Informace

Od 24.6. je ředitelské volno. Končíme tedy o týden dříve. V tomto týdnu bude zajištěn provoz školní družiny od 6.15 h do 16 hodin. Mohu se přihlásit děti z 1. i 2. stupně. Družina je v tomto týdnu zdarma pro všechny děti. Pokud máte zájem, napište mi to do ŽK./ prosím co nejdříve/ Děti ještě obdrží lísteček s instrukcemi ohledně konce školního roku.

Zahradní slavnost 14.6. se ruší.

Prosím, abyste za děti nedělali domácí úkoly. Pokud žák úkolu nerozumí, ať ho nedělá, Vy mně to tam napište a já mu to vysvětlím nebo určím, že žák daný příklad dělat nemusí vzhledem k vyšetření v PPP a jistým úlevám.