Úkoly pro nemocné 25.11.

Český jazyk

PS do str. 37

psát diktáty slov s ú ů

Matematika

dokončit celý PS

trénovat + – do 20 zpaměti

Čtení

Zavést čtenářský deník

Název knihy

autor

kreslil

nakreslit obrázek