Archiv pro den: 22. 5. 2019

Matematika

Stále soupeříme s písemným násobením a dělením. Všechno troskotá na neznalosti násobilky. Prosím, aby děti každý den trénovaly písemné násobení, dělení, sčítání i odčítání. Ze známek z prověrek na písemné dělení nedělejte závěry, je to jen malá známka, informativní. Výsledná známka rozhodně nebude z průměru známek.

Čtení

Včera při čtení jsem zjistila, že pouze 5 dětí si přečetlo text z čítanky. Některé děti čtou velmi špatně. Je třeba, aby četly denně a to nahlas. Ve vyšších ročnících dostanou text a budou plnit úkoly. Pokud si text přečtou pomalu, nestihnou plnění úkolů. Prosím, dbejte na přípravu dětí.

VV a PČ

Příští týden na VV ať si děti přinesou noviny, měkký karton cca 50 krát 50 cm /aby šel dobře stříhat/, malířskou lepící pásku, která dobře lepí.Pokud opravdu nebudete moct sehnat, dám svůj karton i pásku. Ale pro všechny děti nemám.