Informace – předvánoční čas

  1. Zase bych se ráda s dětmi „naladila“ na Vánoce. Dneska jsme si o přípravách na Vánoce u nás ve třídě povídali. Děti mají za úkol probrat to i s vámi, rodiči. Opět prosíme rodiče o adventní věnec, stromeček a nějaké ty dobroty na „adventní pondělky“. Každé pondělí první hodinu bychom si povídali o Vánocích, zahráli bychom si nějaké hry. Všechno v rámci etické výchovy.
  2. Dneska jsme se domluvili s dětmi na tom, co kdo přinese do krabice od bot. Prosím, aby to děti zítra přinesly a koncem týdne bychom se domluvili s paní farářkou a odnesli bychom krabici na faru.
  3. Dneska jsme psali takový test z ČJ na druhy vět. Jedná se o evaluační test. Známky jsem dětem nedávala, hodnotila jsem to slovně. Pouze tři děti měly celý test bez chyby. Jde tam hlavně o to, aby děti samy si přečetly, co mají dělat. Jde o čtení s porozuměním. Skoro všichni zapomněli dělat znaménka za větami. Prosím, abyste to s dětmi probrali a poukázali na chyby individuálně. Já jsem to už s nimi probírala, ale se všemi najednou. Takovéto evaluační testy jsou výstupem z 5. třídy. Je třeba, aby se děti s takovým testem nesetkaly až v 5. třídě.