Informace – zapomínání, nepracovat v PS dopředu

  1. Děti hodně zapomínají nosit pomůcky. Prosím, abyste na děti dohlédli. V pololetí bych musela tento problém řešit kázeňsky. To je třídní důtkou, což bych dělala velmi nerada.
  2. Prosím, abyste nepracovali s dětmi v pracovních sešitech dopředu. To, co píšu pro nemocné je jiné než děláme ve škole. Naposledy jsem psala pro nemocné, dodělat PS v matematice. Několik dětí přišlo a má celý sešit hotový. U těch nemocných vím, že budou chybět celý týden a tak proto jsem to napsala. S dětmi ve škole to doděláme postupně. Nikdo z uvedených dětí učivu nerozuměl, neuměl přenášet úsečku pomocí proužku papíru. Navíc se tady baví a vyrušují. Doufám, že mě chápete. Děkuji.