Vlastivěda

Na Bakalářích jsou známky z prověrky. Šlo o celkové opakování. Otázky typu Jaký znak měli husité, křižáci…dělaly některým dětem potíže. Sami víte, že na podrobnostech jsem ve vlastivědě nikdy nebazírovala. Ale úplně elementární znalosti by děti mít měly. U některých dětí vidím, že se do sešitu z vlastivědy vůbec nepodívaly. Ani nemíním dávat na vysvědčení špatné známky, ale ráda bych viděla snahu. Tu rozhodně ocením.