učitelce, sama vás k tomu i vyzve.
 5. Protože se ve třídách bude více větrat a bude se více chodit ven, žádáme vás o dostatečně teplé oblečení vašich dětí.

M. Punčochář

Informace 13.11.

 1. Omlouvám se, pokud Vám nešlo se připojit na dnešní povídání s rodiči, byla to moje chyba, neposlala jsem kód. Promiňte mně to. Pokud máte nějaké připomínky, klidně volejte.
 2. Přes víkend napíšu krátké hodnocení každému dítěti na mail.
 3. Pan ředitel Vám poslal dotazník, prosím, abyste ho vyplnili.
 4. Zapsala jsem do Bakalářů známku, která vychází Vašemu dítku ve čtvrtletí.

Po přihlášení do Bakalářů kliknout v levém sloupci na třetí odkaz shora – Klasifikace, ve stejném sloupci se rozbalí nabídka – kliknout na Průběžná klasifikace. Mezi názvem předmětu a průměrnou známkou za pololetí se zobrazí známka čtvrtletní. Pod názvem předmětu je případný komentář ke známce či k předmětu.

Mobilní aplikace:
V Bakalářích na telefonu lze čtvrtletní známku najít v záložce Známky – Podle předmětu – tam je vidět u každého předmětu průměr, čtvrtletní, počet známek. Poznámka se tady nezobrazuje.

5. Prosím, abyste informovali mě, já to pošlu pak paní družinářce, jestli Vaše dítě bude od středy navštěvovat družinu a čas, který bude v družině pobývat.

Žádáme rodiče, aby do pondělí 16. 11. 2020 zaslali zprávu třídním učitelům, zda bude jejich dítě navštěvovat školní družinu od 18. 11. 2020, abychom mohli zajistit chod školní družiny tak, aby se děti z jiných tříd nepotkávaly. Děkujeme. 
Níže prosím vyplňte, zda bude chodit dítě ráno do družiny a v kolik hodin přijde, odpoledne v kolik hodin si dítě vyzvednete.JMÉNO DÍTĚTE: …………………………………………..RÁNO:  OD……………hod.ODPOLEDNE: DO ……………….hod.