Úkoly pro nemocné 24.11.

Český jazyk

PS str. 37

Matematika

dodělat celý PS, nezapomeňte na str. 36, 54,55,56 – to jsme při distanční výuce vynechali

Prvouka

PS str. 19